کارگاه مقاله نویسی با رویکرد هوافضایی

کارگاه آموزشی “فنون مقاله نویسی مبتنی بر الزامات مجلات هوافضایی”

هدف: آشنایی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی هوافضا با ادبیات و فنون مقاله نویسی در مجلات بین المللی ) مبتنی بر شناخت الزامات و حوزههای تحقیقاتی میباشد که در مجلات علمی هوافضایی به چاپ میرسند. در طول ISIمعتبر ( فرآیند و اصول حاکم بر شکلگیری یک مقاله از زمان خلق ایده (عنوان مقاله) تا ارسال آن برای یک مجله بین المللی ،این کارگاه مناسب تشریح خواهد شد. در همین میان، اصطلاحات رایج در فرهنگ لغات مهندسی هوافضا نیز مرور شده تا با استفاده از این کلید واژگان، دانشجویان و محققین هر چه بهتر بتوانند یک مجله هوافضایی متناسب با موضوع تحقیقشان را انتخاب نمایند. در پایان نیز چندین پایگاه اصلی مجلات هوافضایی نیز معرفی شده و چند مثال از نحوه ارسال کردن مقالات در این پایگاه ها بیان خواهد شد.

سرفصل مباحث:

 • ضرورت اصلی نوشتن یک مقاله در سطح بین المللی
 • معرفی انواع مقالات علمی و طبقه بندی آنها
 • ساختار مقالات پژوهشی
 • آشنایی با کلید واژگان تخصصی هوافضایی و نحوه انتخاب آنها  (Plagiarism)
 • آشنایی با مفاهیم سرقت ادبی- علمی
 • ساختار و بدنه اصلی یک مقاله
 • نحوه ارسال کردن یک مقاله برحسب نوع مجله
 • معیارهای ارزیابی مجلات علمی
 • نکات کلیدی که در هنگام نگارش مقاله باید لحاظ نمود
 • معرفی پایگاه اسناد علمی رایج در رشته مهندسی هوافضا (معرفی مجلات اصلی این پایگاه ها و ساختار علمی آنها)
 • چند مثال از نحوه ارسال کردن مقالات در این پایگاهها
 • نحوه پاسخ گویی به سوالات و پیشنهادات داوران و سردبیر مجله
 • نحوه ارسال پاسخ های داده شده به سوالات داوران
 • و سایر مطالب مرتبط

 

مدت زمان: 5 ساعت
ارائه دهنده: مهندس احمد سلیمانی دانشجوی سال آخر دکتری مهندسی هوافضا- گرایش مکانیک پرواز و کنترل ماهواره