دوره برای شرکت ها وسازمان ها

گروه مهندسی پارس پژوهان در راستای فعالیت های آموزشی، در محل شرکت های متقاضی آمادگی برگزاری دوره های فنی و مهندسی را داراست.As

 

 

دوره های برگزار شده تا کنون:
 

دوره نرم افزار اباکوس مقدماتی و پیشرفته

متقاضی: مدیریت پروژه نیروگاهی ایران (مپنا)- لوکوموتیو

 مدرسین:مهندس صدیقیانی، مهندس سمیع پور

مدت دوره:90 ساعت

اردیبهشت تا تیرماه 91

—————————————————————————————————
دوره مهندسی ارزش

متقاضی:صنایع چوب مازندران

مدرس:مهندس قدس

مدت دوره:24 ساعت

شهریور91

—————————————————————————————————
دوره نرم افزار آدامز

متقاضی:ایز ایران

مدرس:مهندس حسن وند

مدت دوره:40 ساعت

دی و بهمن ماه 91

—————————————————————————————————
طراحي مخازن تحت فشار به کمک نرم افزار پي وي اليته و کد اسمه

متقاضی:شرکت صنايع ملي پتروشيمي ايران

مدرس:مهندس تاجیک

مدت دوره:32 ساعت

آذر و دی ماه 92

—————————————————————————————————
دوره اسکریپت نویسی در اباکوس به زبان پایتون

متقاضی: مدیریت پروژه نیروگاهی ایران (مپنا)

 مدرس:مهندس نوریسا

مدت دوره:24 ساعت

بهمن94
—————————————————————————————————

دوره نرم افزار EPLAN

متقاضی:بنادر و دریانوردی آبادان

مدرس:مهندس عیوضخانی

دی 95

—————————————————————————————————

دوره شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS

متقاضی:شرکت محورسازان ایران خودرو

مدرس:مهندس سمیع پور

مرداد95

—————————————————————————————————

دوره تلرانس گذاری هندسی و ابعادی

متقاضی:صنایع شهید شاه آبادی

مدرس:مهندس موسوی

اردیبهشت 95

—————————————————————————————————
دوره تخمین عمر خستگی با MSC.Fatigue
متقاضی:شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان
مدرس:مهندس سلیم پور
تیرماه 96

—————————————————————————————————

دوره شبیه سازی با نرم افزار COMSOL،دوره MATLAB

متقاضی:انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شریف

مدرسین:مهندس مددالهی، مهندس تاهباززاده

مرداد96

—————————————————————————————————

دوره شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS ،دوره MATLAB ،دوره SolidWorks ،دوره PROCAST

متقاضی:انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه تهران

مدرسین:مهندس سمیع پور، مهندس تاهباززاده، مهندس میرشاهولد، مهندس ریاحی

مرداد 96

—————————————————————————————————

دوره شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS

متقاضی: شرکت ساپکو

مدرس:مهندس سمیع پور

تابستان 96

—————————————————————————————————

دوره شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS

متقاضی:انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

مدرس:مهندس سمیع پور

شهریور 96

—————————————————————————————————

دوره شبیه سازی با نرم افزار LS-DYNA

متقاضی:صنایع زرهی شهید کلاهدوز

مدرس:مهندس رحمتی

تیر 96

—————————————————————————————————

دوره شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS

متقاضی:شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)

مدرس:مهندس سمیع پور

تیر 96

—————————————————————————————————