فریم ورک Flutter

فلاتر (Flutter) فریم وورک جدید متن بازی است که در سال 2017 توسط گوگل ارائه شده است؛ با استفاده از فلاتر شما قادر هستید برای اندروید و iOS اپلیکیشن تولید کنید.

برخی از ویژگی های بارز Flutter در زیر آمده است:

 • Hot Reload
 •  Dart Programming Language
 • Material Design
 • Reactive

سرفصل های دوره:

 •  آشنایی با زبان دارت و شی گرایی
 • آشنایی با named و unnamed consrtructor ها
 • آشنایی با ویجت های statless و stateful
 • آشنایی با متریال دیزاین
 • آشنایی و انجام پروژه با ویجت های مربوط به طراحی Layout
 • آشنایی و انجام پروژه با ویجت های مرتبط با کاربر و نمایش داده به کاربر اعم از textfile و text image
 • آشنایی و انجام پروژه با controller ها
 • آشنایی و انجام پروژه با ویجت های اختصاصی فلاتر
 • آشنایی با Navigator – آشنایی با برنامه نویسی async
 • کار با decoration ها و اصول کاربر پسند برنامه
 • کار با پالت های رنگی، ویجت های طراحی
 • انجام پروژه دیتابیس در فلاتر
 • – کار با جیسون در فلاتر
 • ارتباط کامل و مبادله داده با سرور در فلاتر
 • خروجی گرفتن و انتشار در مارکت ها