AnyBody

نرم‌افزار AnyBody،  یکی از بهترین نرم‌افزارهای تخصصی در زمینه شبیه‌سازی اسکلتی-عضلانی است. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان انواع حرکت‌های استاتیک و دینامیک را با تعداد عضلات بسیار بالا شبیه‌سازی و میزان نیروی تولیدشده در عضلات در حین حرکت را محاسبه کرد. روش حل مسئله در این نرم‌افزار به فرم دینامیک معکوس است و می‌توان انواع شرایط مرزی را برای مدل تعریف کرد. این نرم‌افزار داده‌های سینماتیک ثبت‌شده توسط دوربین‌های با فرکانس بالا را می‌تواند دریافت کند. در این نرم‌افزار می‌توان انواع مدل‌های لامپ عضله را تعریف کرد و همچنین از روش‌های مختلف بهینه‌سازی برای حل مسئله استفاده نمود. روش‌های مختلف اسکیل کردن ورودی‌های مسئله ازجمله قابلیت‌های مهم این نرم‌افزار می‌باشد. وجود این قابلیت به کمک گنجینه مدل‌های آماده آن، ایجاد انواع مدل‌ها در این نرم‌افزار را به صورت خیلی سریع امکان‌پذیر کرده است. گنجینه ارائه‌شده از سوی این نرم‌افزار منبع ارزشمندی از داده‌های آنتروپومتری را برای تعداد بسیار زیادی از عضلات، رباط‌ها و استخوان‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

Image result for anybodyسرفصل‌های دوره:

• آشنایی اولیه با نرم‌افزار AnyBody
انجام یک مدل‌سازی ساده
– مفاهیم اولیه
– تعریف و نمایش سگمنت‌ها
– ایجاد مفاصل بین سگمنت‌ها
– تعریف حرکت
– تعریف عضلات و نیروهای خارجی
– اضافه کردن هندسه واقعی استخوان
معرفی انواع پنجره‌ها و نوارابزارهای نرم‌افزار
مطالعه و بررسی جزء به جزء یک مدل
– اطلاعات مدل
– تنظیم شرایط اولیه
– تحلیل سینماتیکی
– تحلیل دینامیک معکوس
– کالیبراسیون
مدل‌سازی عضله
– اصول اولیه تعریف عضله
– عضلات via point
– عضلات wrapping
– مدل‌های عضله
– عضلات عمومی
– لیگامنت‌ها
المان‌های مکانیکی
– سگمنت‌ها
– مفاصل
– کاراندازها
– نشانگرهای سینماتیکی
– نیروها
مباحث پیشرفته
استفاده از مخزن مدل‌ها
– ساختار مدل آماده
– مدل فرد ایستاده
– اضافه کردن یک سگمنت
– سینماتیک
– سینتیک
– شروع کار با یک مدل جدید
– وارد کردن مدل ساق پا
– اعمال شرایط مرزی و اولیه
– سینتیک- محاسبه نیروها
اعتبارسنجی مدل
– وارد کردن داده‌های سینماتیک
مطالعه پارامتری و بهینه‌سازی

        مدت دوره: 20 ساعت

        مناسب برای دانشجويان مهندسي پزشکی، مهندسي مکانيک(بیومکانیک)، مهندسی ورزش، ارتوپدی