++C

++C یک زبان برنامه نویسی همه منظوره است که در تمامی زمینه های صنعتی کاربرد عملی دارد. این زبان برنامه نویسی زبان برنامه نویسی سطح بالا است. ++C يكي از جديدترين و قدرتمندترين زبانهاي کامپیوتری است. با اين زبان مي توان برنامه هايي به روش ساخت يافته يا شیگرا نوشت. محیط برنامه نویسی با ++C معمولا از محیطهای طراحی و تولید برنامه ، زبان و کتابخانه های استاندارد تشکیل شده است. موسسه آموزشی پارس پژوهان در نظر دارد این زبان برنامه نویسی را طی یک دوره فشرده به مدت 32 ساعت با سرفصل های زیر به متقاضیان آموزش دهد.

سرفصل ها:

  1. مقدمه ای بر C و ++C
  2. راهنمای استفاده از Visual Studio
  3. تعریف متغیر ها
  4. محاسبات
  5. عبارات شرطی
  6. حلقه های تکرار
  7. ورودی و خروجی و پردازش فایل ها
  8. تابع
  9. مقدمه ای بر کلاس و شی گرایی
  10. آرایه و وکتور
  11. کارکتر و رشته
  12. پردازش داده و اعداد تصادفی
  13. کاربرد C++ در حل مسائل مهندسی
  14. ساختار و یونیون
  15. اشاره گر
  16. کلاس و شی گرایی