اسماعیل سلیم پور

نام و نام خانوادگی : اسماعیل سلیم پور ممان

– مهندسی هوافضا  گرایش سازه دانشگاه تربیت مدرس – زمینه کاری مکانیک شکست و مکانیک آسیب 1394-؟؟؟؟

– کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

-کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل ممتاز

  • تخمین عمر قطعه ای خاص در موتورهای هوایی و ارایه راهکاری برای افزایش عمر کاری در حال انجام
  • تعیین تنش های پسماند ناشی از برخورد جسم خارجی به پره های کمپرسور توربین
  • تخمین عمر پره کمپرسور توربین صنعتی خاص و اثرات تنش پسماند ناشی از برخورد جسم خارجی به ان
  • فعالیت در بخش مرکز طراحی انتقال قدرت –  شهریور ماه 1393 تاکنون
  • عضو تیم طراحی گیرباکس افزاینده دور بالا Speed Box
  • تخمین عمر قطعه ای خاص و ارایه راهکارهای تمدید عمر مربوط به صنایع سال 93
  • طراحی گیرباکس کاهنده 1:8 بر اساس استاندارد AGMA
  • بررسی و مطالعه روش هاي تحلیل خستگی ناشی از بارگذاري اتفاقی و اثر تنش هاي پسماند بر عمر خستگی قطعات
  • تهیه نرم افزار سه بعدي و گرافیکی جهت تحلیل مسایل انتقال حرارت در قطعات همسانگرد و ارتوتروپیک با زبان برنامه نویسی C#
  • فعالیت در بخش طراحی مهندسی شرکت رباط مخزن، طراحی مخازن تحت فشار صنایع نفت و گاز

 

E.Salimpour Maman ,S. Nakhodchi, ” Accuracy of Fatigue Life Prediction of Components Using Elastic and Elastic-Plastic Finite Element Analysis”, The 14th International Conference of Iranian Aerospace Society, Tehran, 3th to 5th of March, 2015

– S. Nakhodchi, E.Salimpour Maman ,”Fatigue life prediction in the damaged and un-damaged compressor blades”, Engineering Solid Mechanics, 2013, Vol. 2 (1).pp43-50.

– S.Nakhodchi, E.Salimpour Maman, “High Cycle Fatigue Life Predition of Notched Compressor Blade”, ASME TurboExpo 2014, Germany.

اسماعیل سلیم پور ممان، سهیل نخودچی، “بررسی خستگی ناشی از ارتعاشات پره کمپرسور و اثر ناچ بر طول عمر پره”.

. پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار نفت و نیرو، تهران، بهمن ماه 1392

اسماعیل سلیم پور ممان، سهیل نخودچی، فرید حسین زاده….،”بررسی آسیب ناشی از برخورد جسم خارجی به لبه حمله پره کمپرسور بالگرد”، اولین همایش ملی بالگرد، تهران، 1392