نرم افزار PLAXIS

امروزه نرم افزار های المان محدود کاربرد وسیعی در تحلیل پروژه های مهندسی دارند. در زمینه مهندسی ژئوتکنیک نرم افزار Plaxis دارای کاربرد وسیعی برای تحلیل تغییر شکلها و پایداری می باشد. اولین ویرایش این نرم افزار به منظور آنالیز، سدهای خاکی احداث شده بر روی خاکهای نرم ، در قسمتهای کم ارتفاع  کشور هلند به سفارش مدیریت  منابع آب این کشور توسعه یافت. این نرم افزار تحت ویندوز بسیار user friendly  می باشد و امکانات گرافیکی بالایی برای ارائه خروجی دارد. از دیگر امکانات این نرم افزار می توان موارد زیر را نام برد:

 • بکارگیری انواع مدلهای رفتاری خاک
 • بررسی ضریب اطمینان شیب ها
 • امکان ترسیم هندسه انواع مسائل ژئوتکنیکی
 • انجام آنالیز دینامیکی
 • امکان انتقال انواع خروجی ها به فایل اکسل
 • بدست آوردن ضریب اطمینان براساس روشهای المان محدود

 

plaxis2

 

سر فصل مطالب:

 • توضیح مختصری در مورد چگونگی حل مسائل با روش اجزای محدود و مدلسازی انواع پی های سطحی و بررسی ظرفیت باربری پی در خاکهای خشک و اشباع
  • بررسی کلی روشهای حل مسائل عددی و چگونگی حل مسائل در نرم افزارهای اجزای محدود
  • بررسی انواع حالات مدل سازی و المانهای بکار گرفته شده در نرم افزار
  • مدل سازی اولیه پی های سطحی در خاکهای خشک و اشباع بمنظور اشنایی با نرم افزار و خروجی های آن
 • بررسی پایداری و بدست آوردن ضریب اطمینان در انواع شیروانی های خاکی

2-1بررسی انواع روشهای تحلیل پایداری شیروانی ها

2-2 تحلیل شیروانهای خاکی بر اساس روشهای عددی

2-3 بدست آوردن ضریب اطمینان برای پایداری شیروانهای خاکی با تاثیر تراز آب زیر زمینی

2-4 بررسی نقاط پلاستیک شکل گرفته بر روی زونهای گسیختگی

 

 • بررسی پایداری بدنه سدهای خاکی و انجام آنالیز تحکیم در سدهای هسته رسی

3-1 بررسی انواع حالات بار گذاری در نرم افزار Plaxis

3-2 بررسی انواع حالات تراوش در سدهای خاکی

3-3 مدلسازی سدهای خاکی و بررسی اضافه فشار آب حفره ای در انتهای ساخت

3-4 بررسی اثر تحکیم بر روی تغییر مکان تاج سد

 • بررسی پایداری گودها با استفاده از سپرها

4-1 بررسی عملکرد سپرها و توزیع تنش پشت سپرها

4-2 مدل سازی و خصوصیات سپر

4-3 بررسی ضریب اطمینان در دیوارهای سپر کوبی شده

 • بررسی ضریب اطمینان گودهای مسلح شده با سیستم nailing

5-1 مدل سازی یک سیستم خاک مسلح با در نظر گرفتن nailing

5-2 بررسی تفاوتهای سیستم nailing  با anchorage در مدلسازی

5-3 بررسی ضریب اطمینان پایداری گود در سیستم nailing

 • بررسی ضریب اطمینان گودهای مسلح شده با سیستم anchorage

6-1 بررسی ضریب اطمینان پایداری گود در سیستم anchorage

 • آنالیز دینامیکی بر روی سدهای خاکی

7-1 بررسی انواع مرزها در تحلیل های دینامیکی

7-2 بررسی چگونگی اعمال شتلب نگاشت به مدلها

7-3 بررسی خروجی های دینامیکی نرم افزار

 

 

مخاطبان :

تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی  و  افراد شاغل در شرکتهای ژئوتکنیکی با مدرک حداقل کارشناسی مهندسی عمران

پیش نیازها:

گذراندن درس مکانیک خاک

 

 

Plaxis-less
به منظور بزرگ شدن کاتالوگ دوره روی عکس کلیک کنید.
آشنایی با محیط و محتوای نرم افزار PLAXIS
گروه مهندسی پارس پژوهان
ویدئو اول

ویدئو دوم