دوره برای شرکت ها وسازمان ها

گروه مهندسی پارس پژوهان در راستای فعالیت های آموزشی، در محل شرکت های متقاضی آمادگی برگزاری دوره های فنی و مهندسی را داراست.As

 

 

دوره های برگزار شده تا کنون:
 

دوره نرم افزار اباکوس مقدماتی و پیشرفته

متقاضی: مدیریت پروژه نیروگاهی ایران (مپنا)

 مدرسین:مهندس صدیقیانی، مهندس سمیع پور

مدت دوره:90 ساعت

اردیبهشت تا تیرماه 91

دوره مهندسی ارزش

متقاضی:صنایع چوب مازندران

مدرس:مهندس قدس

مدت دوره:24 ساعت

شهریور91

دوره نرم افزار آدامز

متقاضی:ایز ایران

مدرس:مهندس حسن وند

مدت دوره:40 ساعت

دی و بهمن ماه 91

طراحي مخازن تحت فشار به کمک نرم افزار پي وي اليته و کد اسمه

متقاضی:شرکت صنايع ملي پتروشيمي ايران

مدرس:مهندس تاجیک

مدت دوره:32 ساعت

آذر و دی ماه 92

دوره اسکریپت نویسی در اباکوس به زبان پایتون

متقاضی: مدیریت پروژه نیروگاهی ایران (مپنا)

 مدرسین:مهندس نوریسا

مدت دوره:24 ساعت

بهمن94