مبانی تکنولوژی چاپ سه بعدی

در دنیای امروز مدلسازی سه بعدی در رشته های گوناگونی همچون قطعه سازی، معماری، طراحی صنعتی، روباتیک، صنایع هوافضا و … است. پرینترهای سه بعدی توانایی تولید هر نوع قطعه ای با هر شکل و زاویه را دارا می باشند. این نیاز در همه جا قابل لمس است.صنعت، پزشکی، خودروسازی، نظامی و همچنین کارهایی که نیاز به شبیه سازی و تولید ماکت و ساخت طرح اولیه را دارند.