ABAQUS

درباره ی نرم افزار: ABAQUS  یک نرم افزار مهندسی قدرتمند بر اساس روش المان محدود است که توانایی حلّ مسائل از مثال‌های خطّی ساده تا شبیه سازی های غیر خطی پیشرفته را دارا می باشد. یکی از کاربردهای اوّلیّۀ این نرم افزار در مدلسازی و تحلیل اسکله های نفتی تحت بار موج دریا بود. از … ادامه خواندن ABAQUS