تقویم دوره ها

 

دوره های مهندسی مکانیک:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی)18 مردادجمعه 12-1740560000شروع شد
ADAMS9 خردادپنجشنبه 8-1220330000شروع شد
ANSYS WORKBENCH8 شهریورجمعه 13-1720300000

ثبت نام

(ANSYS(APDL8 شهریورجمعه 17-2120260000

ثبت نام

CFX مقدماتی31 مردادپنجشنبه 8-1224360000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشردهسه روز اول هفته9 شهریور24330000

ثبت نام

کنترل کیفیت اقلام مکانیکیدو تا جمعه 8 , 15 شهریوردوتا جمعه 8-1716300000

ثبت نام

گیج و فیکسچرهای کنترلیسه تا جمعه از 31خردادجمعه 13-2124450000شروع شد
AUTODYNE7 شهریورپنجشنبه 13-1720300000

ثبت نام

GEOMAGIC STUDIO8 شهریورجمعه 17-2112200000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)7 تیرجمعه 8-1340560000شروع شد
AUTOCAD عمومی14 تیرجمعه 17-2124290000شروع شد
FORTRAN با رویکرد CFD9 خرداد جمعه 17-2124360000شروع شد
ANSYS FLUENT (مقدماتی)13 تیرپنجشنبه 13-1724360000شروع شد
LS-DYNA8 شهریورجمعه 17-2120380000

ثبت نام

ABAQUS پیشرفته7 تیرجمعه 8-1240690000شروع شد
MATLAB مقدماتی11 مردادجمعه 17-2124250000شروع شد
**آفر ویژه 30%تخفیف
solidworks مقدماتی
2 شهریورشنبه 17-2124250000

ثبت نام

FLUENT پیشرفته10 مردادپنجشنبه 17-2128450000شروع شد
STAR CCM+
(فشرده)
4و 11 مرداددو تا جمعه 8-1718350000شروع شد
MOLD FLOW8 شهریورجمعه 13-1720300000

ثبت نام

****30درصد تخفیف
SOLIDWORKS (پیشرفته)
6 شهریورچهارشنبه 17-2140400000

ثبت نام

MSC.FATIGUE (فشرده)7و8 شهریورپنجشنبه جمعه 8 - 1820380000

ثبت نام

SUBROUTINE in ABAQUS13 تیرپنجشنبه 13-1720400000شروع شد
WELD in ABAQUS (ذوبی)فشرده 7و8 شهریورپنجشنبه و جمعه 8-1514270000

ثبت نام

WELD in ABAQUS (اصطکاکی)فشرده 7و8 شهریورپنجشنبه و جمعه 8-1616270000

ثبت نام

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T)سه تا پنجشنبه شروع از 30خردادپنجشنبه 8-1724450000شروع شد
طراحی قالب در CATIA پیشرفته11 شهریوردوشنبه 16-2140560000

ثبت نام

ANSYS ICEM(مقدماتی و پیشرفته)7 شهریورپنجشنبه 13-1728450000

ثبت نام

OPENFOAM (فشرده)دو روز آخر هفته شروع از 9خردادپنجشنبه جمعه 8 - 1718300000شروع شد
****30درصد تخفیف
CATIA (پیشرفته)
11 شهریوردوشنبه 17-2140400000

ثبت نام

MATLAB سیمولینک8 شهریورجمعه 8-178120000

ثبت نام

شبیه سازی جوش ذوبی در آباکوس (پیشرفته)فشرده 7و8 شهریورپنجشنبه جمعه 8 - 1714270000

ثبت نام

دوره انواع قالب های پرسی و بدنه خودرو8 شهریورجمعه 8-1320600000

ثبت نام

انطباقات7 شهریورجمعه 8-179190000

ثبت نام

دوره آموزشی مدلسازی محصول (به کمک بلوپرینت)8 شهریورجمعه 17-2128350000

ثبت نام

مکانیک شکست23 خردادپنجشنبه 17-2120400000شروع شد
انطباقات2 خردادجمعه 8-178180000شروع شد
VIBRATION IN ABAQUS14 شهریورپنجشنبه 8-178160000

ثبت نام

اپراتور CNC (کارگاهی)7 شهریورپنجشنبه 13-1724500000

ثبت نام

CATIA پیشرفته 14 تیرجمعه 8-1340440000شروع شد
ABAQUS مقدماتی13 تیرپنجشنبه 13-1724360000شروع شد
SCRIPTING in ABAQUS13 تیرپنجشنبه 17-2120380000شروع شد
MICRO MECHANIC2 مردادچهارشنبه-17-218160000شروع شد
MSC.FATIGUE10 مردادپنجشنبه 13-1720350000شروع شد
HYPERMESH20 تیرپنجشنبه 17-2120350000شروع شد
FORTRAN-CFD31 مردادپنجشنبه 15-1920360000

ثبت نام

OPEN FOAM14و15 شهریورپنجشنبه و جمعه 8-1720300000

ثبت نام

POWERMILL28 تیرجمعه 16-2140560000شروع شد
ADAMS7 شهریورپنجشنبه 9-1320350000

ثبت نام

COMSOL 14 تیرجمعه 17-2120350000شروع شد
AUTOFORM
در کتیا
11 مردادجمعه 8-1320400000شروع شد
گیج و فیکسچرهای کنترلیسه تا پنجشنبه از 7 شهریورپنجشنبه 13-2124450000

ثبت نام

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T)سه تا جمعه شروع از 8 شهریورجمعه 13-2124450000

ثبت نام

 

دوره های تاسیسات و انرژی:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
(Carrier (HAP25 مردادپنجشنبه 13 - 924 ساعت350000

ثبت نام

(Revit mep (Mechanical24 مردادپنجشنبه 13 - 936 ساعت490000

ثبت نام

Design builder17 و 18 مردادپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

Energy plus17 مردادپنج شنبه 18 -1424 ساعت440000

ثبت نام

اصول طراحی پایپینگ و PDMS24 مردادپنجشنبه 13 - 932 ساعت590000

ثبت نام

طراحي مخازن تحت فشار
با نرم افزار PVELITE
17 مردادپنج شنبه 17 - 1324 ساعت420000

ثبت نام

نقشه خوانی P&ID, PFD17 و 18 مردادپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت250000

ثبت نام

Caesar II (مقدماتی)17 مردادپنجشنبه 17 - 1324 ساعت490000

ثبت نام

Caesar II (پیشرفته)18 مردادجمعه 17 - 1324 ساعت590000

ثبت نام

FE PIPE 17 و 18 مردادپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

طراحی آب شیرین کن های صنعتی به کمک نرم افزار ROSA 24 و 25 مردادپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

PVsyst24 و 25 مردادپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت350000

ثبت نام

پمپ های سانتریفیوژ صنعتی، بر اساس استاندارد API61024 و 25 مردادپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت330000

ثبت نام

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)16 مرداد
دوشنبه و چهارشنبه 21 - 17
75 ساعت850000

ثبت نام

دوره آمادگی آزمون گاز
(آزمون مبحث 17)
18 و 25 مرداددو جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی عمران:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Subroutine in ABAQUS25 مردادجمعه 13-17 20400000

ثبت نام

ANSYS AQWA 2 روزهپنجشنبه و جمعه 16250000

ثبت نام

ABAQUS ژئوتکنیک 24 مردادپنجشنبه 21-1724350000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 24 مردادپنجشنبه 21-1720300000

ثبت نام

OPENSEES24 مردادپنجشنبه 12-1624450000

ثبت نام

Etabs & Safe پیشرفته25 مردادجمعه 21-1730390000

ثبت نام

Etabs & Safe مقدماتی24 مردادپنجشنبه 8-1340480000

ثبت نام

SACS25 مردادجمعه 13-840690000

ثبت نام

MIKE2 روزهپنجشنبه و جمعه16350000

ثبت نام

فشرده FLOW-3D2 روزهپنجشنبه و جمعه 18-816280000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی) 25 مردادجمعه 13-1724360000

ثبت نام

LS-DYNA24 مردادپنجشنبه 21-1720380000

شروع شد

مقدماتی ANSYS FLUENT25 مردادجمعه 21-1724330000

ثبت نام

SAP25 مردادجمعه 17-1324300000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی3 روزهپنجشنبه و جمعه 14-824400000

ثبت نام

COMSOL 25 مردادجمعه 17-1320290000

ثبت نام

MATLAB ( عمومی )24 مردادپنجشنبه 21-1724199000

ثبت نام

GIS (مقدماتی)25 مردادجمعه 17-1324300000

ثبت نام

PLAXIS 24 مردادپنجشنبه 12-820300000شروع شد
ورکشاپ یک روزه PLAXIS 3D TuNNEL25 مردادجمعه 18-88150000

ثبت نام

Tekla Structures (مقدماتی)24 مردادپنجشنبه 12-832500000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS25 مردادجمعه 21-1720380000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی مواد:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه(تومان)وضعیت
MOLD FLOW25 مردادجمعه، 17-1320300.000

ثبت نام

دوره ی فشرده Deform 3D31 مرداد و 1 شهریور2 روزه پنجشنبه و جمعه , 17-820290.000

ثبت نام

کارگاه مبانی چاپ سه بعدی25 مردادجمعه, 16-88 160.000

ثبت نام

ProCAST25 مرداد جمعه 13-920290.000شروع شد
شبیه سازی فرآیند جوش با نرم افزار SYSWELD2 روزهپنجشنبه و جمعه16 350000

ثبت نام

X'pert High Score24 مردادپنجشنبه، 13-916 300000

ثبت نام

کلید فولادفشرده 24 مردادپنجشنبه 8-1810190.000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی 24 مردادپنجشنبه 17-1324360.000

ثبت نام

Weld in Abaqus
(ذوبی)
فشرده 24 و 25 مردادپنجشنبه جمعه 8-1514270.000

ثبت نام

Weld in Abaqus
(اصطکاکی)
فشرده 24 و 25 مردادپنجشنبه جمعه8-1616270.000

ثبت نام

بازرسی چشمی جوش (VT)4 روزه8-1732750000

ثبت نام

WPS&PQR24 مردادپنجشنبه 12-832550000

ثبت نام

شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار LAMMPS25 مردادجمعه 16-88160.000

ثبت نام

دوره های مهندسی برق و کامپیوتر:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
EPLAN 24 مردادپنجشنبه 17-1332440000

ثبت نام

Dialux25 مردادجمعه 21-1732440000

ثبت نام

AUTOCAD ELECTRICAL25 مردادجمعه 12-832440000

ثبت نام

ETAP24 مردادپنجشنبه 21-1724350000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)10 مردادپنجشنبه 12-824250000

شروع شد

MATLAB (سیمولینک - فشرده)25 مردادجمعه 17-88150000

ثبت نام

الگوریتم ژنتیک (متلب)25 مردادجمعه 17-88 150000

ثبت نام

الگوریتم ژنتیک چندهدفه (متلب)25 مردادجمعه 17-88150000

ثبت نام

شبکه عصبی 1 (متلب)24 مردادپنجشنبه 17-88 150000

ثبت نام

شبکه عصبی 2 (متلب)24 مردادپنجشنبه 17-88150000

ثبت نام

MATLAB PSO25 مردادجمعه 17-88150000

ثبت نام

MATLAB ACO31 مردادپنجشنبه 17-88150000

ثبت نام

پردازش تصویر (متلب)24 مردادجمعه 17-88150000

ثبت نام

پردازش سیگنال های حیاتی (متلب)24 مردادجمعه 17-816350000

ثبت نام

MAXWELL24 مردادپنجشنبه 12-820300000

ثبت نام

Arduino25 مردادجمعه 12-820300000

ثبت نام

PLC S7-1200(TIA PORTAL)25 مردادجمعه 17-824350000

ثبت نام

++C24 مردادپنجشنبه 12-836400000

ثبت نام

C# مقدماتی24 مردادپنجشنبه 17-1324350000

ثبت نام

SQL Server (پایگاه داده)25 مردادجمعه 12-832 400000

ثبت نام

طراحی سایت (WordPress)25 مردادجمعه 12-836400000

ثبت نام

طراحی سایت (Django)25 مردادجمعه 19-1336450000

ثبت نام

طراحی سایت (HTML / CSS / Java Script)30 مردادچهارشنبه 21-1724350000

ثبت نام

SEO25 مردادجمعه 13-916250000

ثبت نام

طراحی و ساخت 3D Printer
(همراه با ساخت یک نمونه در دوره)
31 مرداددو تا آخر هفته (پنجشنبه و جمعه)32 800000

ثبت نام

Android مقدماتی24 مردادپنجشنبه 12-824300000

ثبت نام

Python مقدماتی24 مردادپنجشنبه 12-820250000

ثبت نام

یادگیری ماشین (پایتون)24 و 25 مردادپنجشنبه و جمعه 17-816350000

ثبت نام

یادگیری عمیق (پایتون)25 مردادجمعه 17-88150000

ثبت نام

PVsyst 25 مردادجمعه 17-816350000

ثبت نام

Digsilent مقدماتی25 مردادجمعه 13-924350000

ثبت نام

Digsilent پیشرفته25 مردادپنجشنبه 18-1224450000

ثبت نام

Flutter24 و 25 مردادپنجشنبه و جمعه 17-816300000

ثبت نام

RaspberryPi مقدماتی31 مردادپنجشنبه 12-824350000

ثبت نام

FPGA31 مردادپنجشنبه 12-832 ساعت450000

ثبت نام

دوره های مهندسی هوافضا:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)هزینه داخل هفتهوضعیت
OpenFOAM فشرده پنجشنبه و جمعه 10 و 11 مرداد18-818300.000-

ثبت نام

GasTurb فشردهپنجشنبه 10 مرداد17-88 180.000-

ثبت نام

Concept Nrec فشردهپنجشنبه 17 مرداد17-88 180.000-

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)جمعه 11 مرداد13-1724 360.000250.000

ABAQUS (پیشرفته)پنجشنبه 10 مرداد8-1340690.000500.000

Catia (مقدماتی)یکشنبه 6 مرداد12-1740 490.000350.000

Catia (پیشرفته)پنجشنبه 10 مرداد12-1740 560.000400.000

Solidworks (مقدماتی)جمعه 4 مرداد21- 1724330.000250.000

Solidworks (پیشرفته)دوشنبه 7 مرداد17 -1240560.000400.000

ثبت نام

MSC.ADAMSپنجشنبه 10 مرداد12- 820350.000-

ثبت نام

ANSYS Workbench (مقدماتی)پنجشنبه 10 مرداد21- 1720 350.000230.000

ثبت نام

Fluent ANSYS (مقدماتی)جمعه 11 مرداد17- 1324 360.000250.000

Fluent ANSYS (پیشرفته)پنجشنبه 10 مرداد21- 1728450.000350.000

ثبت نام

ANSYS CFXپنجشنبه 10 مرداد21- 1724 350.000250.000

ثبت نام

ANSYS ICEMپنجشنبه 10 مرداد17- 1328 450.000350.000

ثبت نام

CFD_FORTRANپنجشنبه 10 مرداد17-2124 360.000250.000

ثبت نام

Hypermeshجمعه 18 مرداد17-2120 350.000

Matlab (مقدماتی)جمعه 10 مرداد21- 1724 250.000-

ثبت نام

Matlab (سیمولینک-فشرده)جمعه 11 مرداد17- 88150.000-

ثبت نام

Matlab (الگوریتم ژنتیک - فشرده)جمعه 18 مرداد17- 88150.000-

ثبت نام

Matlab (الگوریتم ازدحام ذرات-فشرده)جمعه 25 مرداد17- 88 150.000-

ثبت نام

Matlab (الگوریتم مورچگان-فشرده)پنجشنبه 24 مرداد17- 88 150.000-

ثبت نام

Matlab (شبکه عصبی 1-فشرده)پنجشنبه 10 مرداد17- 88 150.000-

ثبت نام

STK (فشرده) دو روزه 18 و 25 مرداد17- 816330.000-

ثبت نام

Bladegen, Turbogrid(فشرده)جمعه 18 مرداد17- 88 160.000-

ثبت نام

فنون مقاله نویسی (مجلات هوافضایی)اخر هفتهآزاد5 70.000-

ثبت نام

مفاهیم و اصول مکانیک مدارهای فضاییاخر هفتهآزاد5 70.000-

ثبت نام

مبانی مهندسی سیستمهای فضاییاخر هفتهآزاد6 80.000-

ثبت نام

دوره های مهندسی پزشکی:
نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
تحلیل کامل مکانیکی در مهندسی پزشکی (Mimics-Geomagic-Catia-HyperMesh-Abaqus)15 شهریورجمعه 12-1740690000

ثبت نام

Opensim 1 شهریورجمعه 8-1320410000

ثبت نام

AnyBody 14 شهریورپنجشنبه 8-1320390000

ثبت نام

نحوه انجام آنالیز گیت و تحلیل داده‌ها8 شهریورجمعه 12-1616390000

ثبت نام

Catia و Geomagic در مهندسی پزشکی
29 شهریورجمعه 12-1710230000

ثبت نام

ADINA7 شهریورپنجشنبه 12-1720300000

ثبت نام

پردازش سیگنال های حیاتی در Matlab7 و 8 شهریورپنجشنبه و جمعه 13-2116350000

ثبت نام

MIMICS15 شهریورجمعه 12-1710230000

ثبت نام

پردازش تصاویر پزشکی در Matlab22 شهریورجمعه 8-1616350000

ثبت نام

 دوره های مهندسی صنایع:
نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
SPSS25 مردادجمعه 14-830 ساعت320

ثبت نام

آشنایی با بورس25 مردادجمعه 14-812ساعت400

ثبت نام

GAMS24 مردادپنج شنبه 13-810 ساعت200

ثبت نام

STATA24 مردادپنجشنبه 13-815 ساعت320

ثبت نام

Eviews25 مردادجمعه 13-820ساعت320

ثبت نام

MATLAB مقدماتی (مهندسی صنایع)24 مردادپنجشنبه 14-824 ساعت350

ثبت نام

ACCESS & EXCEL (مقدماتی)25 مردادجمعه 17-1215 ساعت250

ثبت نام

MSP24 مردادپنج شنبه 13-830 ساعت320

ثبت نام

Primavera25 مردادجمعه 13-815ساعت230

ثبت نام

MS Power BI25 مردادجمعه 13-810 ساعت200

ثبت نام

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 94 آورده شده است:

 

 

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

*

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

*

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

*

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

*

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

*

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

*

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

*

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

*

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

*

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 96 آورده شده است:

شروع COMSOL (ویژه نوروز سه روزه)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (شنبه 19 فروردین)

شروع DEFORM (پنجشنبه 24 فروردین)

*

شروع ProCast (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع CATIAمقدماتی (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع EPLAN  (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 14 اردیبهشت)

شروع ABAQUSمقدماتی  (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع GD&T (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (دوشنبه 18 اردیبهشت)

شروع ABAQUSپیشرفته (جمعه 22 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 26 اردیبهشت)

*

شروع  فشرده FLOW-3D (دوشنبه 1 خرداد)

شروع FLUENT پیشرفته  (جمعه 5 خرداد)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع Subroutine in ABAQUS (پنجشنبه 18 خرداد)

شروع ABAQUS با رویکرد ژئوتکنیک (جمعه 19 خرداد)

شروع ABAQUS  با رویکرد سازه ای (جمعه 26 خرداد)

شروع FORTRAN (جمعه 26 خرداد)

*

شروع DIALUX (پنجشنبه 1 تیر)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (جمعه 9 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 9 تیر)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (یکشنبه 11 تیر)

شروع solidworks مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع MATLAB (پنجشنبه 15 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 20 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 21 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 22 تیر)

شروع  Plaxis (جمعه 23 تیر)

شروع GD&T (جمعه 30تیر)

شروع PDMS (جمعه 30تیر)
شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 30 تیر)

شروع Open Foamفشرده (دوروزه آخر هفته)

*
شروع Geomagic Studio (جمعه 6مرداد)

شروع ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 10مرداد)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 13 مرداد)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 19 مرداد)

شروع  گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 20 مرداد)

شروع Ansys ICEM (یکشنبه 22 مرداد)

شروع ETABS (جمعه 27 مرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (فشرده) (شنبه 28 مرداد)

*

شروع CATIA  پیشرفته (جمعه 3 شهریور)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 6 شهریور)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع فشرده OPENFOAM (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع EPLAN ( جمعه 10 شهریور)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 10 شهریور)

شروع solidworks پیشرفته (جمعه 17 شهریور)

شروع solidworks مقدماتی (جمعه 24 شهریور)

 

 

*شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 مهر)

شروع GD&T مقدماتی (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 13 مهر)

شروع MIMICS (جمعه 14 مهر)

شروع ABAQUSپیشرفته (یکشنبه 16 مهر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 20 مهر)

شروع ADAMS (جمعه 21 مهر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 24 مهر)

شروع فشرده FLOW-3D (پنجشنبه 27 مهر)

 

*

شروع COMSOL (پنجشنبه 4 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 4 آبان)

شروع CATIA مقدماتی (جمعه 5 آبان)

شروع ansys ICEM (پنجشنبه 11 آبان)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 12 آبان)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS in SCRIPTING (جمعه 19 آبان)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 25 آبان)

*

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 3 آذر)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 3 آذر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (شنبه 11 آذر)

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (دوشنبه 13 آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 16 آذر)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 17 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 17 آذر)

شروع Dialux (جمعه 17 آذر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 23 آذر)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 27 آذر)

*

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (آخر هفته 7و8 دی)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 7 دی)

شروع PLAXIS (جمعه 8 دی)

شروع  Geomagic Studio (جمعه 8 دی)

شروع EPLAN (پنجشنبه 14 دی)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 15 دی)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 21 دی)

شروع  ABAQUS پیشرفته (چهارشنبه 27 دی)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 28 دی)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 28 دی)

*

شروع  CATIAپیشرفته (جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (مقدماتی) ( جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 13 بهمن)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 23 بهمن)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 23 بهمن)

شروع  MIMICS فشرده (پنجشنبه 26 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 27 بهمن)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 27 بهمن)

*

شروع ABAQUSژئوتکنیک (پنجشنبه 3 اسفند)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع PLAXIS  (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 4 اسفند)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 4 اسفند)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 اسفند)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (پنجشنبه 11 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (فشرده) (12 اسفند)

شروع ansys ICEM (پنتجشنبه 17 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 18 اسفند)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 18 اسفند)

شروع جوش ذوبی (پنجشنبه 18 اسفند)

شروع جوش نقطه ای (پنجشنبه 25 اسفند)

شروع آباکوس ارتعاشات (پنجشنبه 25 اسفند)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 97 آورده شده است:

 

شروع LS-DYNA (یکشنبه 19 فروردین)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 30 فروردین)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 31 فروردین)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 31 فروردین)

 

*

شروع MSC.FATIGUE (سه شنبه 4 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع CATIA (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع EPLAN (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 14 اردیبهشت)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ABAQUS in SCRIPTING  (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ورک شاپ دینامیک و ارتعاشات در ABAQUS (جمعه 21 اردیبهشت)

شروع COMSOL (پنجشنبه 27 اردیبهشت)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع ansys ICEM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (یکشنبه 30 اردیبهشت)

 

*

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 4 خرداد)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع فشردهDialux (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع MSC.FATIGUE (یکشنبه 20 خرداد)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع PROCAST (پنجشنبه 31 خرداد)

 

*

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 1 تیر)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 1 تیر)

شروع MATLAB(سیمولینک) ورکشاپ (جمه 1 تیر)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 8 تیر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 7 تیر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 14 تیر)

شروع ABAQUS پیشرفته (جمعه 15 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 22 تیر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 22 تیر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 22 تیر)

شروع CATIAپیشرفته (جمعه 22 تیر)

شروع PLAXIS (جمعه 22تیر)

شروع POWERMILL- عمران (جمعه 26 تیر)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره اول (پنجشنبه 28 تیر)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 28 تیر)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 29 تیر)

شروع الگوریتم ژنتیک- هوا و فضا (جمعه 29تیر)

*
شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 5 مرداد)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 12 مرداد)

شروع Open Foamفشرده (پنجشنبه 18 مرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 20مرداد)

شروع متلب سیمولینک- هوا و فضا (جمعه 20 مرداد)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع MATLAB مقدماتی (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع تحلیل کامل مکانیکی در مهندسی پزشکی (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع SAFE مقدماتی- عمران (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره دوم  (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 26 مرداد)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 26 مرداد)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 26 مرداد)

شروع فلوئنت هوا و فضا (جمعه 26 مرداد)

*

شروع  ETABS -عمران (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع کارگاه مقاله نویسی هوا و فضا (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع ANSYS FLUENT (پیشرفته) (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع FLOW 3D (پنجشنبه 8 شهریور)

شروع SAFE & ETABS پیشرفته (جمعه 9 شهریور)

شروع ANSYS ICEM (پنجشنبه 15 شهریور)

شروع تلرانس گذاری هنئسی و ابعادی GD&T (دوشنبه 19 شهریور)

شروع MOLD FLOW (جمعه 23 شهریور)

شروع ABAQUS مقدماتی (جمعه 23 شهریور)

شروع star ccm (جمعه 23 شهریور)

شروع  EPLAN  (جمعه 23 شهریور)

*

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 6مهر)

شروع LS-DYNA (شنبه 7مهر)

شروع MATLAB مقدماتی (جمعه 13مهر)

شروع ADAMS (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 19مهر)

شروع MSC.FATIGUE (فشرده) (پنجشنبه و جمعه 19-20مهر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 20مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 26مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 27 مهر)

شروع STAR CCM (پنجشنبه 26 مهر)

شروع HYPERMESH (چهارشنبه 25 مهر)

شروع SAFE & ETABS (جمعه 20 مهر)

شروع PLAXIS (جمعه 20 مهر)

شروع الگوریتم ژنتیک (پنجشنبه 19 مهر)

شروع مقاله نویسی در هوا و فضا (جمعه 13 مهر)

شروع آباکوس سازه دریایی (پنجشنبه 19مهر)

شروع آباکوس ژئوتکنیک (جمعه 13مهر)

*

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 4 آبان)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 10 آبان)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 10 آبان)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 آبان)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 11 آبان)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 11 آبان)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 11 آبان)

شروع solidworks مقدماتی (دوشنبه 14 آبان)

شروع EPLAN (جمعه 25 آبان)

شروع LS-DYNA (شنبه 26 آبان)

شروع HYPEMESH (چهارشنبه 30 آبان)

*

شروع Open Foamفشرده (جمعه 1 آذر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 1آذر)

شروع تلرانس گذاری هندسی GD&T (جمعه 2 آذر)

شروع ANSYS ICEM  (پنجشنبه 8 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9آذر)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 9 آذر)

شروع ورکشاپ میکرو مکانیک (جمعه 9 آذر)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 9آذر)

شروع MSC.FATIGUE (فشرده) (پنجشنبه 15 آذر)

شروع  (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 16 آذر)

شروع متلب هوا و فضا (جمعه 19 آذر)

شروع کارگاه اپلای یک روزه (چهارشنبه 21 آذر)

شروع آباکوس پیشرفته ژئوتکنیک (پنجشنبه 22 آذر)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس (ذوبی) (جمعه 22آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 23 آذر)

شروع COMSOL (جمعه 30 آذر)

*

شروع CFX مقدماتی (پنجشنبه 6 دی)

CATIA (پیشرفته) (پنجشنبه 6 دی)

شروع ADAMS (پنجشنبه 6 دی)

FLUENT مقدماتی (جمعه 7دی)

شروع طراحی قالب در CATIA پیشرفته (جمعه 7 دی

SOLIDWORKS (پیشرفته) (دوشنبه 10 دی)

ABAQUS مقدماتی (جمعه 14 دی)

AUTOFORM در کتیا (جمعه 21 دی)

SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 21 دی)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی) (جمعه 21 دی)

گیج و فیکسچرهای کنترلی  (پنجشنبه 20 آذر)

solidworks مقدماتی (یکشنبه 23 دی)

MATLAB مقدماتی (جمعه 28 دی)

 

*

شروع MSC.FATIGUEترمیک (پنجشنبه 2 بهمن)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 7 بهمن)

شروع WELD in ABAQUS (اصطکاکی) (پنجشنبه 4بهمن)

شروع GEOMAGIC STUDIO (پنجشنبه 11 بهمن)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 11بهمن)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 11 بهمن)

شروع MATLAB سیمولینک (جمعه 12 بهمن)

شروع AUTOFORM (جمعه 12 بهمن)

شروع ****30درصد تخفیفCATIA (پیشرفته) (دوشنبه 15بهمن)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 19 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 19 بهمن)

شروع میکرومکانیک (چهارشنبه 24 بهمن)

شروع شبیه سازی جوش ذوبی در آباکوس (پیشرفته) (پنجشنبه 25 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 26 بهمن)

شروع دوره انواع قالب های پرسی و بدنه خودرو (جمعه 26 بهمن)

*

شروع انطباقات(پنجشنبه 9 اسفند)

شروع MATLAB مقدماتی (سه شنبه 14 اسفند)

شروع مکانیک شکست (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع اباکوس سازه دریایی (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع کتیا مقدماتی (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع ژنتیک (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 17 اسفند)

شروع انسیس اکوآـ (پنجشنبه 23 اسفند)

شروع MD (جمعه 24 اسفند)

شروع جی دی اند تی (جمعه 24 اسفند)

شروع اباکوس مقدماتی (جمعه 24 اسفند)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 98 آورده شده است:

 

شروع اباکوس فشرده عید

شروع سابروتین عید

شروع ابرنقاط عید

شروع سالیدورکس پیشرفته (جمعه 23 فروردین)

شروع اباکوس پیشرفته (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع پلاکسیس (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع فلوئنت پیشرفته (پنجشنبه 23 فروردین)

 

شروع open foam (پنجشنبه 29 فروردین)

شروع فلوئنت مقدماتی (پنجشنبه 29 فروردین)

شروع متلب ژنتیک (جمعه 30فروردین)

شروع پروکست (جمعه 30فروردین)

شروع مولد فلو (جمعه 30فروردین)

*

شروع اباکوس ارتعاشات (پنجشنبه 5 اردیبهشت)

شروع گیت (جمعه 6 اردیبهشت)

شروه comsol (جمعه 6 اردیبهشت)

شروع autocad electrical (جمعه 6 اردیبهشت)

شروع میکرومکانیک (چهارشنبه 11 اردیبهشت)

شروع خستگی (پنجشنبه  12 اردیبهشت)

شروع سالید مقدماتی (پنجشنبه  12 اردیبهشت)

شروع هایپر مش (پنجشنبه 12 اردیبهشت)

شروع اتوفرم (جمعه 13 اردیبهشت)

شروع متلب (پنجشنبه 19 اردیبهشت)

شروع اسکریپت نویسی (پنجشنبه 19 اردیبهشت)

شروع کلید فولاد (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع شبکه عصبی (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع power mill (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع تحلیل کامل مکانیکی (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع اباکوس مقدماتی (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع کتیا پیشرفته (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع eplan  (جمعه 27 اردیبهشت)

*

شروع انطباقات (پنجشنبه 2 خرداد)

شروع ADAMS (پنجشنبه 9 خرداد)

شروع آباکوس ژئوتکنیک (پنجشنبه 9 خرداد)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 9 خرداد)

شروع OPENFOAM (فشرده) (پنجشنبه 9 خرداد)

شروع sysweld  (جمعه 10 خرداد)

شروع جوش ذوبی مقدماتی (پنجشنبه 23 خرداد)

شروع مکانیک شکست (پنجشنبه 23 خرداد)

شروع GASTURB(جمعه 24 خرداد)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (پنجشنبه 30خرداد)

شروع CFTURBO (پنجشنبه 30 خرداد)

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 31 خرداد)

شروع MIKE (پنجشنبه 30 خرداد)

شروع PDMS (پنجشنبه 30 خرداد)

شروع REVIT MEP (پنجشنبه 30خرداد)

 

*

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 7 تیر)

شروع ABAQUS پیشرفته (جمعه 7 تیر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 تیر)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 13 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 تیر)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (پنجشنبه 13 تیر)

شروع COMSOL  (جمعه 14 تیر)

شروع CATIA پیشرفته (جمعه 14 تیر)

شروع AUTOCAD عمومی (جمعه 14 تیر)