امیر رضائی

مشخصات فردی :

امیر رضائی

 

سوابق تحصیلی  :

کارشناسی:  مهندسی عمران عمران – دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد : ارشد سازه مهندسی عمران – دانشگاه تهران

 

سوابق کاری و پژوهشی :

کنترل ارتعاشات سازه ها با استفاده از موانع موج در زمین، با مدل سازی در نرم افزار ABAQUS

تاثیر بازشوها در دیوار برشی فولادی با مدل سازی در نرم افزار ABAQUS

تحلیل و طراحی سازه 25 طبقه فولادی در نرم افزار ETABS

تحلیل و طراحی سازه 6 طبقه بتنی در نرم افزار ETABS

طراحی شبکه آبرسانی منطقه 6 تهران با استفاده از نرم افزار WaterCAD

طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری منطقه 6 تهران با استفاده از نرم افزار SewerCAD