پردازش تصویر در متلب (Image Processing in MATLAB)

سرفصل های دوره MATLAB :

 • فصل اول: مقدمه ای بر پردازش تصویر
  • – مفاهیم اولیه پردازش تصویر در متلب
  • – انواع تصاویر در متلب و نحوه خواندن و نمایش دادن آن ها
  • – تبدیلات تصویر
  • – نحوه ذخیره تصاویر
  • – نحوه خواندن و ایجاد ویدیو در متلب
  • – عملیات ریاضی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) بر روی تصویر و کاربردهای آن ها
 • فصل دوم: تبدیلات هندسی و پردازش هیستوگرام بر روی تصویر – فیلترهای مکانی:
  • – تبدیلات هتدسی مکانی
  • – پردازش هیستوگرام جهت بهبود تصویر
  • – نحوه اعمال فیلتر مکانی بر تصویر
  • – اضافه کردن نویز بر روی تصویر
  • – فیلترهای مکانی هموارسازی تصویر و کاربردهای آن
  • – روش های بدست آوردن لبه های تصویر
 • فصل سوم: الگوریتم های ریخت شناسی و فیلترهای حوزه فرکانس:
  • – عملیات مورفولوژی بر روی تصویر
  • – فیلترهای فرکانسی و نحوه اعمال آن ها بر روی تصویر
 • فصل چهارم: روش های ناحیه بندی تصویر
  • – کاربردهای ناحیه تصویر
  • – انواع روش های ناحیه بندی تصویر( آستانه گذاری، روش های مبتنی بر روشنایی و روش های مبتنی بر رشد)
 • ناحیه فصل پنجم: انجام پروژه

مدت ورکشاپ: 8 ساعت

پیشنیاز: متلب مقدماتی