تقویم دوره ها

 

دوره های مهندسی مکانیک:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
ANSYS WORKBENCH11 بهمنجمعه 13-1720380000

ثبت نام

(ANSYS(APDL11 بهمنجمعه 17-2120380000

ثبت نام

CFX مقدماتی12 آذرسه شنبه 8-1224360000شروع شد
ABAQUSمقدماتی فشردهسه روز اول هفته12 بهمن24290000

ثبت نام

کنترل کیفیت اقلام مکانیکیدو تا جمعه از 11 بهمندوتا جمعه 8-1716300000

ثبت نام

AUTODYNE10 بهمنپنجشنبه 13-1720300000

ثبت نام

GEOMAGIC STUDIO11 بهمنجمعه 17-2112200000

ثبت نام

LS-DYNA9 آبانپنجشنبه 17-2120380000شروع شد
**آفر ویژه 30%تخفیف
solidworks مقدماتی
13 بهمنیکشنبه 17-2124250000

ثبت نام

MOLD FLOW11 بهمن جمعه 13-1720380000

ثبت نام

****30درصد تخفیف
SOLIDWORKS (پیشرفته)
16 بهمنچهارشنبه 17-2140400000

ثبت نام

MSC.FATIGUE (فشرده)14و21 آذرپنجشنبه جمعه 8-1820380000شروع شد
WELD in ABAQUS (ذوبی)فشرده 30آبان و 1 آذرپنجشنبه و جمعه 8-1614270000شروع شد
WELD in ABAQUS (اصطکاکی)فشرده 7و8 آذرپنجشنبه و جمعه 8-1716280000شروع شد
طراحی قالب پلاستیک در CATIA پیشرفته11 بهمن جمعه 16-2140590000

ثبت نام

****30درصد تخفیف
CATIA (پیشرفته)
14 بهمندوشنبه 17-2140400000

ثبت نام

MATLAB سیمولینک11 بهمنجمعه 8-178180000

ثبت نام

شبیه سازی جوش ذوبی در آباکوس (پیشرفته)فشرده 5و6 دیپنجشنبه جمعه 8 - 1714270000شروع شد
دوره انواع قالب های پرسی و بدنه خودرو15 آذرجمعه 13-1820600000شروع شد
دوره آموزشی مدلسازی محصول (به کمک بلوپرینت)10 بهمنپنجشنبه 17-2128350000

ثبت نام

OPEN FOAM10 و11 بهمنپنجشنبه و جمعه 8-1720300000

ثبت نام

گیج و فیکسچرهای کنترلیسه تا پنجشنبه از 10 بهمنجمعه 13-2124500000

ثبت نام

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T)سه تا جمعه شروع از 11 بهمنجمعه 13-2124500000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی7 آذرپنجشنبه 8-1224390000شروع شد
ABAQUS پیشرفته10 بهمنپنجشنبه 13-1840690000

ثبت نام

SCRIPTING IN ABAQUS15 آذرپنجشنبه 17-2120380000شروع شد
SUBROUTINE IN ABAQUS27 دیجمعه 17-2120400000شروع شد
INP نویسی در ABAQUS11بهمنجمعه 8-178200000

ثبت نام

مکانیک شکست در آباکوس27 آذرچهارشنبه 17-2120400000شروع شد
میکرومکانیک16 بهمندوتا چهارشنبه 16-2110240000

ثبت نام

MSC.FATIGUE تخمین عمر با 26 دیپنجشنبه 13-1720380000شروع شد
MSC.ADAMS20 آذرچهارشنبه 16-2020380000شروع شد
HYPERMESH11 بهمن پنجشنبه 17-2120380000

ثبت نام

STAR CCM+7و8 آذرپنجشنبه 8-1718350000شروع شد
دوره جامع مش بندی با مجموعه نرم افزارهای FLURNT10 آذرپنجشنبه 17-2128450000شروع شد
FORTRAN-CFD10 آبانجمعه 17-2120390000شروع شد
COMSOL11 بهمنجمعه 17-2120350000

ثبت نام

MATLAB عمومی3 آبانجمعه 17-2124250000شروع شد
CATIA مقدماتی30 آبانپنجشنبه 13-1840490000شروع شد
CATIA پیشرفته1 آذرجمعه 13-1840590000شروع شد
SOLIDWORKS مقدماتی8 آذرجمعه 13-1724330000شروع شد
SOLIDWORKS پیشرفته1 آذرجمعه 8-1340590000شروع شد
AUTOCAD عمومی11 بهمن جمعه 8-1224330000

ثبت نام

انطباقات11 بهمنجمعه 13-178200000

ثبت نام

طراحی قالب پلاستیک در CATIA مقدماتی1 آذرجمعه 8-1340590000شروع شد
AUTOFORM PLUSS711 بهمنجمعه 8-1320400000

ثبت نام

POWERMILL1 آذر جمعه 16-2140590000شروع شد
اوپراتوری CNC (کارگاهی)11 بهمنجمعه 8-1224500000

ثبت نام

کد نویسی اجزا محدود با MATLAB30 آبانپنجشنبه 17-2120350000شروع شد
LS-DYNA10 بهمنپنجشنبه 13-1720380000

ثبت نام

بهینه سازی با FLUENT 11 بهمنجمعه 8-178180000

ثبت نام

FORTRAN-CFD11 بهمنجمعه 17-2124390000

ثبت نام

NX SIEMES22 آذرجمعه 17-2124400000شروع شد

 

دوره های تاسیسات و انرژی:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
(Carrier (HAP20 دیجمعه 13 - 924 ساعت350000

ثبت نام

(Revit mep (Mechanical19 دیپنجشنبه 13 - 936 ساعت490000

ثبت نام

Design builder26 و 27 دیپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

Energy plus26 دیپنج شنبه 18 -1424 ساعت440000

ثبت نام

اصول طراحی پایپینگ و PDMS27 دیجمعه 17 - 1332 ساعت590000

ثبت نام

طراحي مخازن تحت فشار
با نرم افزار PVELITE
26 دیپنج شنبه 17 - 1324 ساعت420000

ثبت نام

نقشه خوانی P&ID, PFD26 و 27 دیپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

Autocad P&ID26 دیدو پنجشنبه جمعه متوالی
8-17
24 ساعت350000

ثبت نام

ASPEN Plus26 دیپنج شنبه 17 - 1332 ساعت450000

ثبت نام

ASPEN HYSYS (مقدماتی و پیشرفته)27 دیجمعه 17 - 1332 ساعت550000

ثبت نام

Caesar II (مقدماتی)26 دیپنجشنبه 17 - 1324 ساعت490000

ثبت نام

Caesar II (پیشرفته)27 دیجمعه 17 - 1324 ساعت590000

ثبت نام

FE PIPE26 و 27 دیپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

طراحی آب شیرین کن های صنعتی به کمک نرم افزار ROSA26 و 27پنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

طراحی تجهیزات فرایندی و تهیه دیتاشیت ها26 دیپنجشنبه 21 - 1724 ساعت350000

ثبت نام

PVsyst26 و 27 دیپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت350000

ثبت نام

پمپ های سانتریفیوژ صنعتی، بر اساس استاندارد API61019 و 20 دیپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت330000

ثبت نام

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)25 دیدوشنبه و چهارشنبه 21 - 17
75 ساعت850000

ثبت نام

دوره آمادگی آزمون گاز
(آزمون مبحث 17)
20 و 27 دیدو جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی عمران:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Subroutine in ABAQUS18 بهمنجمعه ها 20400000

ثبت نام

ANSYS AQWA 2 روزهپنجشنبه و جمعه 16300000

ثبت نام

Midas GTS NX17 بهمنپنج شنبه ها24400000

ثبت نام

ABAQUS ژئوتکنیک 17 بهمنپنجشنبه ها24390000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 17 بهمنپنجشنبه ها20300000

ثبت نام

OPENSEES17 بهمنپنجشنبه ها24450000

ثبت نام

Etabs & Safe پیشرفته18 بهمنجمعه ها 30500000

ثبت نام

Etabs & Safe مقدماتی17 بهمنپنجشنبه ها40550000

ثبت نام

SACS18 بهمنجمعه ها 601200

ثبت نام

MIKE2 روزهپنجشنبه و جمعه16350000

ثبت نام

فشرده FLOW-3D2 روزهپنجشنبه و جمعه16300000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی) 11 بهمنجمعه ها 24360000

ثبت نام

LS-DYNA17 بهمنپنجشنبه ها20380000

ثبت نام

مقدماتی ANSYS FLUENT18 بهمنجمعه ها 24330000

ثبت نام

SAP18 بهمنجمعه ها 24300000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی3 روزهپنجشنبه و جمعه 24400000

ثبت نام

COMSOL 18 بهمنجمعه ها 20290000

ثبت نام

MATLAB ( عمومی )18 بهمنجمعه ها 24199000

ثبت نام

GIS (مقدماتی)18 بهمنجمعه ها 24300000

ثبت نام

PLAXIS 24 بهمنپنجشنبه ها20350000

ثبت نام

Tekla Structures (مقدماتی)25 بهمنپنجشنبه ها32500000

ثبت نام

FLAC2D25 بهمنپنجشنبه ها28390000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS18 بهمنجمعه ها 20380000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی مواد:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه(تومان)وضعیت
MOLD FLOWدو روزه2 تا جمعه16300.000

ثبت نام

دوره ی فشرده Deform 3D17 و 18 بهمن2 روزه پنجشنبه و جمعه , 20300.000

ثبت نام

کارگاه پروتوتایپینگ به کمک پرینتر سه بعدی18 بهمنیک روزه جمعه8 200000

ثبت نام

ProCAST18 بهمنجمعه ها20350.000

ثبت نام

شبیه سازی فرآیند جوش با نرم افزار SYSWELD2 روزهپنجشنبه و جمعه16 350000

ثبت نام

X'pert High Score17 و 24 بهمنپنجشنبه ها 16 300000

ثبت نام

کلید فولاد11 بهمنیک روزه جمعه8190.000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی 10 بهمنپنجشنبه ها24360.000

ثبت نام

Weld in Abaqus
(ذوبی)
فشرده 17 و 18 بهمنپنجشنبه جمعه 14270.000

ثبت نام

Weld in Abaqus
(اصطکاکی)
فشرده 17 و 18 بهمنپنجشنبه جمعه16270.000

ثبت نام

بازرسی چشمی جوش (VT)4 روزهپنجشنبه ها و جمعه ها32750000

ثبت نام

WPS&PQR17 بهمنپنجشنبه ها32550000

ثبت نام

آشنایی با انتخاب فولاد و عملیات حرارتی2 روزه
18 و 25 بهمن
پنجشنبه جمعه16700000

ثبت نام

شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار LAMMPS17 بهمنیک روزه پنجشنبه8160.000

ثبت نام

دوره های مهندسی برق و کامپیوتر:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
EPLAN 19 مهرجمعه 17-1332490000

ثبت نام

Dialux18 مهرپنجشنبه 17-1332490000

ثبت نام

AUTOCAD ELECTRICAL18 مهرپنجشنبه 12-832490000

ثبت نام

ETAP25 مهرپنجشنبه 21-1724350000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)4 مهرپنجشنبه 17-2124250000

شروع شد

MATLAB (سیمولینک - فشرده)11 مهرپنجشنبه 17-88150000

ثبت نام

الگوریتم ژنتیک (متلب)12 مهرجمعه 17-88 150000

ثبت نام

الگوریتم ژنتیک چندهدفه (متلب)19 مهرجمعه 17-88150000

ثبت نام

شبکه عصبی 1 (متلب)25 مهرپنجشنبه 17-88 150000برگزار شد
شبکه عصبی 2 (متلب)26 مهرجمعه 17-88150000

ثبت نام

MATLAB PSO19 مهرجمعه 17-88150000

ثبت نام

MATLAB ACO18 مهر پنجشنبه 17-88150000

ثبت نام

پردازش تصویر (متلب)19 مهرجمعه 17-88150000

ثبت نام

پردازش سیگنال های حیاتی (متلب)5 مهر جمعه 17-816350000

ثبت نام

MAXWELL18 مهرپنجشنبه 12-820300000

ثبت نام

Arduino19 مهرجمعه 12-820300000

ثبت نام

PLC S7-1200(TIA PORTAL)19 مهرجمعه 17-824350000

ثبت نام

++C25 مهرپنجشنبه 12-836400000

ثبت نام

Msc. Adams11 مهرپنجشنبه 12-820380000

ثبت نام

SQL Server (پایگاه داده)26 مهر جمعه 12-832 400000

ثبت نام

طراحی سایت (WordPress)18 مهر جمعه 12-836400000

ثبت نام

طراحی سایت (Django)26 مهر جمعه 19-1336450000

ثبت نام

طراحی سایت (HTML / CSS / Java Script)26 مهر چهارشنبه 21-1724350000

ثبت نام

SEO18 مهر پنجشنبه 17-1316250000

ثبت نام

طراحی و ساخت 3D Printer
(همراه با ساخت یک نمونه در دوره)
18 مهر دو تا آخر هفته (پنجشنبه و جمعه)32 800000

ثبت نام

Android مقدماتی25 مهر پنجشنبه 12-824300000

ثبت نام

Python مقدماتی25 مهر پنجشنبه 12-820250000

ثبت نام

یادگیری ماشین (پایتون)18 و 19 مهر پنجشنبه و جمعه 17-816350000

ثبت نام

یادگیری عمیق (پایتون)26 مهر جمعه 17-88150000

ثبت نام

PVsyst 26 مهر جمعه 17-816350000

ثبت نام

Digsilent مقدماتی25 مهر جمعه 13-924350000

ثبت نام

Digsilent پیشرفته25 مهر پنجشنبه 18-1224450000

ثبت نام

Flutter25 و 26 مهر پنجشنبه و جمعه 17-816300000

ثبت نام

RaspberryPi مقدماتی18 مهر پنجشنبه 12-824350000

ثبت نام

FPGA26 مهر پنجشنبه 12-832 ساعت450000

ثبت نام

دوره های مهندسی هوافضا:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)هزینه داخل هفتهوضعیت
OpenFOAM فشرده دو روزه 9و 11 بهمن18-818300.000-

ثبت نام

GasTurb فشردهپنجشنبه 24 بهمن17-88 180.000-

ثبت نام

Concept Nrec فشردهجمعه 25 بهمن17-88 180.000-

ثبت نام

CFTurbo فشردهپنجشنبه 10 بهمن17-88 190.000-

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)جمعه ها از 11 بهمن8-1224 390.000250.000

ثبت نام

ABAQUS (پیشرفته)جمعه ها از 11 بهمن16-2140690.000500.000

ثبت نام

Catia (مقدماتی)جمعه ها از 4 بهمن16-2140 490.000350.000

ثبت نام

Catia (پیشرفته)پنجشنبه ها از 3 بهمن8-1340 560.000400.000

ثبت نام

Solidworks (مقدماتی)جمعه ها از 18 بهمن17- 1324330.000250.000

ثبت نام

Solidworks (پیشرفته) جمعه ها از 4 بهمن17 -1240560.000400.000

ثبت نام

NX SIEMENSجمعه ها از 11 بهمن17- 1324400.000-

ثبت نام

ANSYS Workbench پنجشنبه‎ها از 10 بهمن21- 1720 350.000230.000

ثبت نام

Fluent ANSYS (مقدماتی)پنجشنبه ها از 3 بهمن12- 824 390.000250.000

ثبت نام

Fluent ANSYS (پیشرفته)پنجشنبه ها از 10 بهمن21- 1728450.000350.000

ثبت نام

ANSYS CFXیک شنبه‎ها از 6 بهمن21- 1724 390.000290.000

ثبت نام

دوره جامع مش‎بندی با مجموعه نرم‎افزارهای ANSYSسه شنبه‎ها از 8 بهمن20:30 - 1728 450.000350.000

ثبت نام

CFD_FORTRANجمعه ها از 11 بهمن8-1224 390.000

ثبت نام

Hypermeshجمعه ها از 11 بهمن17-2120 350.000

ثبت نام

Matlab (مقدماتی)جمعه ها از 11 بهمن12- 824 250.000-

ثبت نام

Matlab (سیمولینک-فشرده)جمعه 18 بهمن17- 88150.000-

ثبت نام

Matlab (الگوریتم ژنتیک - فشرده)پنجشنبه 10 بهمن17- 88150.000-

ثبت نام

Matlab (بهینه سازی چند هدفه)پنجشنبه 24 بهمن17- 88150.000-

ثبت نام

Matlab (الگوریتم ازدحام ذرات-فشرده)جمعه 4 بهمن17- 88 150.000-

ثبت نام

Matlab (شبکه عصبی 1-فشرده)جمعه 25 بهمن17- 88 150.000-

ثبت نام

STK (فشرده)دو روزه 18 و 25 بهمن17- 816300.000-

ثبت نام

Bladegen, Turbogrid(فشرده)پنجشنبه 17 بهمن17- 88 200.000-

ثبت نام

فنون مقاله نویسی (مجلات هوافضایی)پنجشنبه 24 بهمنآزاد5 70.000-

ثبت نام

مفاهیم و اصول مکانیک مدارهای فضاییاخر هفتهآزاد5 70.000-

ثبت نام

مبانی مهندسی سیستمهای فضاییاخر هفتهآزاد6 80.000-

ثبت نام

دوره های مهندسی پزشکی:
نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
تحلیل کامل مکانیکی در مهندسی پزشکی (Mimics-Geomagic-Catia-HyperMesh-Abaqus)20 دیجمعه ها40690000شروع شد
Opensim 18 بهمنجمعه ها20410000

ثبت نام

AnyBody 17 بهمنپنجشنبه ها20390000

ثبت نام

نحوه انجام آنالیز گیت و تحلیل داده‌ها11 و 18 بهمن2 تا جمعه16390000

ثبت نام

Catia در مهندسی پزشکی11 بهمنیک روزه جمعه8230000

ثبت نام

ADINA17 بهمنپنجشنبه ها20300000

ثبت نام

پردازش سیگنال های حیاتی در Matlab17 و 18 بهمنپنجشنبه و جمعه 16350000

ثبت نام

MIMICS18 بهمنیک روزه جمعه8230000

ثبت نام

پردازش تصاویر پزشکی در Matlab18 و 25 بهمن2 تا جمعه16350000

ثبت نام

 دوره های مهندسی صنایع:
نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
SPSS22 شهریورجمعه 14-830 ساعت320

ثبت نام

آشنایی با بورس22 شهریورجمعه 14-812ساعت400

ثبت نام

GAMS21 شهریورپنج شنبه 13-810 ساعت200

ثبت نام

STATA21 شهریورپنجشنبه 13-815 ساعت320

ثبت نام

Eviews22 شهریورجمعه 13-820ساعت320

ثبت نام

MATLAB مقدماتی (مهندسی صنایع)21 شهریورپنجشنبه 14-824 ساعت350

ثبت نام

ACCESS & EXCEL (مقدماتی)22 شهریورجمعه 17-1215 ساعت250

ثبت نام

MSP21 شهریورپنج شنبه 13-830 ساعت320

ثبت نام

Primavera22 شهریورجمعه 13-815ساعت230

ثبت نام

MS Power BI22 شهریورجمعه 13-810 ساعت200

ثبت نام

دوره های معماری:
3ds Max & Vray18 آذردوشنبه 21-1842 ساعت590

ثبت نام

LUMION17 آذریکشنبه 21-1724 ساعت 390

ثبت نام

3d Max17 آذریکشنبه 21-1720 ساعت350

ثبت نام

Rhino18 آذردوشنبه 21-1736 ساعت560

ثبت نام

Sketch Up18 آذردوشنبه 21-1712 ساعت190

ثبت نام

Auto cad 2D (پایه)21 آذرپنج شنبه 12-824 ساعت290

ثبت نام

Photoshop 21 آذرپنج شنبه 13-928 ساعت390

ثبت نام

Post production20 آذرچهارشنبه 21-1720 ساعت390

ثبت نام

نورپردازی فضای داخلی وشهری 16 آذرشنبه 21-1712 ساعت250

ثبت نام

عکاسی پایه 21 آذرپنج شنبه 16-1330 ساعت650

ثبت نام

ورکشاپ عکاسی معماری13 دیجمعه13-85 ساعت180

ثبت نام

ورکشاپ مقاله نویسی13 دیجمعه13-85 ساعت160

ثبت نام

ورکشاپ پروپوزال نویسی13 دیجمعه13-85 ساعت160

ثبت نام

ورکشاپ پورتفولیو13 دیجمعه 13-85 ساعت160

ثبت نام

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 94 آورده شده است:

 

 

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

*

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

*

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

*

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

*

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

*

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

*

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

*

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

*

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

*

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 96 آورده شده است:

شروع COMSOL (ویژه نوروز سه روزه)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (شنبه 19 فروردین)

شروع DEFORM (پنجشنبه 24 فروردین)

*

شروع ProCast (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع CATIAمقدماتی (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع EPLAN  (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 14 اردیبهشت)

شروع ABAQUSمقدماتی  (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع GD&T (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (دوشنبه 18 اردیبهشت)

شروع ABAQUSپیشرفته (جمعه 22 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 26 اردیبهشت)

*

شروع  فشرده FLOW-3D (دوشنبه 1 خرداد)

شروع FLUENT پیشرفته  (جمعه 5 خرداد)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع Subroutine in ABAQUS (پنجشنبه 18 خرداد)

شروع ABAQUS با رویکرد ژئوتکنیک (جمعه 19 خرداد)

شروع ABAQUS  با رویکرد سازه ای (جمعه 26 خرداد)

شروع FORTRAN (جمعه 26 خرداد)

*

شروع DIALUX (پنجشنبه 1 تیر)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (جمعه 9 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 9 تیر)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (یکشنبه 11 تیر)

شروع solidworks مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع MATLAB (پنجشنبه 15 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 20 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 21 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 22 تیر)

شروع  Plaxis (جمعه 23 تیر)

شروع GD&T (جمعه 30تیر)

شروع PDMS (جمعه 30تیر)
شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 30 تیر)

شروع Open Foamفشرده (دوروزه آخر هفته)

*
شروع Geomagic Studio (جمعه 6مرداد)

شروع ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 10مرداد)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 13 مرداد)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 19 مرداد)

شروع  گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 20 مرداد)

شروع Ansys ICEM (یکشنبه 22 مرداد)

شروع ETABS (جمعه 27 مرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (فشرده) (شنبه 28 مرداد)

*

شروع CATIA  پیشرفته (جمعه 3 شهریور)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 6 شهریور)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع فشرده OPENFOAM (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع EPLAN ( جمعه 10 شهریور)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 10 شهریور)

شروع solidworks پیشرفته (جمعه 17 شهریور)

شروع solidworks مقدماتی (جمعه 24 شهریور)

 

 

*شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 مهر)

شروع GD&T مقدماتی (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 13 مهر)

شروع MIMICS (جمعه 14 مهر)

شروع ABAQUSپیشرفته (یکشنبه 16 مهر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 20 مهر)

شروع ADAMS (جمعه 21 مهر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 24 مهر)

شروع فشرده FLOW-3D (پنجشنبه 27 مهر)

 

*

شروع COMSOL (پنجشنبه 4 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 4 آبان)

شروع CATIA مقدماتی (جمعه 5 آبان)

شروع ansys ICEM (پنجشنبه 11 آبان)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 12 آبان)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS in SCRIPTING (جمعه 19 آبان)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 25 آبان)

*

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 3 آذر)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 3 آذر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (شنبه 11 آذر)

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (دوشنبه 13 آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 16 آذر)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 17 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 17 آذر)

شروع Dialux (جمعه 17 آذر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 23 آذر)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 27 آذر)

*

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (آخر هفته 7و8 دی)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 7 دی)

شروع PLAXIS (جمعه 8 دی)

شروع  Geomagic Studio (جمعه 8 دی)

شروع EPLAN (پنجشنبه 14 دی)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 15 دی)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 21 دی)

شروع  ABAQUS پیشرفته (چهارشنبه 27 دی)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 28 دی)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 28 دی)

*

شروع  CATIAپیشرفته (جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (مقدماتی) ( جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 13 بهمن)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 23 بهمن)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 23 بهمن)

شروع  MIMICS فشرده (پنجشنبه 26 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 27 بهمن)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 27 بهمن)

*

شروع ABAQUSژئوتکنیک (پنجشنبه 3 اسفند)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع PLAXIS  (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 4 اسفند)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 4 اسفند)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 اسفند)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (پنجشنبه 11 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (فشرده) (12 اسفند)

شروع ansys ICEM (پنتجشنبه 17 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 18 اسفند)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 18 اسفند)

شروع جوش ذوبی (پنجشنبه 18 اسفند)

شروع جوش نقطه ای (پنجشنبه 25 اسفند)

شروع آباکوس ارتعاشات (پنجشنبه 25 اسفند)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 97 آورده شده است:

 

شروع LS-DYNA (یکشنبه 19 فروردین)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 30 فروردین)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 31 فروردین)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 31 فروردین)

 

*

شروع MSC.FATIGUE (سه شنبه 4 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع CATIA (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع EPLAN (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 14 اردیبهشت)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ABAQUS in SCRIPTING  (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ورک شاپ دینامیک و ارتعاشات در ABAQUS (جمعه 21 اردیبهشت)

شروع COMSOL (پنجشنبه 27 اردیبهشت)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع ansys ICEM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (یکشنبه 30 اردیبهشت)

 

*

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 4 خرداد)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع فشردهDialux (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع MSC.FATIGUE (یکشنبه 20 خرداد)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع PROCAST (پنجشنبه 31 خرداد)

 

*

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 1 تیر)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 1 تیر)

شروع MATLAB(سیمولینک) ورکشاپ (جمه 1 تیر)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 8 تیر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 7 تیر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 14 تیر)

شروع ABAQUS پیشرفته (جمعه 15 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 22 تیر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 22 تیر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 22 تیر)

شروع CATIAپیشرفته (جمعه 22 تیر)

شروع PLAXIS (جمعه 22تیر)

شروع POWERMILL- عمران (جمعه 26 تیر)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره اول (پنجشنبه 28 تیر)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 28 تیر)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 29 تیر)

شروع الگوریتم ژنتیک- هوا و فضا (جمعه 29تیر)

*
شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 5 مرداد)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 12 مرداد)

شروع Open Foamفشرده (پنجشنبه 18 مرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 20مرداد)

شروع متلب سیمولینک- هوا و فضا (جمعه 20 مرداد)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع MATLAB مقدماتی (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع تحلیل کامل مکانیکی در مهندسی پزشکی (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع SAFE مقدماتی- عمران (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره دوم  (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 26 مرداد)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 26 مرداد)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 26 مرداد)

شروع فلوئنت هوا و فضا (جمعه 26 مرداد)

*

شروع  ETABS -عمران (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع کارگاه مقاله نویسی هوا و فضا (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع ANSYS FLUENT (پیشرفته) (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع FLOW 3D (پنجشنبه 8 شهریور)

شروع SAFE & ETABS پیشرفته (جمعه 9 شهریور)

شروع ANSYS ICEM (پنجشنبه 15 شهریور)

شروع تلرانس گذاری هنئسی و ابعادی GD&T (دوشنبه 19 شهریور)

شروع MOLD FLOW (جمعه 23 شهریور)

شروع ABAQUS مقدماتی (جمعه 23 شهریور)

شروع star ccm (جمعه 23 شهریور)

شروع  EPLAN  (جمعه 23 شهریور)

*

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 6مهر)

شروع LS-DYNA (شنبه 7مهر)

شروع MATLAB مقدماتی (جمعه 13مهر)

شروع ADAMS (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 19مهر)

شروع MSC.FATIGUE (فشرده) (پنجشنبه و جمعه 19-20مهر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 20مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 26مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 27 مهر)

شروع STAR CCM (پنجشنبه 26 مهر)

شروع HYPERMESH (چهارشنبه 25 مهر)

شروع SAFE & ETABS (جمعه 20 مهر)

شروع PLAXIS (جمعه 20 مهر)

شروع الگوریتم ژنتیک (پنجشنبه 19 مهر)

شروع مقاله نویسی در هوا و فضا (جمعه 13 مهر)

شروع آباکوس سازه دریایی (پنجشنبه 19مهر)

شروع آباکوس ژئوتکنیک (جمعه 13مهر)

*

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 4 آبان)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 10 آبان)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 10 آبان)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 آبان)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 11 آبان)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 11 آبان)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 11 آبان)

شروع solidworks مقدماتی (دوشنبه 14 آبان)

شروع EPLAN (جمعه 25 آبان)

شروع LS-DYNA (شنبه 26 آبان)

شروع HYPEMESH (چهارشنبه 30 آبان)

*

شروع Open Foamفشرده (جمعه 1 آذر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 1آذر)

شروع تلرانس گذاری هندسی GD&T (جمعه 2 آذر)

شروع ANSYS ICEM  (پنجشنبه 8 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9آذر)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 9 آذر)

شروع ورکشاپ میکرو مکانیک (جمعه 9 آذر)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 9آذر)

شروع MSC.FATIGUE (فشرده) (پنجشنبه 15 آذر)

شروع  (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 16 آذر)

شروع متلب هوا و فضا (جمعه 19 آذر)

شروع کارگاه اپلای یک روزه (چهارشنبه 21 آذر)

شروع آباکوس پیشرفته ژئوتکنیک (پنجشنبه 22 آذر)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس (ذوبی) (جمعه 22آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 23 آذر)

شروع COMSOL (جمعه 30 آذر)

*

شروع CFX مقدماتی (پنجشنبه 6 دی)

CATIA (پیشرفته) (پنجشنبه 6 دی)

شروع ADAMS (پنجشنبه 6 دی)

FLUENT مقدماتی (جمعه 7دی)

شروع طراحی قالب در CATIA پیشرفته (جمعه 7 دی

SOLIDWORKS (پیشرفته) (دوشنبه 10 دی)

ABAQUS مقدماتی (جمعه 14 دی)

AUTOFORM در کتیا (جمعه 21 دی)

SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 21 دی)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی) (جمعه 21 دی)

گیج و فیکسچرهای کنترلی  (پنجشنبه 20 آذر)

solidworks مقدماتی (یکشنبه 23 دی)

MATLAB مقدماتی (جمعه 28 دی)

 

*

شروع MSC.FATIGUEترمیک (پنجشنبه 2 بهمن)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 7 بهمن)

شروع WELD in ABAQUS (اصطکاکی) (پنجشنبه 4بهمن)

شروع GEOMAGIC STUDIO (پنجشنبه 11 بهمن)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 11بهمن)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 11 بهمن)

شروع MATLAB سیمولینک (جمعه 12 بهمن)

شروع AUTOFORM (جمعه 12 بهمن)

شروع ****30درصد تخفیفCATIA (پیشرفته) (دوشنبه 15بهمن)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 19 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 19 بهمن)

شروع میکرومکانیک (چهارشنبه 24 بهمن)

شروع شبیه سازی جوش ذوبی در آباکوس (پیشرفته) (پنجشنبه 25 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 26 بهمن)

شروع دوره انواع قالب های پرسی و بدنه خودرو (جمعه 26 بهمن)

*

شروع انطباقات(پنجشنبه 9 اسفند)

شروع MATLAB مقدماتی (سه شنبه 14 اسفند)

شروع مکانیک شکست (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع اباکوس سازه دریایی (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع کتیا مقدماتی (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع ژنتیک (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 17 اسفند)

شروع انسیس اکوآـ (پنجشنبه 23 اسفند)

شروع MD (جمعه 24 اسفند)

شروع جی دی اند تی (جمعه 24 اسفند)

شروع اباکوس مقدماتی (جمعه 24 اسفند)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 98 آورده شده است:

 

شروع اباکوس فشرده عید

شروع سابروتین عید

شروع ابرنقاط عید

شروع سالیدورکس پیشرفته (جمعه 23 فروردین)

شروع اباکوس پیشرفته (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع پلاکسیس (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع فلوئنت پیشرفته (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع open foam (پنجشنبه 29 فروردین)

شروع فلوئنت مقدماتی (پنجشنبه 29 فروردین)

شروع متلب ژنتیک (جمعه 30فروردین)

شروع پروکست (جمعه 30فروردین)

شروع مولد فلو (جمعه 30فروردین)

 

*

شروع اباکوس ارتعاشات (پنجشنبه 5 اردیبهشت)

شروع گیت (جمعه 6 اردیبهشت)

شروه comsol (جمعه 6 اردیبهشت)

شروع autocad electrical (جمعه 6 اردیبهشت)

شروع میکرومکانیک (چهارشنبه 11 اردیبهشت)

شروع خستگی (پنجشنبه  12 اردیبهشت)

شروع سالید مقدماتی (پنجشنبه  12 اردیبهشت)

شروع هایپر مش (پنجشنبه 12 اردیبهشت)

شروع اتوفرم (جمعه 13 اردیبهشت)

شروع متلب (پنجشنبه 19 اردیبهشت)

شروع اسکریپت نویسی (پنجشنبه 19 اردیبهشت)

شروع کلید فولاد (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع شبکه عصبی (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع power mill (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع تحلیل کامل مکانیکی (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع اباکوس مقدماتی (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع کتیا پیشرفته (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع eplan  (جمعه 27 اردیبهشت)

 

*

شروع انطباقات (پنجشنبه 2 خرداد)

شروع ADAMS (پنجشنبه 9 خرداد)

شروع آباکوس ژئوتکنیک (پنجشنبه 9 خرداد)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 9 خرداد)

شروع OPENFOAM (فشرده) (پنجشنبه 9 خرداد)

شروع sysweld  (جمعه 10 خرداد)

شروع جوش ذوبی مقدماتی (پنجشنبه 23 خرداد)

شروع مکانیک شکست (پنجشنبه 23 خرداد)

شروع GASTURB(جمعه 24 خرداد)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (پنجشنبه 30خرداد)

شروع CFTURBO (پنجشنبه 30 خرداد)

شروع MIKE (پنجشنبه 30 خرداد)

شروع PDMS (پنجشنبه 30 خرداد)

شروع REVIT MEP (پنجشنبه 30خرداد)

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 31 خرداد)

 

*

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 7 تیر)

شروع ABAQUS پیشرفته (جمعه 7 تیر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 تیر)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 13 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 تیر)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (پنجشنبه 13 تیر)

شروع پایتون (پنجشنبه 13 تیر)

شروع CATIA مقدماتی (پنجشنبه 13 تیر)

شروع DEFORM (پنجشنبه 13 تیر)

شروع COMSOL  (جمعه 14 تیر)

شروع CATIA پیشرفته (جمعه 14 تیر)

شروع AUTOCAD عمومی (جمعه 14 تیر)

شروع OPENSIM (جمعه 14 تیر)

شروع HYPERMESH (پنجشنبه 20تیر)

شروع carrier (پنجشنبه 20تیر)

شروع FLOW-3D (پنجشنبه 20تیر)

شروع اباکوس سازه (جمعه 21 تیر)

شروع DIALUX (جمعه 21 تیر)

شروع pfd &id (جمعه 21 تیر)

شروع POWERMILL (جمعه 28 تیر)

شروع EPLAN (جمعه 28 تیر)

 

*

شروع MICRO MECHANIC (چهارشنبه 2 مرداد)

شروع KEY TO STEEL (پنجشنبه 3 مرداد)

شروع STAR CCM+(فشرده) (جمعه 4مرداد)

شروع MSC.FATIGUE (پنجشنبه 10 مرداد)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 10 مرداد)

شروع تحلیل کامل (پنجشنبه 10 مرداد)

شروع MATLAB مقدماتی (جمعه 11مرداد)

شروع AUTOFORM در کتیا (جمعه 11 مراد)

شروع سالیدورکس (مقدماتی) (جمعه 11مرداد)

شروع DEFORM (پنجشنبه 17 مرداد)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی) (جمعه 18 مرداد)

شروع آباکوس مقدماتی (پنجشنبه 24 مرداد)

شروع PROCAST (جمعه 25 مرداد)

شروع PDMS (جمعه 25 مرداد)

شروع LAMPS (جمعه 25 مرداد)

شروع MIKE (پنجشنبه 31مرداد)

شروع VUMAT (پنجشنبه 31مرداد)

شروع FORTRAN-CFD (پنجشنبه 31 مرداد)

 

 

*

شروع ANSYS ICEM(مقدماتی و پیشرفته) (پنجشنبه 7 شهریور)

شروع اپراتور CNC (کارگاهی) (پنجشنبه 7 شهریور)

شروع ADAMS (پنجشنبه 7 شهریور)

شروع CATIA پیشرفته (جمعه 8 شهریور)

شروع کدنویسی به روش inp در آباکوس (جمعه 8 شهریور)

شروع اتوکدالکتریکال (جمعه 15 شهریور)

شروع مایک پیشرفته (پنجشنبه 14شهریور)

شروع nrec (پنجشنیه 21 شهریور)

شروع شبکه های عصبی (جمعه 22 شهریور)

شروع انطباقات (پنجشنبه 28 شهریور)

شروع سیف و ایتبز (پنجشنبه 28 شهریور)

شروع SUBROUTINE IN ABAQUS (پنجشنبه 28 شهریور)

شروع MATLAB (پنجشنبه 28 شهریور)

شروع CATIA مقدماتی (جمعه 29 شهریور)

*

شروع VIBRATION IN ABAQUS (جمعه 5 مهر)

شروع EXPLOSION IN ABAQUS (جمعه 5مهر)

شروع سالیدورکس مقدماتی (جمعه 5مهر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 17 مهر)

شروع مقاله نویسی (جمعه 18مهر)

شروع PFD,P&ID (جمعه 18 مهر)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 25 مهر)

شروع متلب ژنتیک چند هدفه (پنجشنبه 25 مهر)

شروع تحلیل کامل مکانیکی (پنجشنبه 25 مهر)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) تکمیلی (پنجشنبه 25مهر)

شروع ABAQUSمقدماتی (جمعه 26 مهر)

شروع AUTOFORM FOR CATIA (جمعه 26 مهر)

شروع ABAQUS پیشرفته (جمعه 26 مهر)

 

*

شروع MATLAB عمومی (جمعه 3 آبان)

شروع LS-DYNA (پنجشنبه 9 آبان)

شروع FORTRAN-CFD (جمعه 10 آبان)

شروع REVIT MEP (جمعه 10 آبان)

شروع کلید فولاد (پنجشنبه 9 آبان)

شروع سابروتین نویسی در آباکوس(جمعه 10آبان)

شروع DEFORM (پنجشنبه 23 آبان)

شروع FLUENT مقدماتی (جمعه 24 آبان)

شروع DPM (جمعه 24 آبان)

شروع آباکوس ژئوتکنیک (جمعه 24 آبان)

شروع دینامیک مولکولی (جمعه 24 آبان)

شروع WELD in ABAQUS (ذوبی) (پنجشنبه 30 آبان)

شروع CATIA مقدماتی (پنجشنبه 30 آبان)

شروع کد نویسی اجزا محدود با MATLAB (پنجشنبه 30 آبان)

 

*

شروع CATIA پیشرفته (جمعه 1 آذر)

شروع SOLIDWORKS پیشرفته (جمعه 1 آذر)

شروع طراحی قالب پلاستیک در CATIA مقدماتی (جمعه 1 آذر)

شروع POWERMILL (جمعه 1 آذر)

شروع STAR CCM+ (پنجشنبه 7 آذر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 7 آذر)

شروع GASTURB (جمعه 8 آذر)

شروع FLUET مقدماتی (جمعه 8 آذر)

شروع FULL MOULD CASTING (جمعه 8 آذر)

شروع POWERMILL (جمعه 8آذر)

شروع LS-DYNA (شنبه 9 آذر)

شروع دوره جامع مش بندی (یکشنبه 10 آذر)

شروع CFX مقدماتی (سه شنبه 12 آذر)

شروع MIDAS (سه شنبه 12 آذر)

شروع MSC.FATIGUE (جمعه 14 آذر)

شروع جوش اصطکاکی (پنجشنبه 14 آذر)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (پنجشنبه 14 آذر)

شروع XPERT (جمعه 15 آذر)

شروع STK (جمعه 15 آذر)

شروع SOLIDWORKS مقدماتی (جمعه 15 آذر)

شروع  ADAMS (چهارشنبه 20 آذر)

شروع ABAQUS مقدماتی (جمعه 21 آذر)

شروع NX (جمعه 22 آذر)

شروع ANSYS AQWA (جمعه 22 آذر)