تقویم دوره ها

 

دوره های مهندسی مکانیک:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی)6 اردیبهشتجمعه 13-1840490000

ثبت نام

ADAMS5 اردیبهشتپنجشنبه 8-1220330000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH13 اردیبهشتجمعه 13-1720300000

ثبت نام

(ANSYS(APDL13 اردیبهشتجمعه 17-2120260000

ثبت نام

CFX مقدماتی13 اردیبهشتجمعه 8-1224350000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشردهداخل عید7-6-5 فروردین24330000شروع شد
کنترل کیفیت اقلام مکانیکی6و13 اردیبهشتدوتا جمعه 8-1716300000

ثبت نام

گیج و فیکسچرهای کنترلی5و12و19 اردیبهشتسه تا پنجشنبه 13-2124400000

ثبت نام

AUTODYNE12 اردیبهشتپنجشنبه 13-1720300000

ثبت نام

MSC.FATIGUEترمیک5 اردیبهشتپنجشنبه 13-1720350000

ثبت نام

SOLIDWORKS (مقدماتی)12 اردیبهشتپنجشنبه 13-1724290000

ثبت نام

POWERMILL6 اردیبهشتجمعه 8-1340490000

ثبت نام

GEOMAGIC STUDIO12 اردیبهشتپنجشنبه 17-2112200000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)23 فروردینجمعه 13-1740490000شروع شد
CATIA (پیشرفته)5 اردیبهشتپنجشنبه 13-1840490000

ثبت نام

AUTOCAD عمومی5 اردیبهشتپنجشنبه 17-2124290000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS5 اردیبهشتپنجشنبه 13-1720350000

ثبت نام

FORTRAN با رویکرد CFD12 اردیبهشتپنجشنبه 8-1224360000

ثبت نام

ANSYS FLUENT (مقدماتی)6 اردیبهشتجمعه 17-2124350000

ثبت نام

LS-DYNA13 اردیبهشتجمعه 17-2120350000

ثبت نام

ABAQUS پیشرفته13 اردیبهشتجمعه12-1740590000

ثبت نام

MATLAB مقدماتی6 اردیبهشتجمعه 13-1724199000

ثبت نام

**آفر ویژه 30%تخفیف
solidworks مقدماتی
8 اردیبهشتیکشنبه 17-2124199000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی12 اردیبهشتپنجشنبه 8-1224360000

ثبت نام

FLUENT پیشرفته11 اردیبهشتچهارشنبه 17-2128450000

ثبت نام

STAR CCM+
(فشرده)
6و13 اردیبهشتدو تا جمعه 8-1718350000

ثبت نام

MOLD FLOW13 اردیبهشتجمعه 13-1720300000

ثبت نام

****30درصد تخفیف
SOLIDWORKS (پیشرفته)
9 اردیبهشتدوشنبه 17-2140350000

ثبت نام

MSC.FATIGUE (فشرده)12و13 اردیبهشتپنجشنبه جمعه 8 - 1820330000

ثبت نام

SUBROUTINE in ABAQUS5 اردیبهشتپنجشنبه 17-2120399000

ثبت نام

WELD in ABAQUS (ذوبی)فشرده 12و13 اردیبهشتپنجشنبه و جمعه 8-1514250000

ثبت نام

WELD in ABAQUS (اصطکاکی)فشرده 12و13 اردیبهشتپنجشنبه و جمعه 8-1616270000

ثبت نام

HYPERMESH5 اردیبهشتپنجشنبه 17-2120330000

ثبت نام

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T)6و13و20 اردیبهشتسه تا جمعه 8-1724400000

ثبت نام

طراحی قالب در CATIA پیشرفته12 اردیبهشتپنجشنبه 13-1840490000

ثبت نام

AUTOFORM
در کتیا
13 اردیبهشتجمعه 8-1220400000

ثبت نام

ANSYS ICEM(مقدماتی و پیشرفته)29 فروردینپنجشنبه 13-1728450000

ثبت نام

OPENFOAM (فشرده)دو روز آخر هفتهپنجشنبه جمعه 8 - 1718300000

ثبت نام

****30درصد تخفیف
CATIA (پیشرفته)
9 اردیبهشتدوشنبه 17-2140350000

ثبت نام

MATLAB سیمولینک13 اردیبهشتجمعه 8-178120000

ثبت نام

شبیه سازی جوش ذوبی در آباکوس (پیشرفته)فشرده 12و13 اردیبهشتپنجشنبه جمعه 8 - 1714250000

ثبت نام

دوره انواع قالب های پرسی و بدنه خودرو6 اردیبهشتجمعه 8-1220390000

ثبت نام

MICRO MECHANICAL11 اردیبهشتدوتا چهارشنبه 17-218140000

ثبت نام

انطباقات9 اسفندپنجشنبه 8-179180000شروع شد
دوره آموزشی مدلسازی محصول (به کمک بلوپرینت)6 اردیبهشت جمعه 13-1728300000

ثبت نام

MATLAB مقدماتی14 اسفندسه شنبه 17-2124199000شروع شد
SUBROUTINE in ABAQUS17 اسفندجمعه 17-2120399000شروع شد
مکانیک شکست16 اسفندپنجشنبه 17-2120350000شروع شد
انطباقات13 اردیبهشتجمعه 8-178180000

ثبت نام

مکانیک شکست12 اردیبهشتپنجشنبه 17-2120350000

ثبت نام

VIBRATION IN ABAQUS29 فروردینپنجشنبه 8-178160000

ثبت نام

COMSOL 6 اردیبهشتجمعه 13-1720300000

ثبت نام

کنترل کیفیت اقلام مکانیکی13 اردیبهشتجمعه 8-1716300000

ثبت نام

اپراتور CNC (کارگاهی)12اردیبهشتپنجشنبه 13-1724400000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی عمران:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Subroutine in ABAQUS5 اردیبهشتپنجشنبه 21-17 20399000

ثبت نام

ANSYS AQWA 2 روزهپنجشنبه و جمعه 16250000

ثبت نام

ABAQUS ژئوتکنیک مقدماتی12 اردیبهشتپنجشنبه 21-1724350000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 5 اردیبهشتپنجشنبه 21-1720300000

ثبت نام

OPENSEES12 اردیبهشتپنجشنبه 12-1624450000

ثبت نام

Etabs & Safe پیشرفته6 اردیبهشتجمعه 21-1730390000

ثبت نام

Etabs & Safe مقدماتی5 اردیبهشتپنجشنبه 21-1640480000

ثبت نام

فشرده FLOW-3Dدو روزه 12 و 13 اردیبهشتپنجشنبه و جمعه 18-820280000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی) 5 اردیبهشتپنجشنبه 21-1724360000

ثبت نام

LS-DYNA13 اردیبهشتسه شنبه 21-1720350000

شروع شد

مقدماتی ANSYS FLUENT12 اردیبهشتپنجشنبه 21-1724330000

ثبت نام

SAP13 اردیبهشتجمعه 17-1324300000

ثبت نام

ABAQUS ژئوتکنیک پیشرفته12 اردیبهشتپنجشنبه 14-824350000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی3 روزهپنجشنبه و جمعه 14-824400000

ثبت نام

COMSOL 6 اردیبهشتجمعه 17-1320290000

ثبت نام

MATLAB ( عمومی )5 اردیبهشتپنجشنبه 21-1724199000

ثبت نام

GIS (مقدماتی)13 اردیبهشتجمعه 17-1324300000

ثبت نام

PLAXIS 5 اردیبهشتپنجشنبه 12-820300000شروع شد
ورکشاپ یک روزه PLAXIS 3D TuNNEL13 اردیبهشتجمعه 18-810150000

ثبت نام

Tekla Structures (مقدماتی)12 اردیبهشتپنجشنبه 12-832500000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS5 اردیبهشتپنجشنبه 21-1720350000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی مواد:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه(تومان)وضعیت
MOLD FLOW30 فروردینجمعه، 17-1320300.000شروع شد
دوره ی فشرده Deform 3D12 و 13 اردیبهشت
2 روزه پنجشنبه و جمعه , 17-820290.000در حال ثبت نام
کارگاه مبانی چاپ سه بعدی12 اردیبهشتجمعه, 16-88 160.000در حال ثبت نام
ProCAST30 فروردین جمعه 12-820290.000شروع شد
X'pert High Score12 اردیبهشتپنجشنبه، 13-9470.000در حال ثبت نام
کلید فولادفشرده 6 اردیبهشتپنجشنبه 8-1810190.000در حال ثبت نام
ABAQUSمقدماتی 5 اردیبهشتپنجشنبه 17-1324360.000در حال ثبت نام
Weld in Abaqus
(ذوبی)
فشرده 5 و 6 اردیبهشت8-1514250.000در حال ثبت نام
Weld in Abaqus
(اصطکاکی)
فشرده 12 و 13 اردیبهشت8-1616270.000در حال ثبت نام
شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار LAMMPS13 اردیبهشتجمعه 16-88160.000در حال ثبت نام

 

دوره های مهندسی برق:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Dialux23 فروردینجمعه 13-1832440000

ثبت نام

MAXWELL22 فروردینپنجشنبه 8-1220300000

ثبت نام

PLC مقدماتی (فشرده)سه روز آخر هفته فشرده17-824490000

ثبت نام

ETAP22 فروردینپنجشنبه 17-2124350000

ثبت نام

++C22 فروردین پنجشنبه 13-1724410000

ثبت نام

EPLAN 23 فروردینجمعه 13-1832440000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)22 فروردینپنجشنبه 17-2124199000شروع شد
MATLAB GUI23 فروردینجمعه 8-1236590000

ثبت نام

AVR22 فروردینپنجشنبه 12-832510000

ثبت نام

PROTEUS23 فروردینجمعه 17-2120380000

ثبت نام

AUTOCAD ELECTRICAL22 فروردینپنجشنبه 21-1732440000شروع شد

دوره های مهندسی هوافضا:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)هزینه داخل هفتهوضعیت
OpenFOAM فشرده دو روزه آخر هفته18-818300.000-

ثبت نام

GasTurb فشردهجمعه 20 اردیبهشت17-88 140.000-

ثبت نام

ABAQUS پنجشنبه 5 اردیبهشت8-1224 360.000250.000

ثبت نام

Catia (مقدماتی)یکشنبه 8 اردیبهشت17-2140 440.000310.000

ثبت نام

Catia (پیشرفته)پنجشنبه 5 اردیبهشت8-1340 490.000350.000شروع شد
Solidworks (مقدماتی)پنجشنبه 5 اردیبهشت21- 1724290.000210.000

ثبت نام

Solidworks (پیشرفته)پنجشنبه 12 اردیبهشت17 -1240490.000350.000

ثبت نام

MSC.ADAMSپنجشنبه 5 اردیبهشت12- 820330.000210.000

ثبت نام

ANSYS Workbench (مقدماتی)پنجشنبه 12 اردیبهشت21- 1720 330.000230.000

ثبت نام

Fluent ANSYS (مقدماتی)جمعه 6 اردیبهشت21- 1724 350.000250.000

ثبت نام

Fluent ANSYS (پیشرفته)چهارشنبه 11 اردیبهشت21- 1728450.000280.000شروع شد
ANSYS CFXجمعه 13 اردیبهشت12- 824 350.000250.000

ثبت نام

ANSYS ICEMپنجشنبه 5 اردیبهشت17- 1328 450.000250.000

ثبت نام

CFD_FORTRANپنجشنبه 12 اردیبهشت8-1224 360.000250.000

ثبت نام

Hypermeshپنجشنبه 5 اردیبهشت17-2120 330.000210.000

ثبت نام

Matlab (مقدماتی)پنجشنبه 12 اردیبهشت17- 1324 240.000199.000

ثبت نام

Matlab (مقدماتی)یکشنبه 8 اردیبهشت21- 1724 199.000199.000

ثبت نام

Matlab (سیمولینک-فشرده)جمعه 13 اردیبهشت17- 88140.000-

ثبت نام

Matlab (الگوریتم ژنتیک - فشرده)جمعه 30 فروردین17- 88140.000-در حال برگزاری
Matlab (الگوریتم ازدحام ذرات-فشرده)پنجشنبه 19 اردیبهشت17- 88 140.000-

ثبت نام

Matlab (الگوریتم مورچگان-فشرده)پنجشنبه 26 اردیبهشت17- 88 140.000-

ثبت نام

Matlab (شبکه عصبی 1-فشرده)جمعه 6 اردیبهشت17- 88 140.000-

ثبت نام

Matlab (شبکه عصبی 2-فشرده)جمعه 27 اردیبهشت17- 88 140.000-

ثبت نام

STK (فشرده) دو روزه آخر هفته17- 816290.000-

ثبت نام

Bladegen, Turbogrid(فشرده)پنجشنبه 26 اردیبهشت17- 88 140.000-

ثبت نام

فنون مقاله نویسی (مجلات هوافضایی)اخر هفتهآزاد5 60.000-

ثبت نام

مفاهیم و اصول مکانیک مدارهای فضاییاخر هفتهآزاد5 60.000-

ثبت نام

مبانی مهندسی سیستمهای فضاییاخر هفتهآزاد6 70.000-

ثبت نام

دوره های مهندسی پزشکی:
نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Mimics (کارگاه)17 اسفندجمعه 8-178200000

ثبت نام

تحلیل کامل مکانیکی در (Mimics-Geomagic-Catia-HyperMesh-Abaqus)ادامه دوره از جلسه دوم
3 اسفند
جمعه 13-1840590000

شروع شد

OpenSim 3 اسفندجمعه 16-2120350000

ثبت نام

AnyBody 9 اسفندپنجشنبه 8-1320350000

ثبت نام

نحوه انجام آنالیز گیت و تحلیل داده‌ها9 اسفندپنجشنبه 13-1716390000

ثبت نام

دوره جامع الکترومایوگرافی17 اسفندجمعه 8-1216390000

ثبت نام

دوره شبیه سازی جراحی
(BlueSky-Mimics)
16 اسفندپنجشنبه 13-1716390000

ثبت نام

ADINA10 اسفندجمعه 8-1320300000

ثبت نام

پردازش سیگنال های حیاتی در Matlab9 و 10 اسفندپنجشنبه و جمعه 13-1820350000

ثبت نام

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 94 آورده شده است:

 

 

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

*

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

*

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

*

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

*

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

*

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

*

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

*

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

*

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

*

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 96 آورده شده است:

شروع COMSOL (ویژه نوروز سه روزه)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (شنبه 19 فروردین)

شروع DEFORM (پنجشنبه 24 فروردین)

*

شروع ProCast (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع CATIAمقدماتی (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع EPLAN  (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 14 اردیبهشت)

شروع ABAQUSمقدماتی  (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع GD&T (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (دوشنبه 18 اردیبهشت)

شروع ABAQUSپیشرفته (جمعه 22 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 26 اردیبهشت)

*

شروع  فشرده FLOW-3D (دوشنبه 1 خرداد)

شروع FLUENT پیشرفته  (جمعه 5 خرداد)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع Subroutine in ABAQUS (پنجشنبه 18 خرداد)

شروع ABAQUS با رویکرد ژئوتکنیک (جمعه 19 خرداد)

شروع ABAQUS  با رویکرد سازه ای (جمعه 26 خرداد)

شروع FORTRAN (جمعه 26 خرداد)

*

شروع DIALUX (پنجشنبه 1 تیر)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (جمعه 9 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 9 تیر)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (یکشنبه 11 تیر)

شروع solidworks مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع MATLAB (پنجشنبه 15 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 20 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 21 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 22 تیر)

شروع  Plaxis (جمعه 23 تیر)

شروع GD&T (جمعه 30تیر)

شروع PDMS (جمعه 30تیر)
شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 30 تیر)

شروع Open Foamفشرده (دوروزه آخر هفته)

*
شروع Geomagic Studio (جمعه 6مرداد)

شروع ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 10مرداد)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 13 مرداد)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 19 مرداد)

شروع  گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 20 مرداد)

شروع Ansys ICEM (یکشنبه 22 مرداد)

شروع ETABS (جمعه 27 مرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (فشرده) (شنبه 28 مرداد)

*

شروع CATIA  پیشرفته (جمعه 3 شهریور)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 6 شهریور)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع فشرده OPENFOAM (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع EPLAN ( جمعه 10 شهریور)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 10 شهریور)

شروع solidworks پیشرفته (جمعه 17 شهریور)

شروع solidworks مقدماتی (جمعه 24 شهریور)

 

 

*شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 مهر)

شروع GD&T مقدماتی (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 13 مهر)

شروع MIMICS (جمعه 14 مهر)

شروع ABAQUSپیشرفته (یکشنبه 16 مهر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 20 مهر)

شروع ADAMS (جمعه 21 مهر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 24 مهر)

شروع فشرده FLOW-3D (پنجشنبه 27 مهر)

 

*

شروع COMSOL (پنجشنبه 4 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 4 آبان)

شروع CATIA مقدماتی (جمعه 5 آبان)

شروع ansys ICEM (پنجشنبه 11 آبان)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 12 آبان)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS in SCRIPTING (جمعه 19 آبان)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 25 آبان)

*

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 3 آذر)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 3 آذر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (شنبه 11 آذر)

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (دوشنبه 13 آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 16 آذر)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 17 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 17 آذر)

شروع Dialux (جمعه 17 آذر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 23 آذر)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 27 آذر)

*

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (آخر هفته 7و8 دی)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 7 دی)

شروع PLAXIS (جمعه 8 دی)

شروع  Geomagic Studio (جمعه 8 دی)

شروع EPLAN (پنجشنبه 14 دی)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 15 دی)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 21 دی)

شروع  ABAQUS پیشرفته (چهارشنبه 27 دی)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 28 دی)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 28 دی)

*

شروع  CATIAپیشرفته (جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (مقدماتی) ( جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 13 بهمن)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 23 بهمن)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 23 بهمن)

شروع  MIMICS فشرده (پنجشنبه 26 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 27 بهمن)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 27 بهمن)

*

شروع ABAQUSژئوتکنیک (پنجشنبه 3 اسفند)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع PLAXIS  (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 4 اسفند)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 4 اسفند)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 اسفند)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (پنجشنبه 11 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (فشرده) (12 اسفند)

شروع ansys ICEM (پنتجشنبه 17 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 18 اسفند)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 18 اسفند)

شروع جوش ذوبی (پنجشنبه 18 اسفند)

شروع جوش نقطه ای (پنجشنبه 25 اسفند)

شروع آباکوس ارتعاشات (پنجشنبه 25 اسفند)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 97 آورده شده است:

 

شروع LS-DYNA (یکشنبه 19 فروردین)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 30 فروردین)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 31 فروردین)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 31 فروردین)

 

*

شروع MSC.FATIGUE (سه شنبه 4 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع CATIA (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع EPLAN (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 14 اردیبهشت)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ABAQUS in SCRIPTING  (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ورک شاپ دینامیک و ارتعاشات در ABAQUS (جمعه 21 اردیبهشت)

شروع COMSOL (پنجشنبه 27 اردیبهشت)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع ansys ICEM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (یکشنبه 30 اردیبهشت)

 

*

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 4 خرداد)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع فشردهDialux (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع MSC.FATIGUE (یکشنبه 20 خرداد)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع PROCAST (پنجشنبه 31 خرداد)

 

*

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 1 تیر)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 1 تیر)

شروع MATLAB(سیمولینک) ورکشاپ (جمه 1 تیر)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 8 تیر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 7 تیر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 14 تیر)

شروع ABAQUS پیشرفته (جمعه 15 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 22 تیر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 22 تیر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 22 تیر)

شروع CATIAپیشرفته (جمعه 22 تیر)

شروع PLAXIS (جمعه 22تیر)

شروع POWERMILL- عمران (جمعه 26 تیر)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره اول (پنجشنبه 28 تیر)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 28 تیر)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 29 تیر)

شروع الگوریتم ژنتیک- هوا و فضا (جمعه 29تیر)

*
شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 5 مرداد)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 12 مرداد)

شروع Open Foamفشرده (پنجشنبه 18 مرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 20مرداد)

شروع متلب سیمولینک- هوا و فضا (جمعه 20 مرداد)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع MATLAB مقدماتی (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع تحلیل کامل مکانیکی در مهندسی پزشکی (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع SAFE مقدماتی- عمران (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره دوم  (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 26 مرداد)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 26 مرداد)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 26 مرداد)

شروع فلوئنت هوا و فضا (جمعه 26 مرداد)

*

شروع  ETABS -عمران (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع کارگاه مقاله نویسی هوا و فضا (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع ANSYS FLUENT (پیشرفته) (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع FLOW 3D (پنجشنبه 8 شهریور)

شروع SAFE & ETABS پیشرفته (جمعه 9 شهریور)

شروع ANSYS ICEM (پنجشنبه 15 شهریور)

شروع تلرانس گذاری هنئسی و ابعادی GD&T (دوشنبه 19 شهریور)

شروع MOLD FLOW (جمعه 23 شهریور)

شروع ABAQUS مقدماتی (جمعه 23 شهریور)

شروع star ccm (جمعه 23 شهریور)

شروع  EPLAN  (جمعه 23 شهریور)

*

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 6مهر)

شروع LS-DYNA (شنبه 7مهر)

شروع MATLAB مقدماتی (جمعه 13مهر)

شروع ADAMS (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 19مهر)

شروع MSC.FATIGUE (فشرده) (پنجشنبه و جمعه 19-20مهر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 20مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 26مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 27 مهر)

شروع STAR CCM (پنجشنبه 26 مهر)

شروع HYPERMESH (چهارشنبه 25 مهر)

شروع SAFE & ETABS (جمعه 20 مهر)

شروع PLAXIS (جمعه 20 مهر)

شروع الگوریتم ژنتیک (پنجشنبه 19 مهر)

شروع مقاله نویسی در هوا و فضا (جمعه 13 مهر)

شروع آباکوس سازه دریایی (پنجشنبه 19مهر)

شروع آباکوس ژئوتکنیک (جمعه 13مهر)

*

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 4 آبان)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 10 آبان)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 10 آبان)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 آبان)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 11 آبان)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 11 آبان)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 11 آبان)

شروع solidworks مقدماتی (دوشنبه 14 آبان)

شروع EPLAN (جمعه 25 آبان)

شروع LS-DYNA (شنبه 26 آبان)

شروع HYPEMESH (چهارشنبه 30 آبان)

*

شروع Open Foamفشرده (جمعه 1 آذر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 1آذر)

شروع تلرانس گذاری هندسی GD&T (جمعه 2 آذر)

شروع ANSYS ICEM  (پنجشنبه 8 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9آذر)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 9 آذر)

شروع ورکشاپ میکرو مکانیک (جمعه 9 آذر)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 9آذر)

شروع MSC.FATIGUE (فشرده) (پنجشنبه 15 آذر)

شروع  (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 16 آذر)

شروع متلب هوا و فضا (جمعه 19 آذر)

شروع کارگاه اپلای یک روزه (چهارشنبه 21 آذر)

شروع آباکوس پیشرفته ژئوتکنیک (پنجشنبه 22 آذر)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس (ذوبی) (جمعه 22آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 23 آذر)

شروع COMSOL (جمعه 30 آذر)

*

شروع CFX مقدماتی (پنجشنبه 6 دی)

CATIA (پیشرفته) (پنجشنبه 6 دی)

شروع ADAMS (پنجشنبه 6 دی)

FLUENT مقدماتی (جمعه 7دی)

شروع طراحی قالب در CATIA پیشرفته (جمعه 7 دی

SOLIDWORKS (پیشرفته) (دوشنبه 10 دی)

ABAQUS مقدماتی (جمعه 14 دی)

AUTOFORM در کتیا (جمعه 21 دی)

SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 21 دی)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی) (جمعه 21 دی)

گیج و فیکسچرهای کنترلی  (پنجشنبه 20 آذر)

solidworks مقدماتی (یکشنبه 23 دی)

MATLAB مقدماتی (جمعه 28 دی)

 

*

شروع MSC.FATIGUEترمیک (پنجشنبه 2 بهمن)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 7 بهمن)

شروع WELD in ABAQUS (اصطکاکی) (پنجشنبه 4بهمن)

شروع GEOMAGIC STUDIO (پنجشنبه 11 بهمن)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 11بهمن)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 11 بهمن)

شروع MATLAB سیمولینک (جمعه 12 بهمن)

شروع AUTOFORM (جمعه 12 بهمن)

شروع ****30درصد تخفیفCATIA (پیشرفته) (دوشنبه 15بهمن)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 19 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 19 بهمن)

شروع میکرومکانیک (چهارشنبه 24 بهمن)

شروع شبیه سازی جوش ذوبی در آباکوس (پیشرفته) (پنجشنبه 25 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 26 بهمن)

شروع دوره انواع قالب های پرسی و بدنه خودرو (جمعه 26 بهمن)

*

شروع انطباقات(پنجشنبه 9 اسفند)

شروع MATLAB مقدماتی (سه شنبه 14 فروردین)

شروع مکانیک شکست (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 17 اسفند)