نرم افزار GeoStudio

آموزش نرم افزار GeoStudio -Slope/w

 

محتوای دوره :

GeoStudio یک نرم افزار کاربردی و علمی بوده که به مدلسازی و تحلیل مسائل ژئوتکنیکی می پردازد. این نرم افزار محصول شرکت خصوصی GEO-SLOPE در آلبرتای کانادا می باشد. بسته نرم افزاری GeoStudio مشتمل بر هشت نرم افزار گوناگون می باشد که slope/w یکی از این نرم افزارها می باشد. این نرم افزار قادر به تحلیل ضرایب اطمینان شیب های خاکی و سنگی است. این نرم افزار می تواند مسائل ساده تا پیچیده مربوط به سطوح شیبدار، شرایط آب حفره ای، ویژگی های خاک و روش تحلیل را پوشش دهد.

 

11

سرفصل کلی مطالب:

 • نحوه مدلسازی و آنالیز پایداری شیب در سد خاکی همگن
  • مقدمه
  • معرفی پروژه
  • بررسی پایداری شیب در سد خاکی همگن
 • مفاهیم کاربردی در نرم افزار

2-1-   روش های تعیین پایداری شیب ها در SLOPE/W

2-1-1-  روش Morgenstern-Price

2-1-2-  روش Grid & Radius

2-2-   عوامل موثر بر پایداری شیب

2-3-  استفاده از شرایط ماندگاری جریان در تعیین پارامترهای خاک

 • مدلسازی دیوار حائل وزنی

3-1- نحوه مدلسازی دیوارحائل وزنی

 • مقایسه بین فشار Active وPassive زمین

4-1- بررسی اعمال فشار اکتیو و پسیو

 • تسلیح خاک با کمک Anchors

5-1- مدلسازی میل مهار در نرم افزار

5-2- مشخصات و پارامترهای مورد نیاز میل مهارها

 • تسلیح خاک با کمک Geosynthetics

6-1- نحوه مدلسازی ژئوتکستایل در نرم افزار

6-2- مشخصات و پارامترهای مورد نیاز ژئوتکستایل ها

 • تسلیح خاک با کمک Soil Nails

7-1- نحوه مسلح کردن خاک با روش نیلینگ

7-2- مشخصات و پارامترهای مورد نیاز نیلینگ در نرم افزار

 • تسلیح خاک با کمک Piles

8-1- نحوه مسلح کردن خاک با شمع ها

8-2- مشخصات و پارامترهای مورد نیاز شمع در نرم افزار

 • نحوه مدلسازی و بکارگیری Sheet Pile Wall

9-1- نحوه مسلح کردن خاک با سپرها

9-2- مشخصات و پارامترهای مورد نیاز سپرها در نرم افزار

10- پایداری مکانیکی دیوارهای نگه دارنده خاک

 

پیش نیاز:

کلیاتی در مورد مکانیک خاک

 

22Geostudio

به منظور بزرگ شدن عکس کاتالوگ دوره ها روی آن کلیک کنید.