جعفر عبادي

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : جعفر عبادي رجلي

سوابق تحصیلی:

کارشناسی :

مهندسي ماشينهاي ريلي دانشگاه علم و صنعت– تهران، دانشکده مهندسی راه آهن (85-90)

کارشناسی ارشد :

مهندسی مواد مرکب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک (90-92)

 

سوابق کاری و پژوهشی مهندس جعفر عبادي: 

  • مهر الی اسفند 94، مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت هوش افزار گستر سازه
  • اسفند 94 تاکنون، شرکت توربوکمپرسور نفت خاورمیانه (توربوتک):
  • تحلیل تنش پره‌های متحرک و ثابت توربین IGT25
  • ارزیابی عمر خزشی پره‌های توربین IGT25
  • محاسبه آسیب خزشی در پره ثابت ردیف اول توربین IGT25 به روش FEM و مقایسه نتایج با پره‌های کارکرده
  • بررسی معیارهای ارزیابی عمر خزشی پره‌های توربین
  • تحلیل تنش اگزوز توربین IGT25

بررسی تاثیر ابعاد عیوببر کاهش استحکام و سفتی ورق ساندویچی با پوسته کامپوزیتی و هسته فومی

ارائه‌ی برنامه المان محدود با قابلیت تحلیل مسائل مودال سازه‌های یکپارچه در شرایط کرنش-جابجایی خطی و تنش-کرنش خطی با استفاده از المانهای آجری مرتبه اول در نرم افزار MATLAB

تحلیل تنش ورقهای کامپوزیتی چندلایه به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول

تحلیل آسیب ناشی از ضربه­ی سرعت پایین روی پانل ساندویچی

تدریس عمومی نرم افزار ABAQUS پیشرفته و سابروتین نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران و تربیت مدرس، در دانشگاه تربیت مدرس

تدریس عمومی نرم افزار ABAQUS پیشرفته و سابروتین نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علم و صنعت و تربیت مدرس، در دانشگاه علم و صنعت

تدریس خصوصی نرم افزار ABAQUS و سابروتین نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مکانیک و هوافضای امیرکبیر، علم و صنعت و تربیت مدرس

تدریس نرم افزار MATLAB، دبیرستان پیام، میدان تجریش، خیابان دربندی

تدریس خصوصی نرم افزار SIMULINK

تهیه برنامه نرم افزاری شبیه سازی حرکت قطار به کمک نرم افزار SIMULINK

طراحي دستگاه تست كشش و فشار ساده (سر گروه يك گروه 7 نفره)

تحليل ديناميكي واگن و بوژی و بررسي شاخص راحتي سفر (شبيه سازي ارتعاشات واگن به همراه بوژیها در نرم افزار SIMULINK و محاسبه شاخص راحتی سفر در نرم‌افزار MATLAB)

مقایسه نتایج تحلیلی محاسبه بار بحرانی کمانش و همچنین محاسبه خیز و تنش در سازه‌های فلزی دارای stiffener تحت بارگذاری استاتیکی با نتایج نرم‌افزار ABAQUS – پروژه درس طراحی سازه واگن و لکوموتیو

برسی روشهای مختلف انتقال قدرت در قطارها