دانش آموختگان ما

گروه مهندسی پارس پژوهان در نظر دارد اسامی دانش آموختگان در این شرکت را از سال 1389 در قسمت دانش آموختگان سایت وارد کرده تا دانش آموختگان علاوه بر داشتن مدرک به منظور ارائه، نام ثبت شده خود در سایت گروه مهندسی پارس پژوهان را مدرک قرار بدهند.

دوره نرم افزار ABAQUS    

abaqus-75765

دوره نرم افزار FORTRAN 

Fortran-logo-300-300x101

دوره نرم افزار  SOLID WORKS

Print

دوره نرم افزار MATLABmatlab

دوره نرم افزار FLUENT  fluent-logo-primary

دوره نرم افزار CFX

 cfx_logo

 

دوره نرم افزار ANSYS

 

 

ANSYS_logo

دوره نرم افزار ADAMSimages (5)
دوره نرم افزار LS-DYNA 

10028232_1

دوره نرم افزار COMSOL

6a00d8345225f869e20133ee248751970b-800wi

دوره نرم افزار (AUTOCAD (Electrical

autocad-logo (1)


دوره اسکریپ نویسی ABAQUS-PYTHON

ABAQUS_logoدوره نرم افزار DEFORM

213-300x79


دوره سابروتین نویسی در ABAQUS به زبان FORTRAN

logo_fortran_lg-800x570

دوره نرم افزار OPENFOAM

OpenFoam-Logo

دوره نرم افزار ANSYS ICEM 

icem-cfd-L14689

دوره نرم افزار E-PLAN  

logo_eplan

دوره نرم افزار MSC FATIGUE  

Fatigue_1140x270

دوره نرم افزار GD&T تلرانس گزاری هندسی 

photo_2016-05-13_14-56-41

دوره نرم افزار DIALUX 

News 2

دوره نرم افزار ABAQUS (سازه دریایی وهیدرولیک)

abaqus-75765

 دوره نرم افزار GEOMAGIC STUDIO 

3DS_Geomagic_Logo-2015

دوره نرم افزار CATIA 

DS-CATIA-Logo
دوره نرم افزار ABAQUS (رویکرد ژئوتکنیک)

abaqus-75765