تقویم دوره ها

index1

اخبار دوره های فنی و مهندسی:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
DEFORM20آبانپنج شنبه16-2020مهندس رحیمی240000شروع شد
GD&T29مهرپنج شنبه17-2128مهندس موسوی350000شروع شد
ساپورت گذاری و تحلیل تنش سیستم پایپینگ30 دیپنج شنبه 8-1315مهندس رنجبران200000

ثبت نام

تحلیل تنش سیستم پاپینگ با نرم افزار CAESAR II30 دیپنج شنبه 13-1825مهندس رنجبران300000

ثبت نام

اصول و طراحی پایپینگ30 دیپنج شنبه16-2124مهندس علیپوریان280000

ثبت نام

PDMS مقدماتی1بهمنجمعه16-2132مهندس علیپوریان380000

ثبت نام

نقشه خوانی پایپینگ1بهمنجمعه12-1624مهندس علیپوریان280000

ثبت نام

MAPLE1بهمنجمعه17-2120مهندس رحیمی210000

ثبت نام

FLOW 3Dفشرده
7و8بهمن
پنج شنبه و جمعه20مهندس هدایتی فر240000

ثبت نام

تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE)3 بهمنیکشنبه17-2120مهندس سلیم پور260000

ثبت نام

گیج و فیکسچرهای کنترلی1 بهمنجمعه8-1228مهندس موسوی350000

ثبت نام

دیالوکس و روشنایی13آبانپنج شنبه13-1832مهندس عیوضخانی350000شروع شد
OPEN FOAM30آبانیکشنبه17-2120مهندس مهروان240000شروع شد
CATIAمقدماتی14آبانجمعه14-1940مهندس ضرابی350000شروع شد
دوره مجازی
ABAQUS
اعلام پس از ثبت نام اعلام پس از ثبت نام 4مهندس سمیع پور30000

ثبت نام

مدلسازی در CATIA با ابر نقاط1بهمنجمعه16-2016مهندس دربندی180000

ثبت نام

CATIAپیشرفته1بهمنجمعه13-1840مهندس ضرابی400000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست25و26شهریور
1و2 مهر
پنج شنبه و جمعه
17-22
20مهندس بهمنی250000شروع شد
CFXمقدماتی2بهمنشنبه 17-2124مهندس صلواتی280000

ثبت نام

SUBROUTIN IN ABAQUS6آبانپنج شنبه17-2120مهندس عبادی330000شروع شد
ABAQUS مقدماتی13آبانپنج شنبه12-1620مهندس سمیع پور240000شروع شد
ABAQUSژئوتکنیک5آذرجمعه8-1224مهندس مقدسی280000شروع شد
ANSYS(APDL)30دیپنج شنبه8-1220دکتر سعیدی240000

ثبت نام

ADAMS30دیپنج شنبه13-1720مهندس خدامی240000

ثبت نام

SolidWorksپیشرفته14آبانجمعه13:30-17:3040مهندس همت آبادی400000شروع شد
Ansys Fluentپیشرفته7بهمنپنجشنبه 8-1220مهندس صلواتی260000

ثبت نام

Ansys CFXپیشرفته3بهمنیکشنبه17-2120مهندس صلواتی260000

ثبت نام

MATLABسیمولینک11آبانسه شنبه17-218مهندس تاهباززاده100000شروع شد
ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست10,11,12,13
مهر
شنبه الی سه شنبه
17-22
20مهندس بهمنی250000شروع شد
EPLAN5 آذرجمعه 14-1832مهندس عیوضخانی350000شروع شد
ProCast1بهمنجمعه13-1720مهندس عباسی240000

ثبت نام

Geomagic studio3بهمنیکشنبه17-2116مهندس دربندی180000

ثبت نام

AUTOCAD ELECTRICAL28 آبانجمعه8:30-13:3035مهندس عیوضخانی380000شروع شد
ETABS8بهمنجمعه8-1224مهندس غفاری280000

ثبت نام

LS-DYNAفشرده 20-21-27-28 دیدوشنبه- سه شنبه 17-2120مهندس رحمتی300000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH28 دیسه شنبه17-2120دکتر سعیدی240000شروع شد
اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون1بهمنجمعه16-2020مهندس رضایی260000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیکفشرده 16-17-23-24دیپنجشنبه، جمعه 17-2124مهندس عرفانی280000شروع شد
MATLABمقدماتی19 آذرجمعه8-1224مهندس تاهباززاده240000شروع شد
SolidWorksمقدماتی8بهمنجمعه17-2124مهندس همت آبادی240000

ثبت نام

Geostudio-Slope/w3بهمنیکشنبه17-2120مهندس قاضی240000

ثبت نام

SLIDE5بهمنسه شنبه17-2120مهندس قاضی240000

ثبت نام

RapidForm1 بهمنجمعه8-1330مهندس مخبر350000

ثبت نام

ABAQUSپیشرفته1بهمنجمعه12-1740مهندس سمیع پور490000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی21آبانجمعه8-1220مهندس سمیع پور240000شروع شد
SUBROUTIN IN ABAQUS2دیپنج شنبه17-2120مهندس عبادی330000شروع شد
Fortran رویکرد CFD26 آذرجمعه17-2124مهندس مددالهی280000شروع شد
Plaxis3بهمنیکشنبه17-2120مهندس حسین زاده240000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی24آذرچهارشنبه17-2120مهندس سمیع پور240000شروع شد
COMSOLفشرده
30دی-1بهمن
پنج شنبه و جمعه
13-17
20مهندس مددالهی240000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشردههفته دوم بهمنشنبه الی سه شنبه
16-21
20مهندس سمیع پور240000

ثبت نام

ABAQUS (CFD)1 بهمن جمعه8-1220دکتر امینیان240000

ثبت نام

Excel در مهندسی30 دیپنج شنبه13-1712دکتر امینیان160000

ثبت نام

ANSYS ICEM30 دیپنج شنبه12-1628مهندس صلواتی350000

ثبت نام

DEFORM30 دیپنج شنبه17-2120مهندس رحیمی240000

ثبت نام

دیالوکس و روشنایی 18آذرپنج شنبه8-1232مهندس عیوضخانی350000شروع شد
GD&T30 دیپنج شنبه13-1728مهندس موسوی350000

ثبت نام

Open Foam
19 دییکشنبه17-2124مهندس مهروان280000شروع شد
AutoCad ELECTRICAL24 دیجمعه 8 الی 12:3035مهندس عیوضخانی380000شروع شد
Eplan1 بهمنجمعه 13 الی 17:3032مهندس عیوضخانی350000

ثبت نام

ABAQUSژئوتکنیک1 بهمنجمعه 8-1224مهندس مقدسی280000

ثبت نام

MATLABمقدماتی1 بهمنپنج شنبه 13-1724مهندس تاهباززاده240000

ثبت نام

SolidWorksپیشرفته8بهمنجمعه13:30-17:3040مهندس همت آبادی400000

ثبت نام

CATIAمقدماتی 1 بهمنجمعه13-1840مهندس ضرابی350000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی 1 بهمنجمعه17-2120مهندس سمیع پور240000

ثبت نام

ANSYS AQWA1 بهمنجمعه8-1216مهندس نوبخت200000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 30 دیپنجشنبه 13-1720مهندس مقدسی240000

ثبت نام

دیالوکس و روشنایی23 دیپنجشنبه 13-1732مهندس عیوضخوانی350000شروع شد
MATLABسیمولینک8 دیچهارشنبه 17-218مهندس تاهباز زاده100000شروع شد
SUBROUTIN IN ABAQUS1بهمن جمعه 17-2120مهندس عبادی330000

ثبت نام

Fortran رویکرد CFD8بهمنجمعه17-2124مهندس مددالهی280000

ثبت نام

ورک شاپ
ABAQUS
ارتعاشات
1بهمنجمعه8-16:308مهندس رحیمی100000

ثبت نام

 

اخبار دوره های مدیریت و صنایع:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعت مدت (ساعت) مدرسهزینه(تومان)ثبت نام
مدیریت فرایندهای کسب و کار16 آبانیکشنبه و سه شنبه 17 - 2112مهندس رمضانی240000

ثبت نام

امکانسنجی طرح ها20 آبانپنج شنبه 9 - 138مهندس آقابرابری160000

ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه
msp 2013 (گروه B )
20 آبانپنج شنبه 17 - 2124مهندس میر مرتضوی300000

ثبت نام

طراحی مدل کسب و کار (20 آبانپنج شنبه 13 - 1716مهندس ذوالفقاری240000

ثبت نام

مدیریت فرایندهای کسب و کار و مدلسازی با استاندارد BPMN 2.021 آبانجمعه 8 - 12 و 13 - 1716مهندس دلیری320000

ثبت نام

مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK 2012 17 آباندوشنبه و جمعه 17 - 2124مهندس میر مرتضوی300000

ثبت نام

مدلسازی فرایندهای کسب و کار20 آبانپنج شنبه 8 - 12 و 13 - 178مهندس رمضانی200000

ثبت نام

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)27 آبانپنج شنبه 8 - 12 و 13 - 178مهندس رمضانی200000

ثبت نام

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان سال 94 آورده شده است:

 

inضdex

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)