تلرانس و ابعاد هندسي GD&T

عنوان دوره: تلرانس و ابعاد هندسي GD&T

 

معرفي دوره: GD&Tيك زبان مهندسي بين‌المللي است كه با استفاده از يكسري سمبلها، علائم و كاراكترهاي هندسي، محصولات مختلف را بصورت سه بعدي تشريح مي‌كند. اين زبان در نقشه‌هاي مهندسي ، بسيار كاربرد دارد.این دوره مطابق با استاندارد انجمن مهندسین آمریکا به شماره ASME Y 14.5 Mارائه خواهد شد.

 

سرفصل(عناوين) دوره:

1- تعريف GD&T، تشريح كاربرد آن بصورت تجربي و مزاياي آن نسبت به تلرانسهاي محدوده‌أي

2- Datum ها

3-انواع علائم و كاراكترهاي هندسي

4- تعريف FCF، DRF،Feature، Tolerance Zoneو…(مفاهیم تلرانسهای هندسی)

5- تشريح مفاهيم هريك از 14 كاراكتر هندسي بصورت سه بعدي ، روشهای اندازه گیری و کنترل هر یک از کاراکترها

6- مفاهيم LMC، MMC وRFS و كاربرد هريك از آنها

7- حل مثالهايي كاربردي از هريك از موارد فوق‌الذكر

8- مفهوم paper gauge و اصلاح فرآيند توليد يك محصول توليد شده

9- نمایش دستگاههای اندازه گیری مربط با GD&T در صنعت

 

نتايج يادگيري: ( فراگير پسازپايان دوره مي تواند)

1- هر نوع نقشه GD&T و درك مفاهيم طراح اوليه محصول را تشريح نمايد.

2- جهت طراحي گيج، فيكسچر و فرامين كنترلي براي كنترل محصول آمادگي و توان لازم را پيدا مي كند.

3- آشنايي با چگونگي اندازه‌گيري هريك از كاراكترهاي هندسي GD&Tرا تشريح نمايد.

مخاطبين: مديران, كارشناسان و پرسنل مرتبط در بخشهای طراحی ،تولید، کنترل کیفی ، آزمایشگاههای اندازه گیری ،مهندسی ، طرح و
توسعه و….

 

توضيحات: : از آنجائيكه از سال 1377اکثر نقشه‌هاي ورودی به زبان  GD&T مي‌باشد، لذا آشنايي كليه سازندگان و كارشناسان و فهم صحيح آنها از نقشه‌هاي GD&T در انتخاب مفاهیم طراحی نقشه ،آمادگی جهت طراحی گیج ، فیکسچر و فرامین کنترلی  ،روشهای اندازه گیری کاراکترهای هندسی ،تعیین  نوع ابزار، نوع فرآيند و… بسيار حياتي مي‌باشد.

پاسخ دهید