شبیه سازی جوشکاری با SYSWELD

در دهه های اخیر، مدلسازی عددی فرآیندهای جوش کاری گسترش یافته است. روش های المان محدود متداول ترین روش حل عددی است. اصلی ترین مزیت مدلهای کامپیوتری صرفه جویی در هزینه ها است. قبل از ساختن یک نمونه اولیه، فرآیند میتواند با جزییات بیشتری توسط مدلسازی مطالعه گردد. اثر پارامترهای فرآیند بر روی نتایج مطلوب بررسی شود و پارامترهای فرآیند حتی قبل از ساخت نمونه اولیه، بهینه گردد. با وجود مزایای زیاد مدلسازی، همه مدلهای کامپیوتری تقریبی از مدل واقعی بوده و نتایج آنها بستگی به کیفیت تقریب و دقت پارامترهای ورودی چون خواص موادی دارد.
نرم افزار SYSWELD محصول شرکت ESI Group فرانسه است که در حوزه شبیه سازی عملیات حرارتی و جوشکاری طراحی و بیش از سی سال قدمت دارد و در این مدت با بهبود الگوریتم های محاسباتی خود و گرد آوری اطلاعات جامعی از خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی آلیاژهای مختلف توانسته است به ابزاری قدرتمند در دست طراحان و مهندسین حوزه های ساخت و تولید و جوشکاری بدل شود.
با استفاده از این نرم افزار میتوان کار طراحی جوش و مشاهده و رفع عیوب احتمالی ناشی از جوشکاری را ساده تر و هزینه های تولید را کاهش داد. در این نرم افزار امکان شبیه سازی انواع روش های جوشکاری از جمله الکترود دستی، جوشکاری آرگون، جوشکاری زیرپودری، جوشکاری نقطه ای، جوشکاری لیزر، جوشکاری اصطکاکی و همچنین شبیه سازی عملیات حرارتی و بررسی ساختار فازی قطعات با استفاده از نمودارهای IT و CCT وجود دارد. علاوه بر این نرم افزار میتواند با توجه به خواص مکانیکی آلیاژها و تغییرات فازی بوجود آمده در ساختار قطعه، بروز تنش های پسماند، ترک های احتمالی و اعوجاج ناشی از جوشکاری را تحلیل و پیش بینی کند و با تغییر در طراحی جوش این عیوب را به حداقل برساند.
سرفصل دوره آموزشی شبیه سازی فرایند جوشکاری با نرم افزار SYSWELD
معرفی شبیه سازی جوشکاری و معادلات مربوط به شبیه سازی
معرفی نرم افزارهای SYSWELD و Visual Enviroment
مدل¬سازی در محیط Visual-mesh
مد¬ل¬سازی دو بعدی و سه بعدی سازه جوشی
مدل¬سازی مرزهای انتقال حرارت یک بعدی و دو بعدی
بررسی کیفیت مش بندی و آماده سازی نهایی مدل هندسی
شبیه سازی فرایند جوشکاری در نرم افزار Visual-weld
تعریف مسیر جوشکاری در حالت دو بعدی و سه بعدی
تعریف خواص فیزیکی و مکانیکی برای ماده مورد استفاده
مدل¬سازی و تعریف پارامترهای مربوط به حوضچه جوش، شرایط انتقال حرارت و شرایط مکانیکی
استفاده از محیط Visual-viewer جهت تحلیل نتایج شبیه سازی
بدست آوردن نمودارها و خروجی¬های مورد نظر در تحلیل
مدلسازی و مش بندی هندسه مورد نظر با نرم افزار آباکوس و انتقال آن به محیط Visual-weld
شبیه سازی فرایندهای مختلف جوشکاری و تحلیل نتایج
جوشکاری تیگ دو ورق آلومینیومی
جوشکاری چند پاسه لوله های فولادی به روش الکترود دستی
جوشکاری محیطی مخزن ذخیره سوخت