محمد حسین زاده

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد حسین زاده

سوابق آموزشی

کارشناسی ارشد:

رشته و محل تحصیل: مهندسی عمران- خاک و پی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

تاریخ فراغت: سال 91

دکتری:

رشته و محل تحصیل: دانشجو دکتری مهندسی عمران-گرایش خاک وپی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

سوابق کاری:

 • شرکت خاک – پایه (تنظیم گزارشات سد های شمال غرب ایران)
 • شرکت زلزله محاسب (محاسبه نشستهای مخازن مهار شده و نشده)
 • گذراندن دوره کار آموزی در شرکت ملی نفت ایران( مطالعه آیین نامه های مرتبط با طراحی مخازن و بازدید های میدانی و آشنایی با مراحل ساخت فونداسیون مخازن به طور عملی)
 • انجام پروژه­های عملی در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه بین­المللی امام خمینی با دستگاه­های سه محوری و برش مستقیم
 • گروه مهندسی سپاسد – تهیه گزاراشات روزانه و صورتجلسات کارگاهی در کارگاه ایستگاه متروی O7 از خط 7 متروی تهران
 • گروه مهندسی سپاسد- تهیه صورت وضعیت اصلی کارگاه ایستگاه متروی O7 از خط 7 متروی تهران
 • گروه مهندسی سپاسد- تهیه صورت وضعیت پیمانکاران جز در کارگاه ایستگاه متروی O7 از خط 7 متروی تهران
 • گروه مهندسی سپاسد- تهیه نقشه های کارگاهی در کارگاه ایستگاه متروی O7 از خط 7 متروی تهران  و برآورد اولیه ایستگاه S7 از خط 7 متروی تهران
 • تدریس نرم افزار Slide ,Abaqus در دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • تدریس در دانشگاه فنی مهندسی بویین الزهرا
 • تدریس معادلات دیفرانسیل در دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • تدریس تحلیل سازه در دانشگاه بین المللی امام خمینی- شاهد و ایثارگران
 • حل تمرین درس سدهای خاکی برای ورودی ارشد سال 94 و 95
 • آشنایی با آیین نامه API650 (طراحی مخازن بر اساس آیین نامه آمریکا)
 • تدریس زبان در آموزشگاه فن آوران

سوابق پژوهشی مهندس محمد حسین زاده:

 • تحلیل لرزه ای مخازن نفتی ، شبیه سازی عددی آزمایش بارگزاری صفحه(PLT) ، بررسی تاثیر میراگرهای لرزه ای(Dashpot) به عنوان مرزهای جاذب و تاثیر آن بر پاسخ امواج، تحلیل خطر لرزه ای ، بررسی اثر ژئوسنتتیک ها در برابر نشست تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی، بررسی تاثیر ژئوتکستالها بر پاسخ لرزه ای مخازن به عنوان المان مسلح کننده، بررسی اثر سربار بر روانگرایی خاکها ، بررسی پایداری دیوارهای مهارشده با روش نیلینگ
 • تحلیل دینامیکی شالوده مخازن نفتی بر روی خاک‌های ماسه‌ای تسلیح شده توسط ژئوگرید(دهمین کنگره بین‌المللی مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز)
 • مدل آزمایشگاهی شالوده‌ سطحی توربین‌‌های بادی بر خاک ماسه‌ای (دهمین کنگره بین‌المللی مهندسي عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز)
 • Bearing capacity evaluation of vertically loaded strip piled- raft in soft clay (Third International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Nagoya, Japan, Nov. 13-15, 2013, ISBN: 978-4-9905958-2-1 C3051)

·          The influence of a liquid storage tanks and soil characteristics under seismic loads ( 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 28-30 June 2012, Near East University, Nicosia, North Cyprus)

 

 • Effect of soil-structure interaction on the steel tank seismic response (Third International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Nagoya, Japan, Nov. 13-15, 2013, ISBN: 978-4-9905958-2-1 C3051)

 

 • Effect of soil- tank interaction to response of seismic load(نشریه علمی پژوهشی دانشگاه خوارزمی)

 

 • Numerical Study of Modulus of Subgrade Reaction in Eccentrically Loaded. 19th International Conference on Concrete, Structural and Geotechnical Engineering to be held in Dubai, UAE duringJanuary, 30-31, 2017
 • Numerical Analysis of Geosynthetic- Encased Stone Columns under laterally loads. 19th International Conference on Concrete, Structural and Geotechnical Engineering to be held in Dubai, UAE duringJanuary, 30-31, 2017

 

 

 

نرم افزارهای تخصصی:

آشنا با نرم افزارهای Abaqus, Etabs , Safe, Slide, Erra, Seismosignal, Dips, Plaxis , Nerra , All pile,

نرم افزار عمومی : آشنا با برنامه های Office ( Word, Excel, PowerPoint ) Taksa, Tadbir,