کاظم رضاکاشی زاده

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: کاظم رضاکاشی­ زاده

 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: مهندسی مکانیک گرایش جامدات

تاریخ فراغت: سال 89

 • عنوان پایان­نامه دوره کارشناسی: بررسی نوع جنس و ضخامت روکش­های مقاوم به خوردگی در فولادها بر پدیده خستگی

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

تاریخ فراغت: سال91

 • عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: پیش­بینی عمر خستگی سیستم تعلیق خودرو تحت بارگذاری ارتعاشات تصادفی ناشی از ناهمواری­های جاده­ای

دکتری: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی ، (دانشگاه صنعتی شریف)

تاریخ فراغت: سال96

 • عنوان رساله دکتری: تخمین عمر خستگی سامانه تعلیق و فرمان چرخ خودرو در مانورهای مختلف تحت بارهای اتفاقی

سوابق کاری

 • دانشگاه غیر انتفاعی حکمت قم (1388-1392)
 • دانشگاه غیر انتفاعی تعالی قم (1388-1391)
 • دانشگاه علمی-کاربردی واحد خانه کارگر قم (1388-1389)
 • دانشگاه علمی-کاربردی واحد صنایع و معادن قم (1391-1395)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (1392-1394)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (1393-1394)
 • مجتمع فنی تهران (1394-1395)
 • گروه مهندسی پارس پژوهان (از 1395)
 • مدیر ارتباطات بین الملل شرکت تولیدی فرش کاشی زاده از سال 1385 تاکنون
 • شرکت دنده سازان واقع در استان قم ، فعال در خط تولید در سال 1386
 • کارخانه رابط الکتریک واقع در استان سمنان ، نظارت و بازرسی در امور تولید انواع سیم و کابل در سال 1386
 • شرکت ذوب آهن اصفهان واقع در استان اصفهان ، آشنایی با خط تولید قسمت های مختلف در سال 1387
 • انجام تعمیرات و راه اندازی مجدد دستگاه تست خستگی تیر چرخان مور برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان در سال 1387
 • عضو هیئت رئیسه شرکت تعاونی فنی مهندسی مبتکران جوان پویا از سال 1388 تاکنون
 • آزمایشگاه تخمین و بهبود عمر قطعات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف از سال 1391 تاکنون
 • عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان شهرستان قم از سال 1394
 • عضو هیئت مدیره و خزانه­دار انجمن حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان استان قم از سال 1394
 • آزمایشگاه خستگی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف از سال 1395 تاکنون
 • آزمایشگاه خواص مکانیکی، مرکز خدمات آزمایشگاهی، دانشگاه صنعتی شریف از سال 1395 تاکنون

 سوابق پژوهشی

1- ارائه مقالات در سمینارها و کنفرانس­های ملی و بین­الملی داخل و خارج از کشور:

[1] K. Reza Kashyzadeh, S. Alipanah Kivi, M. Pahlavani, M. Ahmadi, “Investigation of the weakness points of elevator cabin structure due to vibration loading and present a proper solution to strength it”, 1st Iran Congress in Industrial Applications of Advanced Materials and Manufacturing, Iran University of Science & Technology, Iran, Tehran, 2017

[2] M. Ahmadi, M. Pahlavani, K. Reza Kashyzadeh, M. Ahmadi, J. Marzban Rad, “Investigation the effect of friction stir welding parameters on mechanical properties of Al6061”, 1st Iran Congress in Industrial Applications of Advanced Materials and Manufacturing, Iran University of Science & Technology, Iran, Tehran, 2017

[3] K. Reza Kashyzadeh, G. H. Farrahi, M. Shariyat, M. T. Ahmadian, “Experimental and Finite Element Studies on Free Vibration of Automotive Steering Knuckle”, 2nd International Congress on Technology, Engineering and Science, Malaysia, 2016

[4] S. M. S. Mousavi Bafrouyi, K. Reza Kashyzadeh, S. M. Khorsandijou, “Study of the Effect of Weather Conditions and Road Roughness on the Wheel Forces of Vehicle”, 2nd International Congress on Technology, Engineering and Science, Malaysia, 2016

[5] K. Reza Kashyzadeh, S. M. S. Mousavi Bafrouyi, “Numerical Study on Vibrational Behavior of Vehicle Body Due to Road Roughness and Acceleration Maneuver”, 2nd International Congress on Technology, Engineering and Science, Malaysia, 2016

[6] K. Reza Kashyzadeh, A. Amiri Asfarjani, “Finite Element Study on the Vibration of Functionally Graded Beam with Different Temperature Conditions”, 2nd International Congress on Technology, Engineering and Science, Malaysia, 2016

[7] K. Reza Kashyzadeh, A. Amiri Asfarjani, “Layer Thickness Optimization of Symmetric Laminated Carbon/epoxy Composites Under Fatigue Life Constraint”, 2nd International Congress on Technology, Engineering and Science, Malaysia, 2016

[8] M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, A. Arghavan, K. Reza Kashyzadeh, ‘Study effect of tire adhesion with road roughness on the dynamics behavior of vehicle suspension’, First National Congress of Industrial Cluster of Auto Parts, Islamic Azad University, Semnan branch, Iran, 2012

[9] K. reza Kashyzadeh, M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi , ‘Calculation of Fatigue endurance limit of fuel valve of vehicle based on experimental method’, The First Regional Conference on the Automotive Engineering, Islamic Azad University, Ahvaz branch, Ahvaz, Iran, 2012

[10] K. reza Kashyzadeh, M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi , ‘Study on the Effect of Deflection on the Progress of Cracking in Aluminum plate’, The First Regional Conference on the Automotive Engineering, Islamic Azad University, Ahvaz branch, Ahvaz, Iran, 2012

[11] K. reza Kashyzadeh, M. Rajabpour, ‘Prediction of fatigue damage on the galvanized coating in the micro-scale’, The First Annual Conference on Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Marv-Dasht Branch, Shiraz, Iran, 2012

[12] K. reza Kashyzadeh, A. Arghavan, ‘Provide a formula to calculate the number of cycles to fatigue failure in terms of thickness of hardened nickel plated’, The First Annual Conference on Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Marv-Dasht Branch, Shiraz, Iran, 2012

[13] K. reza Kashyzadeh, M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, ‘Report a new model to calculate the fatigue endurance limit based on stepwise method and test data’, The First Annual Conference on Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Marv-Dasht Branch, Shiraz, Iran, 2012

[14] K. reza Kashyzadeh, A. Arghavan, ‘Produce a new formula to calculate the number of cycles to fatigue failure in terms of thickness of decorative chromium plated’, The First Annual Conference on Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Abhar Branch, Zanjan, Iran, 2012

[15] A. Fereidoon, K. Reza Kashyzadeh, S. Dolati, A. Amiri Asfarjani, ‘Investigating Vibration Behavior of Single-Walled Carbon Nano-tubes Using Finite Element Method’, Polymer Processing Society, PPS 2011 Asia/Australia Regional Meeting, 2011

[16] A. Fereidoon, K. Reza Kashyzadeh, S. Dolati, ‘Vibration Analysis Double-Walled Carbon Nano-tubes Using Beam Element’, Polymer Processing Scoiety, PPS 2011 Asia/Australia Regional Meeting, 2011

[17] A. Amiri Asfarjani, S. Adib nazari, K. Reza Kashyzadeh, ‘S-N Curve of Unidirectional Fibrous Composite With Different Stress Ratio in Aerospace Structures’, The First Iranian Aircraft Structural Integrity Program Conference, Sharif University of Technology, Tehran-Iran, 2011

[18] A. Amiri Asfarjani, S. Adib nazari, K. Reza Kashyzadeh, ‘Finite element Analysis Approach For Fatigue of Unidirectional Fibrous Composites’, The First Iranian Aircraft Structural Integrity Program Conference, Sharif University of Technology, Tehran-Iran, 2011

[19] M. Rajabpour, K. reza Kashyzadeh, ‘Investigating effect of ballast inflexibility on the railway stresses’, The First Annual Conference on Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Abhar Branch, Zanjan, Iran, 2011

[20] K. reza Kashyzadeh, A. Arghavan, A. Amiri Asfarjani, J. Eskandari-Jam, ‘Investigate the effect of thickness of Hardened chromium coating on the fatigue endurance limit’, International Congress on Aerospace Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2011

[21] K. reza Kashyzadeh, A. Arghavan, A. Amiri Asfarjani, ‘Experimental and numerical study on the effect of thickness of Hardened Nickel coating on the fatigue life of steel CK45’, The First National Conference on the new and recent Technology in the field of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Shiraz branch, Shiraz, Iran, 2011

[22] K. reza Kashyzadeh, A. Arghavan, A. Amiri Asfarjani, ‘Study the effect of thickness of Decorative Chrome coating on the fatigue life of metals’, The First Regional Conference on the Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Tehran branch, Tehran, Iran, 2011

[23] A. Amiri Asfarjani, S. Adib-Nazari, J. Eskandari-Jam, K. reza Kashyzadeh,Investigation of fatigue damage caused variable loading on the life of unidirectional composite materials’, The First Regional Conference on the Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Tehran branch, Tehran, Iran, 2011

[24] A. Amiri Asfarjani, S. Adib nazari, K. Reza Kashyzadeh, ‘Study on the effect of load ratio on the fatigue life of unidirectional composite materials (S-N)’, The First Iranian Aircraft Structural Integrity Program Conference, Sharif University of Technology, Tehran-Iran, 2011

[25] K. reza Kashyzadeh, A. Amiri Asfarjani, ‘Study effect of thickness of galvanized coating on the fatigue endurance limit of the piece’, The First Annual Conference on Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Khomeini-Shahr Branch, Isfahan, Iran, 2010

[26] A. Amiri Asfarjani, K. reza Kashyzadeh, ‘Present one way to determine the fatigue life of composite materials (S-N)’, The First Annual Conference on Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Khomeini-Shahr Branch, Isfahan, Iran, 2010

[27] K. reza Kashyzadeh, A. Amiri Asfarjani, M. Omidi, ‘Micro-mechanics approach to study fatigue damage of composite materials’, The First Annual Conference on Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Khomeini-Shahr Branch, Isfahan, Iran, 2010

2 مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی:

2016

[1] K. Reza Kashyzadeh, A. Amiri Asfarjani, “Finite element study on vibration of functionally graded beam with different temperature conditions”, Advances in Applied Sciences, Vol. 5, Issue. 6, 2016, pp. 57-65

[2] K. Reza Kashyzadeh, “Mass reduction for arm suspension by using optimal design parameters”, International Journal of vehicle systems modelling and testing, Vol. 11, Issue. 4, 2016, pp.271-284

[3] A. Esfandi, S. M. Ataei Ardestani, H. Ghafori Varzaneh, K. Reza Kashyzadeh, “Calculation of vehicle’s mass transfer due to road roughness in accelerating and braking maneuvers”, Journal of Mechanical Engineering and Vibration, Published

[4] K. Reza Kashyzadeh, S. M. S. Mousavi Bafrouyi, S. Arab, “Study of the vibration behavior of vehicle body due to road roughness during accelerating motion”,  Journal of Mechanical Engineering and Vibration, Published

 

2015

[5] K. Reza Kashyzadeh, S. Alipanah Kivi, “Study of the effect of temperature on the vibration behavior of automotive cover clutch”, Journal of Mechanical Engineering and Vibration, Vol. 6, Issue. 1, 2015

[6] K. Reza Kashyzadeh, “Fatigue life estimation under multi-axial loading in light poles”, Ciencia eNatura, Vol. 37, Part. 1, 2015

[7] K. Reza Kashyzadeh, S. Alipanah Kivi, H. R. Khodami, ‘Investigating Vibration Behaviour of Cover Clutch of Passenger Automobiles’, International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 3, 2015

[8] K. Reza Kashyzadeh, A. Arghavan, M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, ‘Fatigue Life Prediction of Suspension Automotive under Random Vibration Based Road Roughness’, Mediterranean Journal of Modeling and Simulation, Vol. 4, Issue.1, 2015

[9] K. Reza Kashyzadeh, A. Arghavan, “Formulate Number Cycle of Fracture by the thickness of the warm galvanizing coating on the fatigue”, Journal of Mechanical Engineering and Vibration, Vol. 6, Issue. 2, 2015

 

2014

[10] K. Reza Kashyzadeh, M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, A. Arghavan, ‘Investigating the Effect of Road Roughness on Automotive Component’, Engineering Failure Analysis, Vol. 41, 2014

[11] K. Reza Kashyzadeh, A. Arghavan, M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, ‘Fatigue Life Prediction of Suspension’s Pitman Arm Under Random Vibration Based Road Roughness’, Sylwan Journal, Vol. 158, Issue. 5, 2014

[12] K. Reza Kashyzadeh, K. Ghaemi osgouie, Alireza Amiri Asfarjani, ‘Dynamic response of a flexible cantilever beam under moving decentralized mass with constant speed’, Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology, Vol. 10, Issue .1, 2014

[13] H. R. Khodami, A. Arghavan, K. Reza Kashyzadeh, ‘Improvement of stiffness coefficient of a passenger car pre damper clutch spring by utilizing multi body dynamic method’, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 4, Issue. 7, 2014

[14] K. Reza Kashyzadeh, A. Amiri Asfarjani, “Study of the crack closure methods and repair it”, Journal of Mechanical Engineering and Vibration, Vol. 5, Issue. 4, 2014

 

2013

[15] K. Reza Kashyzadeh, A. Arghavan, ‘Study of the Effect of Different Industrial Coating with Micro-scale Thickness on the CK45 Steel by Experimental and Finite Element Methods’, Strength of Materials, Vol. 45, Issue. 6, 2013

[16] K. Reza Kashyzadeh, M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, A. Arghavan, ‘Fatigue Prediction on Wheel’s Hub Under Random Vibration Based Road Roughness’, Journal of Mechanical Engineering and Vibration, Vol. 2, Issue. 1, 2013

[17] K. Reza Kashyzadeh, M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, A. Arghavan, ‘Study Effects of Vehicle Velocity on A Road Surface Roughness Simulation’, Applied Mechanics and Materials, Vol. 372, 2013

[18] K. Reza Kashyzadeh, M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, A. Arghavan, ‘Airstrip Roughness Simulation to Dynamic and Vibration Analysis For Take off and Land on’, International Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 3, Issue. 2, 2013

[19] K. Reza Kashyzadeh, S. Dolati, A. Amiri Asfarjani, ‘Fatigue Prediction of Unidirectional Composite Materials with Different Fiber Angles’, international journal of Engineering Science and Technology, Vol. 3, Issue. 2, 2013

[20] K. Reza Kashyzadeh, “Path estimation of crack growth under multi-axial loading in a plate with center rectangular notch”, Journal of Mechanical Engineering and Vibration, Vol. 4, Issue. 1, 2013

 

2012

[21] H. R. Khodami, A. Arghavan, K. Reza Kashyzadeh, “Study of the effect of inertia of gearbox’s shaft on the initial working vibration of a passenger car by utilizing multi body dynamic method”, Journal of Mechanical Engineering and Vibration, Vol. 3, Issue. 2, 2012

[22] S. Dolati, A. Fereidoon, K. Reza Kashyzadeh, ‘A Comparison Study between Boron nitride nanotubes and Carbon nanotubes’, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 2, Issue. 10, 2012

[23] K. Reza Kashyzadeh, N. Aghili Kesheh, ‘Study type of cracks in construction and its controlling’, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 2, Issue. 8, 2012

[24] M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, A. Arghavan, K. Reza Kashyzadeh, ‘Investigation Effect of Velocity on the Transfer Function Values under Road Roughness’, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 2, Issue. 5, 2012

[25] K. Reza Kashyzadeh, M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, ‘Study of Chatter Analysis in Turning Tool and Control Methods – A Review’, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 2, Issue. 4, 2012

[26] K. Reza Kashyzadeh, S. Dolati, ‘Investigation of Mechanical Properties of Unidirectional Fibrous Composite by Micro-Mechanics Model’, Advanced Materials Research, Vol. 487, 2012

[27] M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, K. Reza Kashyzadeh, ‘Study Effect of Deflection on the Progress of Cracking in Aluminum with Different Heat Treatment’, Advanced Materials Research, Vol. 472-475, 2012

[28] A. Hosseinzadeh, K. Hossein-pour, K. Reza Kashyzadeh, A. Amiri Asfarjani, ‘Numerical investigation of the influence of friction, module and Number of teeth in forging process of a spur gear’, Advanced Materials Research, Vol. 472-475, 2012

 

2011

[29] M. J. Ostad-Ahmad-Ghorabi, K. Reza Kashyzadeh, S. Dolati, S. M. Saadatmand, ‘Investigating the Effect of Deflection on the Progress of Cracking in Steel and Aluminum Sheets’, International Journal of Civil Engineering and Building Materials, Vol. 1, Issue. 2, 2011

[30] A. Amiri Asfarjani, S. Adibnazari, K. Reza Kashyzadeh, ‘Experimental and Finite element Analysis Approach for Fatigue of Unidirectional Fibrous Composites’, Applied Mechanics and Materials, Vol. 87, 2011

[31] A. Arghavan, K. Reza Kashyzadeh, A. Amiri Asfarjani, ‘Investigating Effect of Industrial Coatings on Fatigue Damage’, Applied Mechanics and Materials, Vol. 87, 2011

 

3 عناوین کتب منتشر شده:

[1] A. Amiri Asfarjani, K. Reza Kashyzadeh, “Ordinary Differential Equation”, Asrekankash publisher, First Edition, ISBN: 978-600-5548–48-8, 2012

[2] A. Amiri Asfarjani, K. Reza Kashyzadeh, “Physical scientists”, Parsa-Pajohesh publisher, First Edition, 2012

[3] A. Amiri Asfarjani, K. Reza Kashyzadeh, “Differential Equation Routines in Software (Matlab, Fortran and ….)”, Asrekankash publisher, First Edition, ISBN: 978-600-5548–57-0, 2012

[4] A. Amiri Asfarjani, K. Reza Kashyzadeh, “Course and Test Master of ordinary differential equations”, Asrekankash publisher, First Edition, 2013

[5] A. Amiri Asfarjani, K. Reza Kashyzadeh, “Collection of exam questions and answers of Master of Economic Sciences”, Asrekankash publisher, First Edition, 2013

[6] A. Amiri Asfarjani, K. Reza Kashyzadeh, “Secrets of Mental Math for Everyone”, in the last edited, 2017

[7] A. Amiri Asfarjani, K. Reza Kashyzadeh, “Familiarity with Manufacturing Methods”, in the last edited, 2017

[8] K. Reza Kashyzadeh, A. Arghavan, A. Amiri Asfarjani, “Prediction of Fatigue Life and its influencing factors for metals”, in the last edited, 2017

 

4- شرکت در انتشار مجلات علمی معتبر:

 • Editorial Board of International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
 • Editorial Board of International Journal of Recent Development in Engineering and Technology
 • Editorial Board of Journal of Advances in Materials
 • Editorial Board of Journal of Innovative Research in Engineering Sciences
 • Editorial Board of International Journal of Engineering and Management Research
 • Editorial Board of International Journal of Automotive Engineering and Technologies
 • Reviewer of International journal of Engineering (ISI Elsevier, impact factor: 0.67)
 • Reviewer of Meccanica Journal (ISI Springer, impact factor: 1.828)
 • Reviewer of Journal of Mechanical Science and Technology (ISI Springer, impact factor 0.6)
 • Reviewer of International Journal of Mechanical and Materials Engineering (Scopus Elsevier, SNIP 0.71)
 • Reviewer of Journal of Developmental Biology and Tissue Engineering
 • Reviewer of International Journal of Computer and Information Technology
 • Reviewer of Asian Journal of Applied Sciences
 • Reviewer of Asian Journal of Engineering and Technology
 • candidate’s top researcher and member ofYoung Researchers Club and Elite in 2016
 • Responsible of Jury for the firstNational Congress ofthe automotiveEngineering,Islamic Azad University,Semnan,2012
 • Member of Jury for 3rd International Conference on Recent Innovations in Industrial Engineering & Mechanical Engineering, Tarbiat MOdares University, Tehran, Iran, 2017
 • Chief Editor of 2nd International Conference on New Research Achievements in Mechanics, Industrial & Aerospace Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran, 2016
 • Member of Scientific Committee at 1st Iran Congress in Industrial Applications of Advanced Materials and Manufacturing, Iran University of Science & Technology, Iran, Tehran, 2017
 • Member ofYoung Researchers Club and Elite,Iran
 • Member ofFundwriters,artists and journalists of Iran byBureau of Cultureand Islamic Guidance of Qom
 • Member ofIranianSociety of Mechanical Engineers
 • Member ofIranianNanotechnologySociety Network
 • Member of Iranian Composite Society Network
 • Member of Construction Engineering of Iran

 

نرم افزارهای تخصصی

MSC-FATIGUE، ABAQUS، MSC-ADAMS، FE-SAFE