سید مصطفی موسوی

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : سید مصطفی موسوی

سوابق آموزشی :
کارشناسی : مهندسی مکانیک طراحی جامدات -1391
کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی -1394

سوابق تدریس :

• تدريس المان محدود همراه با حل مسائل در نرم افزار MATLAB & ABAQUS دانشگاه اراک
• تدريس ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) در دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای (دانشکده فنی امام خمینی، دانشگاه علمی و کاربردی،مرکز فنی و حرفه ای قم و ….)
• تدريس ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) در صنایع و شرکت های فنی و مهندسی (سازمان صنایع دفاع،شرکت مهندسی اس تی ای، شرکت مهندسی مشاور چیره صنعت فرتاک، شرکت شفق و …)
• تدريس ابعاد گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD&T) در آموزشگاه مهندسی پارس پژوهان
• تدريس روشهای اندازه گیری ابعادی و هندسی در مراکز دانشگاهی و صنعتی
• تدريس طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی (شرکت مهندسی مشاور چیره صنعت فرتاک و …)

سوابق اشتغال :

• کارگاه ساختمانی موسسه انصار- مدیر داخلی – سال 1387
• سازمان فنی و حرفه ای – بازرسی فنی تست های غیر مخرب NDT – 1390
• دانشکده فنی امام خمینی (ره) –کارمند اداری – 1391
• کارگاه ساخت گیج و فیکسچرهای کنترلی – ساخت و مونتاژ -1391
• کارشناس کنترل قطعات صنعتی و گیج و فیکسچرهای کنترلی
• دفتر طراحی – طراح گیج و فیکسچرهای کنترلی و قید و قالب – 1392 (ادامه دارد)
• طراحی بیش از 500 گیج و فیکسچر کنترلی برای صنایع مختلف (ساپکو، وزارت دفاع، صنایع شهید همدانی تهران ،شهید کاوه مشهد و…..)
• طراحی بیش از 500 فیکسچر تولیدی و قالب های فلزی
• اعمال و اصلاح تلرانس های هندسی و ابعادی صنایع مختلف (ساپکو، وزارت دفاع، صنایع شهید همدانی تهران و…..)

سوابق علمی :

• منتخب علمی منطقه 4 در سال 91
• نفر اول ممتازین در دوره کارشناسی
• ترجمه استاندارد(2011 ASME Y14.43 (اصول تلرانس گذاری هندسی و ابعادی برای گیج و فیکسچر
• تالیف کتاب گیج و فیکسچرهای کنترلی بر اساس ASME Y14.43 (در حال ویراستاری)
• تهیه و تدوین جزوه آموزشی GD&T
• تهیه و تدوین جزوه آموزشی روشهای اندازه گیری ابعادی و هندسی
• تهیه و تدوین جزوه آموزشی طراحی گیج و فیکسچرهای کنترلی