فرهاد رحیمی

مشخصات فردی :

فرهاد رحیمی

 

سوایق تحصیلی :

کارشناسی: مهندسی مواد و متالورژی، گرایش متالورژی صنعتی، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سوابق کاری :

مطالعه روش بهینه تولید الکترودهای باتری روی-اکسید نقره

مطالعه جایگزینی عناصر سمی با سایر عناصر آلیاژی در تولید الکترودهای باتری روی-اکسید نقره

توسعه و بهسازی روش نوین تغییرشکل پلاستیک شدید تحت عنوان اکستروژن برشی خالص

توسعه و بهسازی روش‎های تغییرشکل پلاستیک شدید تحت عنوان فشرده سازی شیاری محدود و دندانه‎دار و صاف کردن متوالی جهت فرآوری ورق‎های آلیاژی فوق ریز‎دانه

طراحی قالب و بررسی پارامترهای موثر در فرآیند کشش عمیق فنجانی

فعالیت در آزمایشگاه شبیه‎سازی فرآیندهای مواد به مدت دو سال

دستیار آموزشی به مدت پنج نیمسال در دانشگاه علم و صنعت ایران (درس استاتیک)

مدرس: دکتر علیرضا ایوانی، دکتر مسعود هاشمی

دستیار آموزشی به مدت سه نیمسال در دانشگاه علم و صنعت ایران (درس مقاومت مصالح)

مدرس: دکتر سید حسین سیدین، دکتر باقر محمدصادقی

دستیار پژوهشی به مدت یکسال در دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد راهنما: دکتر علیرضا ایوانی، دکتر باقر محمدصادقی

 

مهارت‌ها و تخصص‌ها:

تخصصی مهندسی مواد: انواع روش‌های ساخت (ریخته‎گری، انواع شکل‌دهی پرس و اکستروژن)، تست‌های مکانیکی

نرم افزار‎های مهندسی:

SFTC DEFORM, ABAQUS, AUTODESK Inventor Professional and familiar with MATLAB