احمد رحمتی علایی

مشخصات فردی :

احمد رحمتی علایی

ahmad

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ،مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) دانشگاه سمنان

کارشناسی ارشد ،مهندسی مکانیک (ماشین‌های ریلی )،دانشگاه علم و صنعت تهران

دانشجوی دکترا ،مهندسی راه آهن(ماشین‌های ریلی)، دانشگاه علم و صنعت تهران

 

سوابق کاری :

 

  • کارشناس فنی گروه نت معاونت فنی شرکت حمل و نقل ریلی رجا- شهریور 1393 تا کنون.
  • عضو راهبر مهندسان ساختمان. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران. اردیبهشت 93 تا کنون.
  • همکاری با مرکز ضربه و بالستیک دانشگاه جامع امام حسین در قالب طرح تحقیقاتی.
  • تدریس دوره آموزشی نرم افزار LS-DYNA در صنایع دریایی شهید مقدم یزد.

 

 

مهارت نرم‌ افزاری:

LS-DYNA

ANSYS

Solidworks

CATIA

MSC. Visual Nastran Desktop 4D

MATLAB