دوره های MATLAB

MATLAB یکی از بزرگترین و پرکاربرد ترین نرم افزارهای مهندسی است و دارای قسمت های زیادی‌ست که برنامه نویسی به عنوان قلب آن مطرح است و مربوط به تمام رشته ها می شود. MATLAB یا MAATrix LAB نام یکی از نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای انجام محاسبات ریاضی است. واژه‌ی متلب از ترکیب دو واژه‌ی MATrix (ماتریس) و LABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه‌است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شوند. در درجه‌ی بعد بسته نرم افزارهای زیر مجموعه وجود دارند که هر کدام به رشته ی خاصی مربوط می شود مثل simpower که مربوط به رشته ی مهندسی برق قدرت می شود.

برنامه‌های متلب اکثراً متن‌باز هستند و در واقع متلب (مانند بیسیک) مفسر است نه کامپایلر. قدرت متلب از انعطاف‌پذیری آن و راحت بودن کار با آن ناشی می‌شود، همچنین شرکت سازنده و گروه‌های مختلف، از جمله دانشگاه‌های سرتاسر جهان و برخی شرکت‌های مهندسی هر ساله جعبه‌ابزارهای خاص-کاربردی به آن می‌افزایند که باعث افزایش کارآیی و محبوبیت آن شده‌است.

درباره‌ ی دوره‌ه ی نرم افزار در دپارتمان هوافضا:

 

سیلابس دوره متلب مقدماتی

 • مقدمات
  • معرفی نرم افزار
  • معرفی کمپانی تولید کننده و وبسایت آن
  • نحوه عضویت و استفاده از مطالب وبسایت کمپانی
  • معرفی وبسایت های مفید دیگر در زمینه برنامه نویسی
 • معرفی محیط متلب
  • معرفی پنجره های Command window ، Workspace، Command history و Current folder به همراه دستورات مربوط به آنها
  • معرفی Help برنامه و نحوه استفاده از آن و معرفی دستورات مربوط به Help
 • شروع کار
  • نحوه تعریف انواع داده و معرفی دسته بندی آنها
  • عملگرهای ریاضی در متلب و اولویت آنها
  • توابع داخلی متلب (Built-in functions) در مورد توابع و عملگرهای مهم ریاضی از قبیل مثلثات، توابع گرد کردن اعداد، توابع مربوط به نحوه نمایش اعداد
  • تعریف بردار و ماتریس و توابع مربوط به آنها
  • ذخیره سازی و بازخوانی متغیرهای موجود در Workspace
 • شروع کار با Script فایل ها (m فایل)
  • گرافیک و رسم نمودار
   • معرفی دستورات مربوط به نمودار های دو بعدی و سه بعدی، دستورات set و get
   • ایجاد نمودارهای متحرک دوبعدی و سه بعدی (حالت انیمیشن) و تهیه فیلم از نمودارها
   • ایجاد نمودارهای دو محوره
  • دستورات برنامه نویسی
   • معرفی رشته ها در متلب
   • نحوه ورودی گرفتن و خروجی دادن در متلب
   • متغیرهای منطقی در متلب
   • دستورات شرطی if و switch
   • دستور try-catch
   • حلقه ها ، دستورات for و while و دیگر دستورات مربوط به آنها
  • ایجاد function در متلب
   • توابع بازگشتی
   • تابع در تابع
   • دستورات اشتراک گذاری متغیرها
   • معرفی pre-allocation
  • دستورات مربوط به محاسبات ریاضی
   • حل معادله و دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی و مقدار مرزی
   • انتگرالگیری
   • حل معادله و دستگاه معادلات خطی و غیرخطی
   • تعریف دستورات مربوط به ایجاد توابع ریاضی
   • چند جمله ای ها و دستورات مربوط به آنها
   • درون یابی و برون یابی یک و چند بعدی
   • برازش منحنی و معرفی تولباکس مربوط به آن
  • عملیات نمادین (Symbolic) در متلب
  • متغیرهای نمادین
  • عملیات ریاضی (مشتق، انتگرال نامعین و معین، معادلات خطی و غیرخطی، معادلات دیفرانسیل)
  • حد، لاپلاس و …
  • رسم نمودارهای نمادین دو و سه بعدی
  • ایجاد برنامه با سورس مخفی
  • نحوه مقایسه برنامه های متنی
  • خطایابی برنامه های متنی (Debugging)
  • آشنایی مختصر با سیمولینک
  • آشنایی مختصر با GUI