دوره مقدماتی عکاسی

عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ که در دو مرحله صورت میگیرد :
نخست، به‌دست‌آوردن تصویر به وسیلهٔ دوربین و ثبت آن روی نگاتیو (فیلم) یا گیرنده تصویر الکترونیکی و دوم، ظاهر کردن تصویر مخفی حاصل از دوربین عکاسی و پایدارکردن آن.
در این فرایند، دریافت و ثبت نور بر روی یک سطح حساس به نور، مانند نگاتیو یا گیرنده تصویر، باعث می‌شود الگوهای نوری بازتابیده شده از اشیاء بر روی سطح حساس به نور (نقره کلرید یا گیرنده) تأثیرگذارد و باعث ثبت تصاویر شود.
.
سرفصل های دوره :
.
آشنایی با انواع دوربین عکاسی و ساختار دوربین
آشنایی با انواع لنز
آشنایی با شیوه های مختلف نورسنجی
کارکرد دیافراگم و شاتر
آشنایی با انواع سنسور و ISO
آشنایی با فیلترها
آشنایی با نور در عکاسی
مبانی هنرهای تجسمی
شیوه های کادربندی
.
مدت دوره :30 ساعت
.