کتاب کلید فولاد ( Key of Steel )

مقدمه

کلید فولاد یکی از مراجع بی‌نظیر موجود در زمینه‌ی متالورژی فیزیکی، شناسایی، تهیه و کاربرد فولادها به حساب می‌آید که امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده‌ی مهندسین و متخصصین مواد و متالورژی و سایر رشته های فنی در رابطه با استانداردها، شناسایی و انتخاب، تهیه و سفارش، عملیات حرارتی، شکل‌دهی، ریخته‌گری و سایر روش‌های تولید قرار گرفته است.

آشنایی با کتاب کلید فولاد ( key of steel )

کتاب کلید فولاد مشتمل بر ۱۹ فصل می‌باشد که عبارتند از:

فصل ۱- فولادهای ساختاری (ماشین‌آلات) عمومی، فولادهای سخت‌کاری شده، فولادهای نیتروره شده و فولادهای خوش‌تراش

فصل ۲- فولادهای عملیات حرارتی‌پذیر، فولادهای یاتاقان‌های چرخشی و غلتشی

فصل ۳- فولادهای فنر، فولادهای مخصوص سخت‌گردانی سطحی و فولادهای مخصوص اکستروژن سرد

فصل ۴- فولادهای چقرمه سرد (مقاوم در دمای زیر صفر)، فولادهای مخازن تحت فشار و فولادهای ساختمانی مقاوم به حرارت

فصل ۵- فولادهای ساختاری (ماشین‌آلات) ریزدانه شده، فولادهای ساختاری (ماشین‌آلات) ریزدانه شده مقاوم به فرسایش در برابر هوا

فصل ۶- فولادهای ساختاری (ماشین‌آلات) و ساختمانی کشورهای خارجی، تطبیق استانداردهای خارجی

فصل ۷- فولادهای ابزار کربنی، فولادهای تندبر

فصل ۸- فولادهای ابزار سردکار

فصل ۹- فولادهای ابزار گرم‌کار

فصل ۱۰- فولادهای ابزار کشورهای خارجی، تطبیق استانداردهای خارجی

فصل ۱۱- فولادهای شیرآلات و دریچه‌ها (سوپاپ‌ها)، فولادها و آلیاژهای مقاوم در دمای بالا (دیرگداز)

فصل ۱۲- فولادهای غیر مغناطیسی (نگیر)، فولادهای مقاوم به حرارت

فصل ۱۳- فولادهای زنگ‌نزن

فصل ۱۴- فولاد ریختگی ضد خوردگی، ضد اسید و ضد حرارت

فصل ۱۵- مواد پُرکننده‌ی جوشکاری برای فولادهای پُرآلیاژ

فصل ۱۶- فولادهای زنگ‌نزن و مقاوم به حرارت کشورهای خارجی، تطبیق استانداردهای خارجی

فصل ۱۷- لیست شماره‌های استاندارد DIN آلمان و تأمین‌کنندگان

فصل ۱۸- تأمین‌کنندگان آلمانی، شکل و شرایط محصولات و لیست نامگذاری‌ها

فصل ۱۹- تأمین‌کنندگان کشورهای خارجی، لیست نامگذاری‌ها، فهرست مطالب

۱۶ فصل اول کتاب کلید فولاد بر اساس کاربرد فولادها تقسیم‌بندی شده است. در این میان، فصل‌های ۶، ۱۰ و ۱۶ در برگیرنده‌ی اطلاعات فولادهای غیر آلمانی و سایر فصول در برگیرنده‌ی اطلاعات فولادهای آلمانی است. گروه‌بندی فولادهای غیر آلمانی در فصل‌های ۶، ۱۰ و ۱۶ به ترتیب شبیه به گروه‌بندی فولادهای آلمانی در فصل‌های ۱ تا ۵، ۷ تا ۹ و ۱۱ تا ۱۵ می‌باشد. داده‌های فولادهای آلمانی ارائه شده در این فصول شامل شماره استاندارد DIN آلمان، علامت مشخصه، ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی، حرارتی، فیزیکی و کاربردهای فولادها است.