نرم افزار COMSOL Multiphysics

نرم افزار COMSOL Multiphysics قابلیت استفاده در بسیاری از علوم مهندسی از جمله مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق را دارا می باشد. این نرم افزار معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش المان محدود (Finite Element Method) در فضاهای یک، دو و سه بعدی حل می کند. معادلات اغلب پدیده های علوم مهندسی مانند انواع روش های انتقال حرارت، جریان های چند فازی، جریان های لایه ایی و آشفته، جریان غیر نیوتنی، جریان و انتقال جرم در محیط متخلخل، نفوذ مولکولی و انتقال جرم چند جزبی و انتشار موج در این نرام افزار از پیش تعریف شده است.
یکی از نکات قابل توجه در این نرم افزار امکان تعامل با نرم افزارهای MATLAB ، AutoCAD و SolidWorks می باشد. به واسطه وجود این قابلیت می توان از هندسه های رسم شده در محیط هایی نظیر AutoCAD و SolidWorks در نرم فزار COMSOL Multiphysics استفاده کرد.
ماژول های مختلف این نرم افزار عبارت از:

Structural Mechanics
Heat Transfer
Chemical Species Transport
AC/DC
Fluid Flow
Electrochemistry
Plasma
Semiconductors
Radio Frequency
Mathematics

محتواي دوره آموزشي کارگاه شبیه سازی با استفاده از نرم افزار  COMSOL Multiphysics : 
مقدماتی در مورد روش المان محدود
معرفی محیط نرم افزار و Menu ها
آشنایی با چگونگی رسم هندسه ها، مش بندی سیستم، حل همزمان و کوپل فیزیک های متفاوت
بررسی تکنیک های پایداری در نرم افزار COMSOL Multiphysics
شبیه سازی جریان غیر نیوتنی                                                                                                                             شبیه سازی انتقال حرارت هدایتی و جابجایی در حالت ناپایا
شبیه سازی جریان سیالات درون خطوط لوله
شبیه سازی جریانات غیر همدما و عایق سازی خطوط لوله                                                    شبیه سازی انتقال جرم چند جزئی با استفاده از معادلات ماکسول-استفان

آشنایی با بهینه سازی در نرم افزار COMSOL Multiphys

شبیه سازی جریان اطراف صفخات چرخان در حالت آشفته با استفاده از معادلات آشفتگی k-epsilon
شبیه سازی مبدل حرارتی                                                                                                                            شبیه سازی جریان و واکنش شیمیایی در محیط های متخلخل با استفاده از معادلات برینکمن
Scale کردن هندسه و شبیه سازی فرآیند دیالیز

نمونه مثال ها : 

مثال هایی از

توجه : فابل ها دارای رمز عبور می باشند، رمز عبور www.parspajouhaan.com می باشند .

dx fg

مبدل پوسته و لوله در COMSOL
گروه مهندسی پارس پژوهان