تقویم دوره ها

index1

دوره های مهندسی مکانیک:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
گیج و فیکسچرهای کنترلی24 فروردینجمعه 17-2124مهندس موسوی350000

ثبت نام

CATIAپیشرفته6 بهمنجمعه 16-2140مهندس قزلباش450000شروع شد
ANSYS(APDL)24 فروردینجمعه 17-2120دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

ABAQUSمقدماتی فشرده14,13,12 اسفندشنبه الی
دو شنبه 8-14
20مهندس سمیع پور260000شروع شد
CFX مقدماتی4 اسفندجمعه 17-2124مهندس صلواتی290000شروع شد
ANSYS WORKBENCH24 فروردینجمعه 8-1220دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

MATLAB(سیمولینک)23 فروردینپنجشنبه 17-218دکتر قاجار120000

ثبت نام

ADAMS24 فروردینجمعه 13-1720دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

solidworks (پیشرفته)27 بهمنجمعه 16:30-2140مهندس میرشاهولد450000شروع شد
FLUENT پیشرفته 23 فروردینپنجشنبه 17-2128مهندس صلواتی390000

ثبت نام

Open Foamفشرده24-23فروردیندو روزه 8-1820مهندس زینالی240000

ثبت نام

LS-DYNA19 فروردینیکشنبه 17-2120مهندس رحمتی330000

ثبت نام

مدلسازی در کتیا به کمک ابر نقاط24 فروردینجمعه 13-1716مهندس دربندی200000

ثبت نام

FORTRAN با رویکرد CFD18 اسفندجمعه 13-1724 دکتر برقعی290000شروع شد
مقدماتی gambit FLUENT24 فروردینجمعه 12-1624 مهندس مددالهی290000

ثبت نام

پیشرفته ANSYS CFX19 فروردینیکشنبه 17-2120مهندس صلواتی260000

ثبت نام

MIMICS27-26بهمنپنجشنبه و جمعه 8-1615مهندس خادمی180000شروع شد
POWERMILL24 فروردینجمعه 8-1240مهندس بحیرایی500000

ثبت نام

Autodesk inventor21 فروردینسه شنبه 17-2124 مهندس میرشاهولد280000

ثبت نام

ansys ICEM17 اسفندپنجشنبه 13-1728مهندس صلواتی370000شروع شد
SolidWorks (مقدماتی)13 بهمنجمعه 8-1224مهندس اسماعیل زاده260000شروع شد
ABAQUS in SCRIPTING 4 اسفندجمعه 13-1720مهندس قاسم زاده300000شروع شد
تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T)4 اسفندجمعه 13-1724 مهندس موسوی350000شروع شد
CATIA (مقدماتی)6 بهمنجمعه 8-1340 مهندس میرشاهولد400000شروع شد
COMSOL 23 فروردینپنجشنبه 13-1720مهندس نصیری260000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)23 فروردینپنجشنبه 14-1824مهندس جانباز250000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)18 اسفندجمعه 13 الی 1720 مهندس سمیع پور260000شروع شد
ABAQUS (پیشرفته)4 اسفندجمعه 8 الی 1340مهندس سمیع پور490000شروع شد
MSC.FATIGUE23 بهمندوشنبه 17 الی 2120مهندس سلیم پور290000شروع شد
SUBROUTINE in ABAQUS4 اسفندجمعه 17 الی 2120مهندس عبادی350000شروع شد
کالیبراسیون عمومی و ابزار دقیق23 فروردینپنجشنبه 13 الی 1720مهندس کاظمی300000

ثبت نام

CATIA (مقدماتی)23 فروردینپنجشنبه 13 الی 1840مهندس قزلباش400000

ثبت نام

CATIA (پیشرفته)24 فروردینجمعه 12 الی 1640مهندس قزلباش450000

ثبت نام

SOLIDWORKS (مقدماتی)24 فروردینجمعه 12 الی 1624مهندس میر شاهولد260000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)24 فروردینجمعه 16 الی 2140مهندس میر شاهولد450000

ثبت نام

طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA24 فروردینجمعه 8 الی 1240مهندس قزلباش450000

ثبت نام

MOLD FLOW23 فروردینپنجشنبه 13 الی 1720مهندس ریاحی260000

ثبت نام

GEOMAGIC STUDIO4 اسفندجمعه 17 الی 2116مهندس دربندی200000شروع شد
ANSYS FLUENT (مقدماتی)24 بهمنپنجشنبه 17 الی 2124مهندس صلواتی290000شروع شد
MIMICS (فشرده)24-23فروردینپنجشنبه جمعه 8 الی 1615مهندس خادمی180000

ثبت نام

دینامیک مولکولی21 فروردینسه شنبه 17 الی 2116دکتر قاجار200000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی عمران:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
Subroutine in ABAQUS4 اسفندجمعه 17-21 20مهندس عبادی350000شروع شد
ANSYS AQWA24 فروردینجمعه8-1216مهندس نوبخت200000

ثبت نام

ABAQUSژئوتکنیک3 اسفندپنجشنبه 13-1724مهندس طاهری280000شروع شد
ABAQUS با رویکرد سازه ای 24 فروردینجمعه 13-1720مهندس فرج زاده260000

ثبت نام

OPENSEES23 فروردینپنجشنبه 12-1620مهندس جمالپور260000

ثبت نام

ETABS24 فروردینجمعه 8-1224مهندس صالحی280000

ثبت نام

SLIDE21 فروردینسه شنبه17-2120مهندس قاضی260000

ثبت نام

فشرده FLOW-3D24-23فروردینپنجشنبه و جمعه 8-1820مهندس هدایتی فر240000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی) (فشرده)14,13,12 اسفندشنبه- دوشنبه 8-1420مهندس سمیع پور260000شروع شد
LS-DYNA19 فروردینیکشنبه 17-2120مهندس رحمتی330000

ثبت نام

مقدماتی ANSYS FLUENT26 بهمنپنجشنبه 12-1624مهندس صلواتی290000شروع شد
SAP24 فروردینجمعه 13-1724مهندس صالحی280000

ثبت نام

SAFE23 فروردینپنجشنبه 13-1716مهندس صالحی200000

ثبت نام

ABAQUS با رویکرد سازه دریایی18-17-11 اسفندپنجشنبه و جمعه 8-1724مهندس عرفانی300000شروع شد
SCRIPTING in ABAQUS4 اسفندجمعه 13-1720 مهندس ناجی300000شروع شد
COMSOL 23 فروردینپنجشنبه 13-1720مهندس مددالهی260000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)23 فروردینپنجشنبه 13-1724مهندس جانباز250000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)18 اسفندجمعه 13 الی 1720مهندس سمیع پور260000شروع شد
PLAXIS 4 اسفندجمعه 8 الی 1220مهندس حسین زاده260000شروع شد
GEO-STUDIO24 فروردینجمعه 17 الی 2120مهندس قاضی260000

ثبت نام

FLAC-2D23 فروردینپنجشنبه 13 الی 1720مهندس قاضی260000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی مواد:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
procast18 اسفندجمعه 13-1720مهندس ریاحی260000

ثبت نام

ABAQUS مقدماتی (فشرده)14,13,12 اسفندشنبه -دوشنبه 8-1420مهندس سمیع پور260000شروع شد
SUBROUTINE in ABAQUS27 بهمنجمعه 13-1720مهندس عبادی350000شروع شد
ANSYS (APDL)18 اسفندجمعه 17-2120 دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

ANSYS WORKBENCH18 اسفندجمعه 8-1220دکتر کاشی زاده260000

ثبت نام

CATIA (پیشرفته)6 بهمنجمعه 16-2140مهندس قزلباش450000شروع شد
SOLIDWORKS (پیشرفته)6 بهمنجمعه 17-2140مهندس میرشاهولد450000شروع شد
مدلسازی در کتیا به کمک ابر نقاط18 اسفندجمعه 13-1716مهندس دربندی200000

ثبت نام

SCRIPTING in ABAQUS4 اسفندجمعه 13-1720مهندس قاسم زاده300000شروع شد
COMSOL 17 اسفندپنجشنبه 13-1720 مهندس مددالهی260000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)17 اسفندپنجشنبه 13-1724مهندس جانباز250000

ثبت نام

MOLD FLOW17 اسفندپنجشنبه 13 الی 1720مهندس ریاحی260000

ثبت نام

ABAQUS (مقدماتی)18 اسفندجمعه 13 الی 1720مهندس سمیع پور260000

ثبت نام

ABAQUS (پیشرفته)4 اسفندجمعه 8 الی 1340مهندس سمیع پور490000شروع شد
SUBROUTINE in ABAQUS4 اسفندجمعه 17 الی 2120مهندس عبادی350000شروع شد
MSC.FATIGUE23 بهمندوشنبه 17 الی 2120مهندس سلیم پور290000شروع شد
CATIA (مقدماتی)17 اسفندپنجشنبه 13 الی 1840مهندس قزلباش400000

ثبت نام

CATIA (پیشرفته)18 اسفندجمعه 12 الی 1640مهندس قزلباش450000

ثبت نام

طراحی قالب پلاستیک و دایکست در CATIA18 اسفندجمعه 8 الی 1240مهندس قزلباش450000

ثبت نام

SOLIDWORKS (مقدماتی)18 اسفندجمعه 12 الی 1624مهندس میر شاهولد260000

ثبت نام

SOLIDWORKS (پیشرفته)18 اسفندجمعه 16 الی 2140مهندس میر شاهولد450000

ثبت نام

GEOMAGIC STUDIO4 اسفندجمعه 17 الی 2116مهندس دربندی200000شروع شد
دینامیک مولکولی15 اسفندسه شنبه 17 الی 2116دکتر قاجار200000

ثبت نام

 

دوره های مهندسی برق:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
AUTOCAD ELECTRICAL24 فروردینجمعه 13 الی 1735مهندس عیوضخانی390000

ثبت نام

EPLAN 24 فروردینجمعه 8 الی 1332مهندس عیوضخانی380000

ثبت نام

MATLAB(سیمولینک)23 فروردینپنجشنبه 17-218مهندس قاجار120000

ثبت نام

Dialux24 فروردینجمعه 13-1732مهندس عیوضخانی380000

ثبت نام

ETAP21 فروردینسه شنبه 17-2124مهندس کتال300000

ثبت نام

MATLAB (عمومی)23 فروردینپنجشنبه 13-1724مهندس جانباز250000

ثبت نام

PLC مقدماتی(فشرده)24-23-22 فروردینسه روز اخر هفته24مهندس محبوب380000

ثبت نام

PLC پیشرفته (فشرده)31-30-29 فروردینسه روز اخر هفته24مهندس محبوب380000

ثبت نام

 

دوره های پایپینگ:

نام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت(ساعت)مدرسهزینه (تومان)وضعیت
PDMS مقدماتی + اصول طراحی پایپینگ24 فروردینجمعه 16-2128مهندس البرزی380000

ثبت نام

دوره نقشه خوانی پایپینگ23 فروردینپنجشنبه 16-2024مهندس البرزی280000

ثبت نام

PDMS پیشرفته23 فروردینپنجشنبه 12-1624مهندس البرزی380000

ثبت نام

CAESAR II مقدماتی24 فروردینجمعه 8-1224مهندس رنجبران290000

ثبت نام

CAESAR II پیشرفته24 فروردینجمعه 12-1624مهندس رنجبران290000

ثبت نام

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان سال 94 آورده شده است:

 

inضdex

 

شروع دورهFLUENT مقدماتی(چهارشنبه30اردیبهشت|7الی21)

شروع دورهCFXمقدماتی(یکشنبه|3خردادماه |17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|8خردادماه|14الی18)

شروع دورهLS-DYNA(یکشنبه|23خردادماه|17الی21)

شروع دورهFLUNET مقدماتی(پنجشنبه|1مرداد|13الی17)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(چهارشنبه|2مرداد|17الی21)

شروع دورهCOMSOL(شنبه|3مرداد|17الی21)

شروع دورهLSDYNAمقدماتی(سه شنبه|6مرداد|17الی21)

شروع دوره ADAMS مقدماتی(جمعه|9مرداد|12 الی 18)

شروع دورهLS-DYNAمقدماتی(یکشنبه|25مرداد|17الی21)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه|29مرداد|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|19شهریور|14الی18)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه|20شهریور|9الی13)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|30شهریور|14الی19)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|2مهر|14الی18)

شروع دوره SOLIDWORKSمقدماتی(دوشنبه|6مهر|17الی21)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|17مهر|9الی14)

شروع دورهCOMSOL(پنج شنبه|23مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته(جمعه|24مهر|13.30الی18.30)

شروع دورهABAQUS-Python(یک شنبه|3آبان|17الی21)

شروع دوره LS-DYNAیکشنبه|3 آبان|17الی21)

شروع دوره MATLABمقدماتی(سه شنبه|5 آبان|17الی21)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی(جمعه|8آبان|14الی18)

شروع دوره DEFORM(سه شنبه|12آبان|17الی21)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|28آبان|16الی20)

شروع دوره(AUTOCAD(Electrical(جمعه|29آبان|14الی19)

شروع دوره LS-DYNA(دوشنبه|2آذرماه|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنج شنبه|12آذرماه|14الی18)

شروع دوره سابروتین نویسی درABAQUS(یکشنبه|29آذر|17الی21)

شروع دوره CFXمقدماتی(پنجشنبه|17دی|12الی16)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(شنبه|19دی|17الی21)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(جمعه|25دی|14الی18)

شروع دورهCOMSOL (پنج شنبه|1بهمن)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTپیشرفته(پنج شنبه|15بهمن|8الی12)

شروع دورهABAQUSمقدماتی(پنجشنبه|15بهمن|14الی18)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دورهFLUENTمقدماتی(پنج شنبه|22بهمن|16الی20)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنجشنبه|22بهمن|14الی19)

شروع دورهCFXپیشرفته(پنج شنبه|22بهمن|12الی16)

شروع دورهLS-DYNA(سه شنبه|4اسفند|17الی21)

شروع دورهCOMSOL (هفته دوم اسفند)

شروع دوره اباکوس پیشرفته(جمعه|14اسفند94|8-13)

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS (اسفندماه13,14,20,21)

شروع دورهABAQUS-PYTHON(اسفندماه6,7,13,14)

 

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 95 آورده شده است:

 

شروع دوره سابروتین نویسیABAQUS(پنج شنبه|19فروردین|17-21)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|12-16)

شروع دوره ICEM CFD  (پنج شنبه|19فروردین|8-12)

شروع دوره اباکوس مقدماتی (پنج شنبه|19فروردین|13-17)

شروع دوره SCRIPING IN ABAQUS ( شنبه 28 فروردین)

شروع دوره SOLIDWORKS (دوشنبه 30 فروردین)
*

شروع دوره CFX (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 7 اردیبهشت)

شروع دوره MSC-FATIGUE (چهارشنبه 8 اردیبهشت)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 9 اردیبهشت)

شروع دوره EPLAN (جمعه 10 اردیبهشت)

شروع دوره MATLAB (جمعه 17 اردیبهشت)

شروع دوره GD&T (شنبه 18 اردیبهشت)

شروع دوره ABAQUS پیشرفته (یکشنبه 19 اردیبهشت)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 23 اردیبهشت)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 24 اردیبهشت)

شروع دوره COMSOL (جمعه 31 اردیبهشت)
*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 6 خرداد)

شروع دوره Open Foam (دوشنبه 17 خرداد)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (جمعه 28 خرداد)

شروع دوره ABAQUSسازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 31 خرداد)
*

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 3 تیر)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 10 تیر)

شروع دوره CATIA مقدماتی (جمعه 11تیر )

شروع دوره ANSYS ICEM مقدماتی و پیشرفته (یکشنبه 13 تیر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره MATLAB (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره Geomagic studio (سه شنبه 22 تیر)

شروع دوره cfx مقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 24 تیر)

 شروع دوره تخمین عمر با MSC-FATIGUE (یکشنبه 30 تیر)

شروع دوره scripting in abaqus(python) فشرده (پنجشنبه 31 تیر)
*

شروع دوره COMSOL ( جمعه 1 مرداد)

شروع دوره فشرده آباکوس (مکانیک شکست) (چهارشنبه 6 مرداد)

شروع دوره FORTRAN-CFD (شنبه 9 مرداد)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (دوشنبه 18 مرداد)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 20 مرداد)

شروع دوره CFXپیشرفته (سه شنبه 26 مرداد)

شروع دوره FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 28 مرداد)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره SUBROTING IN ABAQUS (جمعه 29 مرداد)

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (شنبه 30 مرداد)
*

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست(روزهای30و31 مرداد 4و5شهریور)

شروع دوره FLUENT پیشرفته (پنجشنبه 4شهریور)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 11 شهریور)

شروع دوره LS-DYNA (دوشنبه 15 شهریور)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (پنجشنبه 25 شهریور)

شروع دوره  Geomagic studio (یکشنبه 28 شهریور)

*

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 7مهر)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 9 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد مکانیک شکست (شنبه 10 مهر)

شروع دوره ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (دوشنبه 12 مهر)

شروع دوره SolidWorksمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 16 مهر)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 22مهر)

شروع دوره LS-DYNA (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 27 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره Ansys ICEMمقدماتی و پیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره GD&T (پنجشنبه 29 مهر)

شروع دوره اسکریپت نویسی در ABAQUS-پایتون (جمعه 30 مهر)

شروع دوره FORTRANبا رویکرد CFD (شنبه 31 مهر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنبه 6 آبان)

شروع دوره COMSOL(فشرده) (پنجشنبه 6آبان)

شروع دوره MATLABسیمولینک (سه شنبه 11 آبان)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 13 آبان)

شروع دوره SolidWorksپیشرفته (جمعه 14 آبان)

شروع دوره کتیا مقدماتی (جمعه 14 آبان)

شروع دوره MATLABمقدماتی (جمعه 19 آبان)

شروع دوره DEFORM ( پنجشنبه 20 آبان)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (جمعه 21 آبان)

شروع دوره AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 28 آبان)

شروع دوره OPEN FOAM (یکشنبه 30 آبان)

*

شروع دوره ABAQUSژئوتکنیک (جمعه 5 آذر)

شروع دوره EPLAN (جمعه 5 آذر)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنببه 18 آذر)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 24 آذر)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 26 آذر)

*

شروع دوره SUBROUTIN IN ABAQUS (پنجشنه 2 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (چهارشنبه 8 دی)

شروع دوره فشرده ABAQUS با رویکرد سازه دریایی و هیدرولیک (پنجشنبه 16 دی)

شروع دوره Open Foam (یکشنبه 19 دی)

شروع دوره دیالوکس و روشنایی (پنجشنبه 23 دی)

شروع دوره AutoCad ELECTRICAL (جمعه 24 دی)

شروع دوره ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 28 دی)

شروع دوره Fortran رویکرد CFD (جمعه 29 دی)

*

شروع دوره فشرده FLOW 3D (پنجشنبه 7 بهمن)

شروع دوره Eplan (جمعه 8 بهمن)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (8 بهمن جمعه)

شروع دوره CFXمقدماتی (شنبه 9 بهمن)

شروع دوره تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (سه شنبه 12 بهمن)

شروع دوره Ansys Fluentپیشرفته (پنجشنبه 14 بهمن)

شروع دوره ABAQUSپیشرفته (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره COMSOL (جمعه 15 بهمن)

شروع دوره فشرده ABAQUSمقدماتی (شنبه 16 بهمن)

شروع دوره فشرده LS-DYNA (دوشنبه 25 بهمن)

شروع دوره ADAMS (پنجشنبه 29 بهمن)

*

شروع دوره ANSYS ICEM (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره MATLABسیمولینک (چهارشنبه 4 اسفند)

شروع دوره ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره MATLABمقدماتی (پنجشنبه 5 اسفند)

شروع دوره ABAQUSمقدماتی (پنجشنبه 12 اسفند)

شروع دوره Ansys Fluentمقدماتی (پنجشنبه 19 اسفند)

در زیر آرشیو دوره های گروه مهندسی پارس پژوهان  سال 96 آورده شده است:

شروع COMSOL (ویژه نوروز سه روزه)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (شنبه 19 فروردین)

شروع DEFORM (پنجشنبه 24 فروردین)

*

شروع ProCast (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع CATIAمقدماتی (جمعه 1 اردیبهشت)

شروع EPLAN  (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 8 اردیبهشت)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 14 اردیبهشت)

شروع ABAQUSمقدماتی  (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع GD&T (جمعه 15 اردیبهشت)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (دوشنبه 18 اردیبهشت)

شروع ABAQUSپیشرفته (جمعه 22 اردیبهشت)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 26 اردیبهشت)

*

شروع  فشرده FLOW-3D (دوشنبه 1 خرداد)

شروع FLUENT پیشرفته  (جمعه 5 خرداد)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (پنجشنبه 11 خرداد)

شروع Subroutine in ABAQUS (پنجشنبه 18 خرداد)

شروع ABAQUS با رویکرد ژئوتکنیک (جمعه 19 خرداد)

شروع ABAQUS  با رویکرد سازه ای (جمعه 26 خرداد)

شروع FORTRAN (جمعه 26 خرداد)

*

شروع DIALUX (پنجشنبه 1 تیر)

شروع مدلسازی در CATIA با ابر نقاط (جمعه 9 تیر)

شروع COMSOL (جمعه 9 تیر)

شروع تخمین عمر خستگی(MSC-FATIGUE) (یکشنبه 11 تیر)

شروع solidworks مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع MATLAB (پنجشنبه 15 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 15 تیر)

شروع LS-DYNA (سه شنبه 20 تیر)

شروع ABAQUS مقدماتی (چهارشنبه 21 تیر)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 22 تیر)

شروع  Plaxis (جمعه 23 تیر)

شروع GD&T (جمعه 30تیر)

شروع PDMS (جمعه 30تیر)
شروع SUBROUTIN IN ABAQUS (جمعه 30 تیر)

شروع Open Foamفشرده (دوروزه آخر هفته)

*
شروع Geomagic Studio (جمعه 6مرداد)

شروع ANSYS WORKBENCH (سه شنبه 10مرداد)

شروع CATIA (مقدماتی) (جمعه 13 مرداد)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 19 مرداد)

شروع  گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 20 مرداد)

شروع Ansys ICEM (یکشنبه 22 مرداد)

شروع ETABS (جمعه 27 مرداد)

شروع ABAQUS مقدماتی  (فشرده) (شنبه 28 مرداد)

*

شروع CATIA  پیشرفته (جمعه 3 شهریور)

شروع MSC.FATIGUE (دوشنبه 6 شهریور)

شروع FLUENT مقدماتی (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع فشرده OPENFOAM (پنجشنبه 9 شهریور)

شروع EPLAN ( جمعه 10 شهریور)

شروع SCRIPTING IN ABAQUS (جمعه 10 شهریور)

شروع solidworks پیشرفته (جمعه 17 شهریور)

شروع solidworks مقدماتی (جمعه 24 شهریور)

 

 

*شروع ABAQUS مقدماتی (پنجشنبه 13 مهر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 13 مهر)

شروع GD&T مقدماتی (جمعه 13 مهر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 13 مهر)

شروع MIMICS (جمعه 14 مهر)

شروع ABAQUSپیشرفته (یکشنبه 16 مهر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 20 مهر)

شروع ADAMS (جمعه 21 مهر)

شروع MATLAB (عمومی) (جمعه 24 مهر)

شروع فشرده FLOW-3D (پنجشنبه 27 مهر)

 

*

شروع COMSOL (پنجشنبه 4 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 4 آبان)

شروع CATIA مقدماتی (جمعه 5 آبان)

شروع ansys ICEM (پنجشنبه 11 آبان)

شروع MATLAB (عمومی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 11 آبان)

شروع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD&T) (جمعه 12 آبان)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS با رویکرد سازه دریایی (جمعه 12 آبان)

شروع ABAQUS in SCRIPTING (جمعه 19 آبان)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 25 آبان)

*

شروع گیج و فیکسچرهای کنترلی (جمعه 3 آذر)

شروع solidworks (پیشرفته) (جمعه 3 آذر)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (شنبه 11 آذر)

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (دوشنبه 13 آذر)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 16 آذر)

شروع FORTRAN با رویکرد CFD (جمعه 17 آذر)

شروع AUTOCAD ELECTRICAL (جمعه 17 آذر)

شروع Dialux (جمعه 17 آذر)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 23 آذر)

شروع LS-DYNA (دوشنبه 27 آذر)

*

شروع دوره تخمین عمر با MSC.FATIGUE (آخر هفته 7و8 دی)

شروع MOLD FLOW (پنجشنبه 7 دی)

شروع PLAXIS (جمعه 8 دی)

شروع  Geomagic Studio (جمعه 8 دی)

شروع EPLAN (پنجشنبه 14 دی)

شروع SolidWorks (مقدماتی) (جمعه 15 دی)

شروع ABAQUS (مقدماتی) (پنجشنبه 21 دی)

شروع  ABAQUS پیشرفته (چهارشنبه 27 دی)

شروع مقدماتی ANSYS FLUENT (پنجشنبه 28 دی)

شروع SUBROUTINE in ABAQUS (پنجشنبه 28 دی)