مجید عیوض خانی

مشخصات فردی : 

مجید عیوض خانی

 

مشخصات تحصیلی:

رشته  برق قدرت ، دانشکده فنی قم ، فراغت از تحصیل 1387

 

سوابق آموزشی :

 

 نرم افزار اتوکد الکتریکال 

 • آموزش نقشه کشی تابلو برق با نرم افزار اتوکد الکتریکال در آموزشگاه مکاترونیک به مدت 4 سال
 • آموزش نقشه کشی تابلو برق با نرم افزار اتوکد الکتریکال در مجتمع علوم و فنون نوین پارسیان به مدت 2 سال
 • آموزش نقشه کشی تابلو برق با نرم افزار اتو کد الکتریکال در آموزشگاه فنی پارس پژوهان به مدت 1 سال
 • برگزاری بیش از 50 دوره آموزشی عمومی و خصوصی اتوکد الکتریکال
 • برگزاری دوره نقشه کشی تابلو برق با نرم افزار اتوکد الکتریکال برای کارشناسان شرکت های تابلوسازی مختلف مانند شرکت تابلو سازی جابون، ایران تابلو، TMB و…

نرم افزار E-PLAN

 • برگزاری بیش از 10 دوره آموزش نرم افزار ePLAN در آموزشگاه صنعتی مکاترونیک
 • برگزاری بیش از 10 دوره آموزش نرم افزار ePLAN در آموزشگاه علوم و فنون نوین پارسیان
 • برگزاری چندین دوره آموزش نرم افزار ePLAN در آموزشگاه پارس پژوهان
 • برگزاری چندین دوره آموزش ePLAN برای کارشناسان شرکت های مختلف
 • نگارش و تالیف کتاب آموزش نرم افزار ePLAN

نرم افزار Dialux 

 • برگزاری بیش از 10 دوره آموزش طراحی روشنایی با نرم افزار Dialux

 

 

سوابق کاری :

 • طراح و نقشه کش برق در شرکت صنعت سازان به مدت 2 سال
 • طراح و نقشه کش تابلو برق در شرکت توان گستر به مدت 3 سال
 • مسئول نصب و راه اندازی تابلوهای برق و نظارت در شرکت پارسیان البرز صعود به مدت 4 سال
 • طراحی نقشه ها و برنامه نویسی PLCهای دستگاه های بسته بندی در شرکت SSN
 • تهیه نقشه های As Built و مهندسی معکوس تابلوهای ماشین آلات صنعتی شرکت SSN
 • طراحی و ساخت چندین تابلو برق توزیع و تابلو کنترل
 • طراحی نقشه های روشنایی و نورپردازی برای پروژه های مسکونی و تجاری مانند بانک، تالار، مجتمع های تفریحی و…