دوره برای شرکت ها و سازمان ها

دوره برای شرکت ها و سازمان ها

گروه مهندسی پارس پژوهان در راستای فعالیت های آموزشی، در محل شرکت های متقاضی آمادگی برگزاری دوره های فنی و مهندسی را داراست.

 

دوره اباکوس در شرکت لاستیک بارز

دوره های برگزار شده تا کنون:

 

دوره سابروتین نویسی در ABAQUS

متقاضی شرکت لاستیک بارز

مدت دوره:20 ساعت

اردیبهشت 97

—————————————————————————————————————————–

دوره ANSYS FLUENT مقدماتی

متقاضی:شرکت کنترل گاز اکباتان

مدت دوره:24 ساعت

بهمن 96

 —————————————————————————————————————————-

دوره MSC.ADAMS

متقاضی: صنایع شهید باقری

مدت دوره:20 ساعت

اذر 96

 —————————————————————————————————————————-

دوره شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS

متقاضی:شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)

مدت دوره:20 ساعت

 شهریور 96

 —————————————————————————————————————————-

دوره شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS

متقاضی:انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

شهریور 96

 —————————————————————————————————————————-

دوره شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS ،دوره MATLAB ،دوره SolidWorks ،دوره PROCAST

متقاضی:انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه تهران

مرداد 96

 —————————————————————————————————————————-

دوره شبیه سازی با نرم افزار COMSOL،دوره MATLAB

متقاضی:انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شریف

مرداد 96

 —————————————————————————————————————————

دوره تخمین عمر خستگی با MSC.Fatigue
متقاضی:شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان

مدت دوره:20 ساعت
تیرماه 96   

—————————————————————————————————————————-

دوره شبیه سازی با نرم افزار LS-DYNA

متقاضی:صنایع زرهی شهید کلاهدوز

مدت دوره:20 ساعت

تیر 96

—————————————————————————————————————————-

دوره شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS

متقاضی: شرکت ساپکو

تابستان 96

—————————————————————————————————————————-

دوره نرم افزار EPLAN

متقاضی:بنادر و دریانوردی آبادان

مدت دوره:24 ساعت

دی 95

—————————————————————————————————————————-

دوره شبیه سازی با نرم افزار ABAQUS

متقاضی:شرکت محورسازان ایران خودرو

مدت دوره:20

مرداد95

 —————————————————————————————————————————-

دوره تلرانس گذاری هندسی و ابعادی

متقاضی:صنایع شهید شاه آبادی

مدت دوره:24 ساعت

اردیبهشت 95

 —————————————————————————————————————————-

دوره اسکریپت نویسی در اباکوس به زبان پایتون

متقاضی: مدیریت پروژه نیروگاهی ایران (مپنا)

مدت دوره:24 ساعت

بهمن94

 —————————————————————————————————————————

طراحي مخازن تحت فشار به کمک نرم افزار پي وي اليته و کد اسمه

متقاضی:شرکت صنايع ملي پتروشيمي ايران

مدت دوره:32 ساعت

آذر و دی ماه 92

—————————————————————————————————————————–

دوره نرم افزار آدامز

متقاضی:ایز ایران

مدت دوره:40 ساعت

دی و بهمن ماه 91

—————————————————————————————————————————–

دوره مهندسی ارزش

متقاضی:صنایع چوب مازندران

مدت دوره:24 ساعت

شهریور91

—————————————————————————————————————————–

دوره نرم افزار اباکوس مقدماتی و پیشرفته

متقاضی: مدیریت پروژه نیروگاهی ایران (مپنا)- لوکوموتیو

مدت دوره:90 ساعت

اردیبهشت تا تیرماه 91

—————————————————————————————————————————-