داوود قدس

◄ مشخصات فردی:

 • نام: داود قدس
 • محل سکونت: تهران

◄ سوابق تحصیلی:

 • دوره کارشناسی: مهندسی مکانیک – طراحی جامدات – دانشگاه پلی تکنیک تهران (امیرکبیر) – (1373-1368) – دانشجوی ممتاز سال 1371 دانشکده مکانیک

سوابق کاری و پژوهشی:

 • شركت مهندسي تجهيزات برقي ايران (متبا) كارشناس طراحي يراق‌آلات خطوط انتقال نيرو ديماه 1374 تا 1376
 • شركت مهندسي تجهيزات برقي ايران (متبا) مدير پروژه‌هاي فروش 63 و 132 كيلوولت شهريور 1376 تاكنون
 • شركت مهندسي تجهيزات برقي ايران (متبا) مجري ساخت قطعات فورج خطوط 66 تا 400 كيلوولت آبان 1378 تاكنون
 • شركت خدمات علمي صنعتي تهران مشاور و كارشناس پروژه بازرسي قطعات خودرو 1375 تا 1377
 • شركت خدمات علمي صنعتي تهران كارشناس بخش R&D از 1377تا 1378
 • شركت خدمات علمي صنعتي تهران مدير فني پروژه رده‌بندي سازندگان تابعه ساپكو 1378 تا 1379
 • شركت خدمات علمي صنعتي تهران مدير واحد طراحي مهندسي  1379 تا1382
 • شركت خدمات علمي صنعتي تهران مدير واحد طراحي مهندسي و سرگروه مکانیک در واحد بازرسی و  آدیتور  فرآیند و محصول،مدیر پروژه توسعه 1382 تا1386

 

◄ اطلاعات نرم افزاری و مهارت ها:

1- DOE- طراحي مبتني بر آزمايشات (Design of Experiment) برگزاری حدود 75 دوره بعنوان مدرس
2- پکیج GD&T- تلرانس و ابعاد هندسي(Geometrical Dimensioning & Tolerance) برگزاری حدود 200 دوره بعنوان مدرس
3- انواع نقشه‌هاي مهندسي- مبتني بر استانداردهاي نظامي آمريكاو ASME Y 14.24 برگزاری حدود 18 دوره بعنوان مدرس
4- انواع روشهاي اندازه‌گيري مرتبط با GD&T (Measurement Method) برگزاری حدود 18 دوره بعنوان مدرس
5- طراحي گيج، فيكسچر وفرامين كنترلي برگزاری حدود 35 دوره بعنوان مدرس
6- TDP- بسته‌هاي اطلاعات فني (Technical Data Package) برگزاری حدود 70 دوره بعنوان مدرس
7- مهندسي معكوس Reverse Eng. برگزاری حدود 110 دوره بعنوان مدرس
8-مهندسي ارزش value engineering برگزاری حدود 45 دوره بعنوان مدرس
9- مهندسي مجدد Re-engineering برگزاری حدود 45 دوره بعنوان مدرس
10- خطاناپذيرسازي Poka-yoke/ Mistake proofing/ برگزاری حدود 25 دوره بعنوان مدرس
11- 37 تکنیک و ابزار مهندسي در صنعت برگزاری حدود 25 دوره بعنوان مدرس
12-تجزيه و تحليل حالات بالقوه شكست و آثار آن (FMEA ) برگزاری حدود 35 دوره بعنوان مدرس
13-آدیت محصولSQFE) ) برگزاری حدود 17 دوره بعنوان مدرس
14-ممیزی فرآیند(Process Audit) برگزاری حدود 17 دوره بعنوان مدرس
15- تولید ناب (Lean Production) برگزاری حدود 12 دوره بعنوان مدرس
16-روشهای نمونه برداری برمبنای پذیرش(Acceptance Sampling) برگزاری حدود 9 دوره بعنوان مدرس
17- طراحی برای مونتاژ و ساخت(DFA/ DFM) برگزاری حدود 10 دوره بعنوان مدرس
18- کار گروهی (Team Work) برگزاری حدود 12 دوره بعنوان مدرس
19-مدیریت ،کنترل و کاهش هزینه وضایعات در صنعت برگزاری حدود 27 دوره بعنوان مدرس
20- PPAP &APQP(طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول  و فرآیند تایید قطعه تولیدی) برگزاری حدود 12 دوره بعنوان مدرس
21- chart of tolerance (جدول تلرانسی) برگزاری حدود 9 دوره بعنوان مدرس
22- مدیریت تحقیق و توسعه برگزاری حدود 28 دوره بعنوان مدرس
23- راهکارهای اصلاح الگوی مصرف برگزاری حدود 12 دوره بعنوان مدرس

 

 

پاسخ دهید