Rhino

راینو نرم افزاری که به تازگی راه خود را در مدلینگ باز کرده است. تفاوت اصلی این نرم افزار با دیگر نرم افزار های مشابه نظیر مکس در شیوه ساخت مدل می باشد، دراین نرم افزاربر خلاف مکس ( که از سیستم mesh برای مدلینگ استفاده میکند) مدلسازی بر اساس خطوط nurbs انجام میشود و همین امر موجب مزایایی برای راینو شده است .
۱- مدل سازی در راینو بر اساس ابعاد و اندازه و با استفاده از الگوریتم های دقیق ریاضی انجام میشود به همین دلیل مدل های ساخته شده از دقت بالا تری نسبت به مدل های مکس برخوردارهستند.
۲- حجم مدل ساخته شده در راینو نسبت به حجم همان مدل در مکس، کم تر است.
۳- خروجی های راینو قابلیت سازگاری با انواع دستگاه های CNC و لیزر کات ها را دارند.
.
سرفصل های دوره :
-آشنایی با محیط راینو و ابزارهای پایه:
معرفی محیط راینو
معرفی ابزارهای پایه
معرفی تنظیمات و properties
معرفی ابزارهای view
معرفی ابزارهای display
معرفی ابزارهای select
معرفی میانبرها
معرفی osnap

-تدریس ابزارهای ترسیم و ویرایش دوبعدی(ترسیم پلان و گرافیک های دوبعدی):
معرفی ابزارهای ترسیم پایه دوبعدی
معرفی ابزارهای ترسیم خطوط منحنی
معرفی ابزارهای ویرایش خطوط منحنی
معرفی ابزارهای ترسیم نقشه های دوبعدی
معرفی ابزارهای اندازه گذاری
معرفی ابزارهای transform
معرفی ابزارهای visibility

-ترسیم احجام سه بعدی با استفاده از فرمان های solid
معرفی ابزارهای ترسیمی احجام ساده
معرفی ابزارهای ترسیمی احجام پیچیده
معرفی ابزارهای ویرایش احجام سه بعدی

-ترسیم احجام سه بعدی بر پایه خطوط دوبعدی و فرمان های surface
معرفی ابزارهای ترسیمی صفحات ساده و پیچیده
معرفی ابزارهای ویرایشی برای صفحات و احجام پیچیده
معرفی راهکارهای ساده و سریع برای ترسیم احجام با هندسه پیچیده

-معرفی ابزارهای تکمیلی ارائه(رندر، خروجی های دوبعدی و سه بعدی)
معرفی نحوه تولید رندرهای ساده
معرفی ابزارهای خروجی برای نرم افزارهای مختلف(3dmax,illustrator,autocad,photoshop,…)
.
مدت دوره : 36 ساعت