تقویم دوره ها

index1

اخبار دوره های فنی و مهندسی:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
MAPLE13 اسفندجمعه17-2120مهندس رحیمی210000

ثبت نام

FLOW 3Dفشرده
7و8بهمن
پنج شنبه و جمعه20مهندس هدایتی فر240000شروع شد
تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE)12 بهمنسه شنبه17-2120مهندس سلیم پور260000شروع شد
گیج و فیکسچرهای کنترلی13 اسفندجمعه8-1228مهندس موسوی350000

ثبت نام

مدلسازی در CATIA با ابر نقاط19 فروردینشنبه 17-2116مهندس آشوری180000

ثبت نام

CATIAپیشرفته13 اسفندجمعه13-1840مهندس ضرابی400000

ثبت نام

CFXمقدماتی9 بهمنشنبه 17-2124مهندس صلواتی280000شروع شد
ANSYS(APDL)12 اسفندپنج شنبه8-1220دکتر سعیدی240000

ثبت نام

ADAMS29 بهمنپنج شنبه13-1720مهندس خدامی240000شروع شد
Ansys Fluentپیشرفته14 بهمنپنجشنبه 8-1220مهندس صلواتی260000شروع شد
Ansys CFXپیشرفته11 اسفندچهارشنبه17-2120مهندس صلواتی260000

ثبت نام

ProCast11 اسفندچهارشنبه17-2120مهندس ریاحی240000

ثبت نام

Geomagic studio15 اسفندیکشنبه17-2116مهندس دربندی180000

ثبت نام

ETABS13 اسفندجمعه8-1224مهندس غفاری280000

ثبت نام

LS-DYNAفشرده 25-26 بهمن 9-10 اسفنددوشنبه- سه شنبه 17-2120مهندس رحمتی300000شروع شد
ANSYS WORKBENCH28 دیسه شنبه17-2120دکتر سعیدی240000شروع شد
اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون13 اسفندجمعه8-1220مهندس رضایی260000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیکفشرده 16-17-23-24دیپنجشنبه، جمعه 17-2124مهندس عرفانی280000شروع شد
Geostudio-Slope/w15 اسفندیکشنبه17-2120مهندس قاضی240000

ثبت نام

SLIDE17 اسفندسه شنبه17-2120مهندس قاضی240000

ثبت نام

RapidForm13 اسفندجمعه8-1330مهندس مخبر350000

ثبت نام

ABAQUSپیشرفته15 بهمنجمعه12-1740مهندس سمیع پور490000شروع شد
ABAQUSمقدماتی21آبانجمعه8-1220مهندس سمیع پور240000شروع شد
SUBROUTIN IN ABAQUS2دیپنج شنبه17-2120مهندس عبادی330000شروع شد
Plaxis10 اسفندسه شنبه17-2120مهندس حسین زاده240000

ثبت نام

COMSOL29 بهمن جمعه 13-1720مهندس مددالهی240000شروع شد
ABAQUSمقدماتی فشردههفته دوم بهمن 16 بهمن الی 19شنبه الی سه شنبه
16-21
20مهندس سمیع پور240000شروع شد
ANSYS ICEM4 اسفندچهار شنبه12-1628مهندس صلواتی350000شروع شد
DEFORM13 اسفندجمعه17-2120مهندس رحیمی240000

ثبت نام

GD&T6 اسفندجمعه 17-2128مهندس موسوی350000شروع شد
Open Foam
19 دییکشنبه17-2124مهندس مهروان280000شروع شد
AutoCad ELECTRICAL24 دیجمعه 8 الی 12:3035مهندس عیوضخانی380000شروع شد
Eplan8 بهمنجمعه 13 الی 17:3032مهندس عیوضخانی350000شروع شد
ABAQUSژئوتکنیک13 اسفندجمعه 8-1224مهندس مقدسی280000

ثبت نام

MATLABمقدماتی5 اسفند پنج شنبه 17-2124مهندس تاهباززاده240000شروع شد
CATIAمقدماتی13 اسفندجمعه13-1840مهندس ضرابی350000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی8 بهمنجمعه17-2120مهندس سمیع پور240000شروع شد
ANSYS AQWA13 اسفندجمعه8-1216مهندس نوبخت200000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 12 اسفندپنجشنبه 13-1720مهندس مقدسی240000

ثبت نام

دیالوکس و روشنایی23 دیپنجشنبه 13-1732مهندس عیوضخوانی350000شروع شد
MATLABسیمولینک8 دیچهارشنبه 17-218مهندس تاهباز زاده100000شروع شد
SUBROUTIN IN ABAQUS13 اسفندجمعه 17-2120مهندس عبادی330000

ثبت نام

Fortran رویکرد CFD29 بهمنجمعه17-2124مهندس مددالهی280000شروع شد
ورک شاپ
ABAQUS
ارتعاشات
13 اسفندجمعه8-16:308مهندس رحیمی100000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی5 اسفندپنجشنبه 17-2120مهندس سمیع پور240000شروع شد
ABAQUSپیشرفته12 اسفندپنجشنبه 12-1740مهندس سمیع پور490000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشردههفته اول اسفند ماه یکم الی چهار اسفندیکشنبه الی چهارشنبه 17-2120مهندس سمیع پور240000

ثبت نام

دیالوکس و روشنایی13 اسفندجمعه 17-2132مهندس عیوضخوانی350000

ثبت نام

MATLABسیمولینک4 اسفندچهارشنبه8-128مهندس تاهباززاده100000شروع شد
FLOW-3D12 اسفندپنج شنبه12-1720مهندس هدایتی فر240000

ثبت نام

Open Foam14 اسفندشنبه17-2124مهندس مهروان280000

ثبت نام

تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE)16 اسفنددوشنبه17-2120مهندس سلیم پور260000

ثبت نام

Ansys Fluentمقدماتی12 اسفندپنجشنبه 12-1624مهندس صلواتی280000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی 12 اسفندپنجشنبه 12-1620مهندس سمیع پور240000

ثبت نام

 

اخبار دوره های مدیریت و صنایع:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعت مدت (ساعت) مدرسهزینه(تومان)ثبت نام
مدیریت فرایندهای کسب و کار16 آبانیکشنبه و سه شنبه 17 - 2112مهندس رمضانی240000

ثبت نام

امکانسنجی طرح ها20 آبانپنج شنبه 9 - 138مهندس آقابرابری160000

ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه
msp 2013 (گروه B )
20 آبانپنج شنبه 17 - 2124مهندس میر مرتضوی300000

ثبت نام

طراحی مدل کسب و کار (20 آبانپنج شنبه 13 - 1716مهندس ذوالفقاری240000

ثبت نام

مدیریت فرایندهای کسب و کار و مدلسازی با استاندارد BPMN 2.021 آبانجمعه 8 - 12 و 13 - 1716مهندس دلیری320000

ثبت نام

مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK 2012 17 آباندوشنبه و جمعه 17 - 2124مهندس میر مرتضوی300000

ثبت نام

مدلسازی فرایندهای کسب و کار20 آبانپنج شنبه 8 - 12 و 13 - 178مهندس رمضانی200000

ثبت نام

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)27 آبانپنج شنبه 8 - 12 و 13 - 178مهندس رمضانی200000

ثبت نام

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان سال 94 آورده شده است:

 

inضdex

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)