نرم افزار اپنسیس ( Opensees )

 

معرفی دوره 

نرم  افزار اپنسیس يك نرم افزار قدرتمند اپن سورس و رایگان است كه با استفاده از روش اجزا محدود به تحليل انواع سازه ها مي پردازد.این نرم افزار توسط اعضاي دانشگاه كاليفرنيا تهيه و پخش شده است. مرکز پییر که ترکیبی از دانشگاه های غرب آمریکا است در زمینه مهندسی زلزله ،ریسک،عملکرد زلزله و…در پروژه های مختلفی از این نرم افزار استفاده می کند.این مرکز از برنامه مذکور پشتیبانی کرده و تیم اصلی گردآورندگان آن از اعضای این مرکز می باشند. از آنجایی که این نرم افزار کد باز می باشد، محققین می توانند مصالح و دستورهای جدید را به کتابخانه این نرم افزار اضافه کنند و رایگان بودن این نرم افزار موجب می شود که به راحتی بتوان در مقالات معتبر جهانی از این نرم افزار بدون نیاز به پرداخت هزینه و خرید، استفاده نمود، که در مقایسه با نرم افزارهای تجاری دیگر مزیت بسیار مهمی می باشد.

با توجه به کد باز بودن نرم افزار المان ها، حل گرها و… دائما در حال بروز رسانی و پیشرفت هستند که یکی دیگر از مزیت های نرم افزار می باشد. از آن جایی که یادگیری نحوه مدلسازی در فضای دوبعدی مقدمه اصلی نحوه مدلسازی در فضای سه بعدی می باشد لذا تاکید اصلی دوره بر روی مدلسازی دوبعدی و مقدمه ای بر مدلسازی سه بعدی است.

 

سر فصل کلی مطالب:

1- معرفی نرم افزار Opensees

2- معرفی زبان TCL

3- مدلسازی دوبعدی (مدل سازی  با استفاده از المان های خطی و غیر خطی و مقایسه آن ها با یکدیگر،معرفی دستور های مورد نیاز مدلسازی،آشنایی با راهنمای نرم افزار)  

4- انجام تحلیل های مودال، پوش ، تاریخچه زمانی و..

5- ارتباط Opensees  و MATLAB

 

photo_2016-07-12_19-05-16 photo_2016-07-12_19-05-08 photo_2016-07-12_19-05-14