دوره ی آموزشی نرم افزار E-PLAN

نرم افزار E-PLAN برنامه ای حرفه ای برای رسم و طراحی کنترل پروسه های الکتریکی می باشد و در مهندسی برق کاربرد فراوانی دارد.این نرم افزار جهت انجام پروسه های صنعتی و مدیریت پروژه های الکتریکی بسیار مناسب می باشد .توانایی های نرم افزار E-PLANدر فرایند اتوماسیون صنعتی و طراحی تابلو برق بسیار زیاد می باشد .برخی از این توانایی ها را می توان :رسم جانمایی تابلو ,ایجاد صفحات شماتیک , رسم صفحات گرافیکی و امکان دریافت اطلاعات از نرم افزارهایی همچون Autocad امکان نمایش دقیق رابطه بین المانهای عناصر و همچنین ایجاد خروجی های گرافیکی مانند نمودا ها و لیست قطعات… نام برد.

 


مدت دوره : 32 ساعت

سرفصل های دوره:

ایجاد پروژه

معرفی و ایجاد برگه ها

ارتباط المان ها و سیم ها

طراحی نقشه های PLC

ارتباط با اتوکد

ایجاد سمبل

طراحی نقشه جانمایی

گزارش گیری

ایجاد چارچوب و فرم

معرفی و ایجاد ماکروها

مدیریت پروژه