تقویم دوره ها

 

دوره های مهندسی مکانیک:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی)7 تیرجمعه 8-1340560000

ثبت نام

ADAMS9 خردادپنجشنبه 8-1220330000شروع شد
ANSYS WORKBENCH7 تیرجمعه 13-1720300000

ثبت نام

(ANSYS(APDL7 تیرجمعه 17-2120260000

ثبت نام

CFX مقدماتی6 تیرپنجشنبه 17-2124360000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشردهسه روز اول هفته18 خرداد24330000

ثبت نام

کنترل کیفیت اقلام مکانیکیدو تا جمعه 7 تیردوتا جمعه 8-1716300000

ثبت نام

گیج و فیکسچرهای کنترلیسه تا جمعه از 31خردادجمعه 13-2124450000

ثبت نام

AUTODYNE6 تیرپنجشنبه 13-1720300000

ثبت نام

MSC.FATIGUEترمیک12 اردیبهشتپنجشنبه 13-1720350000شروع شد
SOLIDWORKS (مقدماتی)12 اردیبهشتپنجشنبه 13-1724290000شروع شد
POWERMILL20 اردیبهشتجمعه 13-1840490000شروع شد
GEOMAGIC STUDIO6 تیرپنجشنبه 13-1712200000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)7 تیرجمعه 8-1340560000

ثبت نام

CATIA (پیشرفته)20 اردیبهشتجمعه 13-1840490000شروع شد
AUTOCAD عمومی31 خردادجمعه 17-2124290000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS19 اردیبهشتپنجشنبه 17-2120350000شروع شد
FORTRAN با رویکرد CFD9 خرداد جمعه 17-2124360000شروع شد
ANSYS FLUENT (مقدماتی)31 خردادپنجشنبه 13-1724360000

ثبت نام

LS-DYNA7 تیر
جمعه 17-2120380000

ثبت نام

ABAQUS پیشرفته31 خردادجمعه 8-1240690000

ثبت نام

MATLAB مقدماتی6 تیرپنجشنبه 13-1724250000

ثبت نام

**آفر ویژه 30%تخفیف
solidworks مقدماتی
9 تیریکشنبه 17-2124250000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی20 اردیبهشتجمعه 13-1724360000شروع شد
FLUENT پیشرفته6 تیرپنجشنبه 17-2128450000

ثبت نام

STAR CCM+
(فشرده)
14و 21 تیردو تا جمعه 8-1718350000

ثبت نام

MOLD FLOW7 تیرجمعه 13-1720300000

ثبت نام

****30درصد تخفیف
SOLIDWORKS (پیشرفته)
10 تیردوشنبه 17-2140350000

ثبت نام

MSC.FATIGUE (فشرده)6و7 تیرپنجشنبه جمعه 8 - 1820380000

ثبت نام

SUBROUTINE in ABAQUS6 تیرپنجشنبه 13-1720400000

ثبت نام

WELD in ABAQUS (ذوبی)فشرده 13و14 تیرپنجشنبه و جمعه 8-1514270000

ثبت نام

WELD in ABAQUS (اصطکاکی)فشرده 13و14 تیرپنجشنبه و جمعه 8-1616270000

ثبت نام

HYPERMESH12 اردیبهشتپنجشنبه 17-2120330000شروع شد
تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T)سه تا پنجشنبه شروع از 30خردادپنجشنبه 8-1724450000

ثبت نام

طراحی قالب در CATIA پیشرفته7 تیرپنجشنبه 16-2140560000

ثبت نام

AUTOFORM
در کتیا
13 اردیبهشتجمعه 8-1220400000شروع شد
ANSYS ICEM(مقدماتی و پیشرفته)6 تیرپنجشنبه 13-1728450000

ثبت نام

OPENFOAM (فشرده)دو روز آخر هفته شروع از 9خردادپنجشنبه جمعه 8 - 1718300000شروع شد
****30درصد تخفیف
CATIA (پیشرفته)
9 تیردوشنبه 17-2140350000

ثبت نام

MATLAB سیمولینک7 تیرجمعه 8-178120000

ثبت نام

شبیه سازی جوش ذوبی در آباکوس (پیشرفته)فشرده 13 و14 تیرپنجشنبه جمعه 8 - 1714270000

ثبت نام

دوره انواع قالب های پرسی و بدنه خودرو7 تیرجمعه 8-1320600000

ثبت نام

MICRO MECHANICAL11 اردیبهشتدوتا چهارشنبه 17-218140000شروع شد
انطباقات7 تیرجمعه 8-179190000

ثبت نام

دوره آموزشی مدلسازی محصول (به کمک بلوپرینت)7 تیرجمعه 17-2128350000

ثبت نام

مکانیک شکست30 خردادپنجشنبه 17-2120400000

ثبت نام

انطباقات2 خردادجمعه 8-178180000شروع شد
VIBRATION IN ABAQUS21 تیرپنجشنبه 8-178160000

ثبت نام

COMSOL 6 اردیبهشتجمعه 13-1720300000شروع شد
اپراتور CNC (کارگاهی)14 تیرپنجشنبه 12-1624500000

ثبت نام

CATIA پیشرفته 23 خردادپنجشنبه 12-1740440000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی6 تیرپنجشنبه 13-1724360000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS6 تیرپنجشنبه 17-2120380000

ثبت نام

جوش ذوبی پیشرفته13و14 تیرپنجشنبه جمعه 8-1714270000

ثبت نام

MICRO MECHANIC5 تیرچهارشنبه-17-218160000

ثبت نام

MSC.FATIGUE6 تیرپنجشنبه 13-1720350000

ثبت نام

HYPERMESH6 تیرپنجشنبه 17-2120350000

ثبت نام

FORTRAN-CFD13 تیرپنجشنبه 17-2120360000

ثبت نام

OPEN FOAM13 و 14 تیرپنجشنبه و جمعه 8-1720300000

ثبت نام

POWERMILL7 تیرجمعه 16-2140560000

ثبت نام

ADAMS6 تیرپنجشنبه 13-1720350000

ثبت نام

COMSOL 7 تیرجمعه 17-2120350000

ثبت نام

AUTOFORM
در کتیا
7 تیر 7 تیر20400000

ثبت نام

 

دوره های تاسیسات و انرژی:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
(Carrier (HAP 19 تیرچهارشنبه 21 - 1724 ساعت350000

ثبت نام

(Revit mep (Mechanical 19 تیرچهارشنبه 17 - 1336 ساعت490000

ثبت نام

Design builder 20 و 21 تیرپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

Energy plus 20 تیرپنج شنبه 18 -1424 ساعت440000

ثبت نام

اصول طراحی پایپینگ و PDMS 20 تیرپنجشنبه 17 - 1332 ساعت590000

ثبت نام

طراحي مخازن تحت فشار
با نرم افزار PVELITE
13 تیرپنج شنبه 17 - 1324 ساعت420000

ثبت نام

نقشه خوانی P&ID, PFD20 و 21 تیرپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت250000

ثبت نام

Caesar II (مقدماتی)20 تیرپنجشنبه 17 - 1324 ساعت490000

ثبت نام

Caesar II (پیشرفته)21 تیرجمعه 17 - 1324 ساعت590000

ثبت نام

پمپ های سانتریفیوژ صنعتی، بر اساس استاندارد API610 20 و 21 تیرپنج شنبه و جمعه 17 - 816 ساعت330000

ثبت نام

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت) 19 تیر
دوشنبه و چهارشنبه 21 - 17
75 ساعت850000

ثبت نام

دوره آمادگی آزمون گاز
(آزمون مبحث 17)
21 و 28 تیردو جمعه 17 - 816 ساعت300000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی عمران:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Subroutine in ABAQUS6 تیرپنجشنبه 13-17 20400000

ثبت نام

ANSYS AQWA 2 روزهپنجشنبه و جمعه 16250000

ثبت نام

ABAQUS ژئوتکنیک 13 تیرپنجشنبه 21-1724350000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه ای 6 تیرپنجشنبه 21-1720300000

ثبت نام

OPENSEES6 تیرپنجشنبه 12-1624450000

ثبت نام

Etabs & Safe پیشرفته14 تیرجمعه 21-1730390000

ثبت نام

Etabs & Safe مقدماتی6 تیرپنجشنبه 21-1640480000

ثبت نام

MIKE2 روزهپنجشنبه و جمعه16350000

ثبت نام

فشرده FLOW-3Dدو روزه پنجشنبه و جمعه 18-816280000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی) 6 تیرپنجشنبه 13-1724360000

ثبت نام

LS-DYNA7 تیرجمعه 21-1720380000

شروع شد

مقدماتی ANSYS FLUENT6 تیرپنجشنبه 21-1724330000

ثبت نام

SAP7 تیرجمعه 17-1324300000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی3 روزهپنجشنبه و جمعه 14-824400000

ثبت نام

COMSOL 7 تیرجمعه 17-1320290000

ثبت نام

MATLAB ( عمومی )6 تیرپنجشنبه 21-1724199000

ثبت نام

GIS (مقدماتی)14 تیرجمعه 17-1324300000

ثبت نام

PLAXIS 6 تیرپنجشنبه 12-820300000شروع شد
ورکشاپ یک روزه PLAXIS 3D TuNNEL7 تیرجمعه 18-88150000

ثبت نام

Tekla Structures (مقدماتی)6 تیرپنجشنبه 12-832500000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS6 تیرپنجشنبه 21-1720380000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی مواد:

نام دوره تاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه(تومان)وضعیت
MOLD FLOW7 تیرجمعه، 17-1320300.000

ثبت نام

دوره ی فشرده Deform 3D6 و 7 تیر2 روزه پنجشنبه و جمعه , 17-820290.000

ثبت نام

کارگاه مبانی چاپ سه بعدی7 تیرجمعه, 16-88 160.000

ثبت نام

ProCAST7 تیر جمعه 12-820290.000

ثبت نام

شبیه سازی فرآیند جوش با نرم افزار SYSWELD2 روزهپنجشنبه و جمعه16 350000

ثبت نام

X'pert High Score6 تیرپنجشنبه، 13-916 300000

ثبت نام

کلید فولادفشرده7 تیرجمعه 8-1810190.000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی 6 تیرپنجشنبه 17-1324360.000

ثبت نام

Weld in Abaqus
(ذوبی)
فشرده 6 و 7 تیر8-1514270.000

ثبت نام

Weld in Abaqus
(اصطکاکی)
فشرده 6 و 7 تیر8-1616270.000

ثبت نام

شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار LAMMPS7 تیرجمعه 16-88160.000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی برق:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
Dialux6 تیرپنجشنبه 13-1832440000

ثبت نام

MAXWELL27 تیرپنجشنبه 12-1620300000

ثبت نام

PLC S7-1200(TIA PORTAL)14 تیرجمعه 8-1724350000

ثبت نام

ETAP20 تیرپنجشنبه 17-2124350000

ثبت نام

++C20 تیر پنجشنبه 8-1236400000

ثبت نام

EPLAN 7 تیرجمعه 13-17:3032440000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)6 تیرپنجشنبه 8-1224250000

ثبت نام

MATLAB (سیمولینک - فشرده)17 تیرجمعه 8-178150000

ثبت نام

MATLAB ACO24 تیرپنجشنبه 8-178150000

ثبت نام

MATLAB PSO24 تیرپنجشنبه 8-178150000

ثبت نام

الگوریتم ژنتیک (متلب)7 تیرجمعه 8-178 150000

ثبت نام

AUTOCAD ELECTRICAL14 تیرجمعه 8-1332440000

ثبت نام

شبکه عصبی 1 (متلب)16 تیرپنجشنبه 8-178 140000

ثبت نام

Arduino14 تیرجمعه 8-1220300000

ثبت نام

طراحی و ساخت 3D Printer
(همراه با ساخت یک نمونه در دوره)
21 تیرجمعه 8-1760120000000

ثبت نام

ساخت و برنامه نویسی Multi Rotor با آردوئینو20 تیرپنجشنبه 8-1760750000

ثبت نام

Android مقدماتی20 تیرپنجشنبه 8-1224300000

ثبت نام

Python مقدماتی20 تیرپنجشنبه 8-1320250000

ثبت نام

C# مقدماتی20 تیرپنجشنبه 13-1924350000

ثبت نام

PVsyst + RETScreen20 تیرپنجشنبه 8-1224450000

ثبت نام

Digsilent مقدماتی28 تیرجمعه 9-1324350000

ثبت نام

Digsilent پیشرفته20 تیرپنجشنبه 12-1824450000

ثبت نام

Flutter26 تیرچهارشنبه 17-2120300000

ثبت نام

جاوا اسکریپت21 تیرجمعه 9-1320450000

ثبت نام

RaspberryPi مقدماتی20 تیرپنجشنبه 8-1224350000

ثبت نام

FPGA20 تیرپنجشنبه 13-1930 ساعت450000

ثبت نام

دوره های مهندسی هوافضا:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)هزینه داخل هفتهوضعیت
OpenFOAM فشرده پنجشنبه و جمعه 13 و 14 تیر18-818300.000-

ثبت نام

GasTurb فشردهجمعه 25 تیر17-88 150.000-

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)پنجشنبه 6 تیر13-1724 360.000250.000

ثبت نام

ABAQUS (پیشرفته)جمعه 31 خرداد8-1340690.000500.000

ثبت نام

Catia (مقدماتی)جمعه 7 تیر12-1740 490.000350.000

ثبت نام

Catia (پیشرفته)جمعه 7 تیر12-1740 560.0004000.000

ثبت نام

Solidworks (مقدماتی)جمعه 7 تیر21- 1724330.000250.000

ثبت نام

Solidworks (پیشرفته)پنجشنبه 6 تیر17 -1240560.000400.000

ثبت نام

MSC.ADAMSپنجشنبه 6 تیر12- 820350.000-

ثبت نام

ANSYS Workbench (مقدماتی)پنجشنبه 6 تیر21- 1720 350.000230.000

ثبت نام

Fluent ANSYS (مقدماتی)پنجشنبه 6 تیر21- 1724 360.000250.000

ثبت نام

Fluent ANSYS (پیشرفته)پنجشنبه 6 تیر21- 1728450.000350.000

ثبت نام

ANSYS CFXپنجشنبه 6 تیر21- 1724 350.000250.000

ثبت نام

ANSYS ICEMپنجشنبه 6 تیر17- 1328 450.000350.000

ثبت نام

CFD_FORTRANپنجشنبه 16 تیر17-2124 360.000250.000

ثبت نام

Hypermeshپنجشنبه 6 تیر17-2120 350.000

ثبت نام

Matlab (مقدماتی)جمعه 7 تیر21- 1724 250.000-

ثبت نام

Matlab (سیمولینک-فشرده)جمعه 7 تیر17- 88150.000-

ثبت نام

Matlab (الگوریتم ژنتیک - فشرده)جمعه 14 تیر17- 88150.000-

ثبت نام

Matlab (الگوریتم ازدحام ذرات-فشرده)جمعه 25 تیر17- 88 150.000-

ثبت نام

Matlab (الگوریتم مورچگان-فشرده)پنجشنبه 27 تیر17- 88 150.000-

ثبت نام

Matlab (شبکه عصبی 1-فشرده)پنجشنبه 13 تیر17- 88 150.000-

ثبت نام

STK (فشرده) دو روزه آخر هفته17- 816330.000-

ثبت نام

Bladegen, Turbogrid(فشرده)جمعه 31 خرداد17- 88 160.000-

ثبت نام

فنون مقاله نویسی (مجلات هوافضایی)اخر هفتهآزاد5 70.000-

ثبت نام

مفاهیم و اصول مکانیک مدارهای فضاییاخر هفتهآزاد5 70.000-

ثبت نام

مبانی مهندسی سیستمهای فضاییاخر هفتهآزاد6 80.000-

ثبت نام

دوره های مهندسی پزشکی:
نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)هزینه (تومان)وضعیت
تحلیل کامل مکانیکی در (Mimics-Geomagic-Catia-HyperMesh-Abaqus)7 تیرجمعه 12-1740690000

ثبت نام

Opensim 6 تیرپنجشنبه 16-2120410000

ثبت نام

AnyBody 14 تیرپنجشنبه 8-1320390000

ثبت نام

نحوه انجام آنالیز گیت و تحلیل داده‌ها7 تیرجمعه 13-1716390000

ثبت نام

Catia و Geomagic در مهندسی پزشکی
21 تیرجمعه 12-1710230000

ثبت نام

ADINA6 تیرپنجشنبه 8-1320300000

ثبت نام

پردازش سیگنال های حیاتی در Matlab6 تیرپنجشنبه 13-2116350000

ثبت نام

Hypermesh در مهندسی پزشکی28 تیرجمعه 12-1710230000

ثبت نام

پردازش تصاویر پزشکی در Matlab7 تیرجمعه 8-1616350000

ثبت نام

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 94 آورده شده است:

 

 

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

*

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

*

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

*

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

*

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

*

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

*

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

*

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

*

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

*

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 96 آورده شده است:

شروع COMSOL (ویژه نوروز سه روزه)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (شنبه 19 فروردین)

شروع DEFORM (پنجشنبه 24 فروردین)

*

شروع ProCast (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع CATIAمقدماتی (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع EPLAN  (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 14 اردیبهشت)

شروع ABAQUSمقدماتی  (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع GD&T (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (دوشنبه 18 اردیبهشت)

شروع ABAQUSپیشرفته (جمعه 22 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 26 اردیبهشت)

*

شروع  فشرده FLOW-3D (دوشنبه 1 خرداد)

شروع FLUENT پیشرفته  (جمعه 5 خرداد)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع Subroutine in ABAQUS (پنجشنبه 18 خرداد)

شروع ABAQUS با رویکرد ژئوتکنیک (جمعه 19 خرداد)

شروع ABAQUS  با رویکرد سازه ای (جمعه 26 خرداد)

شروع FORTRAN (جمعه 26 خرداد)

*

شروع DIALUX (پنجشنبه 1 تیر)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (جمعه 9 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 9 تیر)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (یکشنبه 11 تیر)

شروع solidworks مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع MATLAB (پنجشنبه 15 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 20 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 21 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 22 تیر)

شروع  Plaxis (جمعه 23 تیر)

شروع GD&T (جمعه 30تیر)

شروع PDMS (جمعه 30تیر)
شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 30 تیر)

شروع Open Foamفشرده (دوروزه آخر هفته)

*
شروع Geomagic Studio (جمعه 6مرداد)

شروع ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 10مرداد)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 13 مرداد)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 19 مرداد)

شروع  گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 20 مرداد)

شروع Ansys ICEM (یکشنبه 22 مرداد)

شروع ETABS (جمعه 27 مرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (فشرده) (شنبه 28 مرداد)

*

شروع CATIA  پیشرفته (جمعه 3 شهریور)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 6 شهریور)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع فشرده OPENFOAM (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع EPLAN ( جمعه 10 شهریور)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 10 شهریور)

شروع solidworks پیشرفته (جمعه 17 شهریور)

شروع solidworks مقدماتی (جمعه 24 شهریور)

 

 

*شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 مهر)

شروع GD&T مقدماتی (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 13 مهر)

شروع MIMICS (جمعه 14 مهر)

شروع ABAQUSپیشرفته (یکشنبه 16 مهر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 20 مهر)

شروع ADAMS (جمعه 21 مهر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 24 مهر)

شروع فشرده FLOW-3D (پنجشنبه 27 مهر)

 

*

شروع COMSOL (پنجشنبه 4 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 4 آبان)

شروع CATIA مقدماتی (جمعه 5 آبان)

شروع ansys ICEM (پنجشنبه 11 آبان)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 12 آبان)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS in SCRIPTING (جمعه 19 آبان)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 25 آبان)

*

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 3 آذر)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 3 آذر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (شنبه 11 آذر)

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (دوشنبه 13 آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 16 آذر)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 17 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 17 آذر)

شروع Dialux (جمعه 17 آذر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 23 آذر)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 27 آذر)

*

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (آخر هفته 7و8 دی)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 7 دی)

شروع PLAXIS (جمعه 8 دی)

شروع  Geomagic Studio (جمعه 8 دی)

شروع EPLAN (پنجشنبه 14 دی)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 15 دی)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 21 دی)

شروع  ABAQUS پیشرفته (چهارشنبه 27 دی)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 28 دی)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 28 دی)

*

شروع  CATIAپیشرفته (جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (مقدماتی) ( جمعه 6 بهمن)

شروع CATIA (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 6 بهمن)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 13 بهمن)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 23 بهمن)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 23 بهمن)

شروع  MIMICS فشرده (پنجشنبه 26 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 27 بهمن)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 27 بهمن)

*

شروع ABAQUSژئوتکنیک (پنجشنبه 3 اسفند)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 4 اسفند)

شروع PLAXIS  (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 4 اسفند)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 4 اسفند)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 اسفند)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 4 اسفند)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (پنجشنبه 11 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (فشرده) (12 اسفند)

شروع ansys ICEM (پنتجشنبه 17 اسفند)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 18 اسفند)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 18 اسفند)

شروع جوش ذوبی (پنجشنبه 18 اسفند)

شروع جوش نقطه ای (پنجشنبه 25 اسفند)

شروع آباکوس ارتعاشات (پنجشنبه 25 اسفند)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 97 آورده شده است:

 

شروع LS-DYNA (یکشنبه 19 فروردین)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 30 فروردین)

شروع Subroutine in ABAQUS (جمعه 31 فروردین)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 31 فروردین)

 

*

شروع MSC.FATIGUE (سه شنبه 4 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع CATIA (مقدماتی) (پنجشنبه 6 اردیبهشت)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع EPLAN (جمعه 7 اردیبهشت)

شروع ABAQUS (پیشرفته) (جمعه 14 اردیبهشت)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ABAQUS in SCRIPTING  (پنجشنبه 20 اردیبهشت)

شروع ورک شاپ دینامیک و ارتعاشات در ABAQUS (جمعه 21 اردیبهشت)

شروع COMSOL (پنجشنبه 27 اردیبهشت)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع ansys ICEM (جمعه 28 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (یکشنبه 30 اردیبهشت)

 

*

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 4 خرداد)

شروع CFX مقدماتی (جمعه 4 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع فشردهDialux (پنجشنبه 10 خرداد)

شروع MSC.FATIGUE (یکشنبه 20 خرداد)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (پنجشنبه 31 خرداد)

شروع PROCAST (پنجشنبه 31 خرداد)

 

*

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 1 تیر)

شروع GEOMAGIC STUDIO (جمعه 1 تیر)

شروع MATLAB(سیمولینک) ورکشاپ (جمه 1 تیر)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 8 تیر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 7 تیر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (پنجشنبه 14 تیر)

شروع ABAQUS پیشرفته (جمعه 15 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 22 تیر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (جمعه 22 تیر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 22 تیر)

شروع CATIAپیشرفته (جمعه 22 تیر)

شروع PLAXIS (جمعه 22تیر)

شروع POWERMILL- عمران (جمعه 26 تیر)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره اول (پنجشنبه 28 تیر)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 28 تیر)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 29 تیر)

شروع الگوریتم ژنتیک- هوا و فضا (جمعه 29تیر)

*
شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 5 مرداد)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 12 مرداد)

شروع Open Foamفشرده (پنجشنبه 18 مرداد)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 20مرداد)

شروع متلب سیمولینک- هوا و فضا (جمعه 20 مرداد)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع MATLAB مقدماتی (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع تحلیل کامل مکانیکی در مهندسی پزشکی (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع SAFE مقدماتی- عمران (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس دوره دوم  (پنجشنبه 25 مرداد)

شروع (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 26 مرداد)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 26 مرداد)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 26 مرداد)

شروع فلوئنت هوا و فضا (جمعه 26 مرداد)

*

شروع  ETABS -عمران (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع کارگاه مقاله نویسی هوا و فضا (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع ANSYS FLUENT (پیشرفته) (پنجشنبه 1 شهریور)

شروع FLOW 3D (پنجشنبه 8 شهریور)

شروع SAFE & ETABS پیشرفته (جمعه 9 شهریور)

شروع ANSYS ICEM (پنجشنبه 15 شهریور)

شروع تلرانس گذاری هنئسی و ابعادی GD&T (دوشنبه 19 شهریور)

شروع MOLD FLOW (جمعه 23 شهریور)

شروع ABAQUS مقدماتی (جمعه 23 شهریور)

شروع star ccm (جمعه 23 شهریور)

شروع  EPLAN  (جمعه 23 شهریور)

*

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (جمعه 6مهر)

شروع LS-DYNA (شنبه 7مهر)

شروع MATLAB مقدماتی (جمعه 13مهر)

شروع ADAMS (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD عمومی (پنجشنبه 19مهر)

شروع MSC.FATIGUE (فشرده) (پنجشنبه و جمعه 19-20مهر)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 20مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 26مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 27 مهر)

شروع STAR CCM (پنجشنبه 26 مهر)

شروع HYPERMESH (چهارشنبه 25 مهر)

شروع SAFE & ETABS (جمعه 20 مهر)

شروع PLAXIS (جمعه 20 مهر)

شروع الگوریتم ژنتیک (پنجشنبه 19 مهر)

شروع مقاله نویسی در هوا و فضا (جمعه 13 مهر)

شروع آباکوس سازه دریایی (پنجشنبه 19مهر)

شروع آباکوس ژئوتکنیک (جمعه 13مهر)

*

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 4 آبان)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 10 آبان)

شروع FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 10 آبان)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 10 آبان)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 11 آبان)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 11 آبان)

شروع ANSYS FLUENT (مقدماتی) (جمعه 11 آبان)

شروع solidworks مقدماتی (دوشنبه 14 آبان)

شروع EPLAN (جمعه 25 آبان)

شروع LS-DYNA (شنبه 26 آبان)

شروع HYPEMESH (چهارشنبه 30 آبان)

*

شروع Open Foamفشرده (جمعه 1 آذر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 1آذر)

شروع تلرانس گذاری هندسی GD&T (جمعه 2 آذر)

شروع ANSYS ICEM  (پنجشنبه 8 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9آذر)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 9 آذر)

شروع ورکشاپ میکرو مکانیک (جمعه 9 آذر)

شروع SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 9آذر)

شروع MSC.FATIGUE (فشرده) (پنجشنبه 15 آذر)

شروع  (سطح دوم)AUTOFORM (جمعه 16 آذر)

شروع متلب هوا و فضا (جمعه 19 آذر)

شروع کارگاه اپلای یک روزه (چهارشنبه 21 آذر)

شروع آباکوس پیشرفته ژئوتکنیک (پنجشنبه 22 آذر)

شروع شبیه سازی جوش در آباکوس (ذوبی) (جمعه 22آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 23 آذر)

شروع COMSOL (جمعه 30 آذر)

*

شروع CFX مقدماتی (پنجشنبه 6 دی)

CATIA (پیشرفته) (پنجشنبه 6 دی)

شروع ADAMS (پنجشنبه 6 دی)

FLUENT مقدماتی (جمعه 7دی)

شروع طراحی قالب در CATIA پیشرفته (جمعه 7 دی

SOLIDWORKS (پیشرفته) (دوشنبه 10 دی)

ABAQUS مقدماتی (جمعه 14 دی)

AUTOFORM در کتیا (جمعه 21 دی)

SCRIPTING in ABAQUS (جمعه 21 دی)

شروع طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA (مقدماتی) (جمعه 21 دی)

گیج و فیکسچرهای کنترلی  (پنجشنبه 20 آذر)

solidworks مقدماتی (یکشنبه 23 دی)

MATLAB مقدماتی (جمعه 28 دی)

 

*

شروع MSC.FATIGUEترمیک (پنجشنبه 2 بهمن)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 7 بهمن)

شروع WELD in ABAQUS (اصطکاکی) (پنجشنبه 4بهمن)

شروع GEOMAGIC STUDIO (پنجشنبه 11 بهمن)

شروع ABAQUS پیشرفته (پنجشنبه 11بهمن)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 11 بهمن)

شروع MATLAB سیمولینک (جمعه 12 بهمن)

شروع AUTOFORM (جمعه 12 بهمن)

شروع ****30درصد تخفیفCATIA (پیشرفته) (دوشنبه 15بهمن)

شروع SOLIDWORKS (مقدماتی) (جمعه 19 بهمن)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 19 بهمن)

شروع میکرومکانیک (چهارشنبه 24 بهمن)

شروع شبیه سازی جوش ذوبی در آباکوس (پیشرفته) (پنجشنبه 25 بهمن)

شروع SOLIDWORKS (پیشرفته) (جمعه 26 بهمن)

شروع دوره انواع قالب های پرسی و بدنه خودرو (جمعه 26 بهمن)

*

شروع انطباقات(پنجشنبه 9 اسفند)

شروع MATLAB مقدماتی (سه شنبه 14 اسفند)

شروع مکانیک شکست (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع اباکوس سازه دریایی (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع کتیا مقدماتی (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع ژنتیک (پنجشنبه 16 اسفند)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (جمعه 17 اسفند)

شروع انسیس اکوآـ (پنجشنبه 23 اسفند)

شروع MD (جمعه 24 اسفند)

شروع جی دی اند تی (جمعه 24 اسفند)

شروع اباکوس مقدماتی (جمعه 24 اسفند)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 98 آورده شده است:

 

شروع اباکوس فشرده عید

شروع سابروتین عید

شروع ابرنقاط عید

شروع سالیدورکس پیشرفته (جمعه 23 فروردین)

شروع اباکوس پیشرفته (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع پلاکسیس (پنجشنبه 23 فروردین)

شروع فلوئنت پیشرفته (پنجشنبه 23 فروردین)

 

شروع open foam (پنجشنبه 29 فروردین)

شروع فلوئنت مقدماتی (پنجشنبه 29 فروردین)

شروع متلب ژنتیک (جمعه 30فروردین)

شروع پروکست (جمعه 30فروردین)

شروع مولد فلو (جمعه 30فروردین)

*

شروع اباکوس ارتعاشات (پنجشنبه 5 اردیبهشت)

شروع گیت (جمعه 6 اردیبهشت)

شروه comsol (جمعه 6 اردیبهشت)

شروع autocad electrical (جمعه 6 اردیبهشت)

شروع میکرومکانیک (چهارشنبه 11 اردیبهشت)

شروع خستگی (پنجشنبه  12 اردیبهشت)

شروع سالید مقدماتی (پنجشنبه  12 اردیبهشت)

شروع هایپر مش (پنجشنبه 12 اردیبهشت)

شروع اتوفرم (جمعه 13 اردیبهشت)

شروع متلب (پنجشنبه 19 اردیبهشت)

شروع اسکریپت نویسی (پنجشنبه 19 اردیبهشت)

شروع کلید فولاد (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع شبکه عصبی (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع power mill (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع تحلیل کامل مکانیکی (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع اباکوس مقدماتی (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع کتیا پیشرفته (جمعه 20 اردیبهشت)

شروع eplan  (جمعه 27 اردیبهشت)

*

شروع انطباقات (پنجشنبه 2 خرداد)