مبانی مهندسی سیستمهای فضایی

دوره آموزشی آشنایی با “مبانی مهندسی سیستمهای فضایی”

هدف: آشنایی دانشجویان و پژوهشگران صنعت و دانشگاه با مفاهیم اصلی استانداردهای بین المللی رایج در حوزه فضایی شامل: الزامات سیستمی، قیود و محدودیت‌های طراحی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری، آشنایی با مبانی قابلیت اطمینان و تضمین کیفیت محصول، فرآیند اکتساب محصولات فضایی می‌باشد. در همین راستا، مخاطبان نیز می‌توانند اطلاعات مفیدی را در خصوص آشنایی با فرآیندهای اکتساب محصولات فضایی مبتنی بر الزامات یک یا چند استاندارد بدست آورند.

مدیریت ، فرآیند مهندسی سیستمهای فضایی ، در همین میان، توضیحات مناسبی نیز در خصوص مفهوم مهندسی سیستمها ابزارها و تکنیکهای مهندسی سیستمها و چرخه عمر اکتساب سیستمهای فضایی براساس الگوی ، مهندسی سیستمهای فضایی . ECSS و NASA ارائه خواهد شد.

سرفصل مباحث:

 

 • • مبانی مهندسی سیستم‌ها
  • فرآیندهای رایج در مهندسی سیستم‌های فضایی
  • مدیریت مهندسی سیستم‌های فضایی
  • ابزارها و تکنیک‌های مهندسی سیستم‌ها
  • معرفی استانداردهای فضایی: اهداف، اصول و کاربردها (ECSS، DOD، NASA)
  • شناخت فازهای مختلف چرخه عمر اکتساب محصولات فضایی
  • تشریح چرخه عمر اکتساب سیستم‌های فضایی براساس الگوی NASA و ECSS