علیرضا رحیمی

rahimi1pic

 

مشخصات فردی : 

نام ونام خانوادگی : علیرضا رحیمی

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی : مهندس مکانیک – گرایش طراحی جامدات – 1388

کارشناسی ارشد : مهندسی هوافضا – گرایش سازه های هوایی- 1393

 

سوابق پژوهشی  :

 • بررسی و تحلیل دینامیکی غیرخطی و ارتعاشات تیر سه لایه با هسته ماده ویسکوالاستیک
 • تحلیل دینامیکی و ارتعاشات غیر خطی تیر مدرج تابعی دارای ترک لبه ای با استفاده از تئوری تیموشنکو
 • تحلیل دینامیکی و ارتعاشات غیرخطی تیر مدرج تابعی دارای ترک لبه­ای توسط تئوری مرتبه بالای تغییر شکل برشی
 • تحلیل دینامیکی و ارتعاشات غیر خطی ورق ایزوتروپیک با شرایط مرزی ساده تحت جابجایی بار متمرکز
 • تحلیل دینامیکی و ارتعاشات غیر خطی ورق ایزوتروپیک با شرایط مرزی ساده تحت بارگذاری گسترده محلی
 • تحلیل دینامیکی و ارتعاشات غیر خطی ورق ایزوتروپیک بر روی بستر الاستیک تحت کوپلینگ جابجایی بار متمرکز و بارگذاری گسترده
 • کمانش ورق کامپوزیتی مدرج تابعی با شرایط مرزی ساده تحت بارگذاری محوری
 • نحلیل ارتعاشات و کمانش و ضربه­ی سازه­­ی ساندویچی استوانه­ای شکل با هسته انعطاف پذیر و لایه روغن­های هوشمند
 • بهینه سازی ورق های ساندویچی مسطح تحت بار کمانشی و خمشی
 • تحلیل دینامیکی و ارتعاشات غیر خطی بال هواپیما تحت تحریک هارمونیک
 • کمانش سیلندر کامپوزیتی دارای ترک
 • ردیابی ترک تیر ایزوتروپیک به روش ماتریس انتقال
 • تحلیل اثرات وجود ترک بر فرکانس های طبیعی تیر ایزوتروپیک برای تمامی شرایط مرزی ها
 • ردیابی مکان و عمق ترک تیر ایزوتروپیک توسط الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک و چرخه آب